นโยบายสำหรับ API การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์

เอกสารนี้แสดงข้อกําหนดสําหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Geocoding API โปรดทราบว่าการใช้ Geocoding API อยู่ในบังคับของข้อตกลงของคุณกับ Google

การให้ข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณพัฒนาแอปพลิเคชัน Geocoding API คุณต้องทําให้ข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวใช้งานได้ด้วยแอปพลิเคชันของคุณซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google:

  • ข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
  • คุณต้องระบุข้อกําหนดในการใช้งานของแอปพลิเคชันอย่างชัดแจ้ง เมื่อใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google
  • คุณต้องแจ้งผู้ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าใช้ Google Maps API และผสานรวมไว้โดยการอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

แพลตฟอร์มที่แนะนําในการทําให้ข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากจะพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราขอแนะนําให้คุณระบุลิงก์ไปยังข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้าดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันใน App Store ที่เกี่ยวข้องและในเมนูการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชัน

หากพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ขอแนะนําให้ระบุลิงก์ไปยังข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์

การดึงข้อมูลล่วงหน้า การแคช หรือการจัดเก็บเนื้อหา

แอปพลิเคชันที่ใช้ Geocoding API จะมีข้อผูกพันตามข้อกําหนดของข้อตกลงที่คุณทําไว้กับ Google ภายใต้ข้อกําหนดของข้อตกลง คุณต้องไม่ ดึงข้อมูลล่วงหน้า จัดทําดัชนี จัดเก็บ หรือแคชเนื้อหาใดๆ ยกเว้นภายใต้เงื่อนไข จํากัดที่ระบุไว้ในข้อกําหนด

การแสดงผลลัพธ์ Geocoding API

คุณสามารถแสดงผลการค้นหา Geocoding API บน Google Maps หรือไม่มีแผนที่ได้ หากต้องการแสดงผลลัพธ์ Geocoding API บนแผนที่ ผลลัพธ์เหล่านั้นจะต้องปรากฏบน Google Maps ห้ามใช้ข้อมูล Geocoding API บนแผนที่ที่ไม่ใช่ Google แผนที่

หากแอปพลิเคชันของคุณแสดงข้อมูลบน Google Maps โลโก้ Google จะรวมอยู่ด้วยและห้ามแก้ไข แอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูล Google ในหน้าจอเดียวกันกับ Google Maps ไม่จําเป็นต้องระบุแหล่งที่มาให้ Google อีกต่อไป

หากแอปพลิเคชันของคุณแสดงข้อมูลในหน้าเว็บหรือมุมมองที่ไม่ได้แสดง Google Maps ด้วย คุณต้องแสดงโลโก้ของ Google พร้อมกับข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันของคุณแสดงข้อมูล Google บนแท็บหนึ่ง และ Google Maps พร้อมข้อมูลดังกล่าวในแท็บอื่น แท็บแรกต้องแสดงโลโก้ของ Google หากแอปพลิเคชันของคุณใช้ช่องค้นหาที่มีหรือไม่มีการเติมข้อความอัตโนมัติ โลโก้จะต้องแสดงในบรรทัด

โลโก้ Google ควรวางไว้ที่มุมซ้ายล่างของแผนที่ พร้อมแสดงข้อมูลการระบุแหล่งที่มาที่มุมล่างขวา ซึ่งทั้ง 2 โลโก้นี้ต้องแสดงบนแผนที่โดยรวมและไม่ได้อยู่ด้านล่างแผนที่หรือตําแหน่งอื่นภายในแอปพลิเคชัน ตัวอย่างแผนที่ต่อไปนี้แสดงโลโก้ Google ที่ด้านซ้ายล่างของแผนที่และการระบุแหล่งที่มาที่ด้านขวาล่าง

ไฟล์ ZIP ต่อไปนี้มีโลโก้ Google ในขนาดที่ถูกต้องสําหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, Android และ iOS คุณจะไม่ปรับขนาดหรือแก้ไขโลโก้เหล่านี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด

ดาวน์โหลด: google_logo.zip

อย่าแก้ไขการระบุแหล่งที่มา อย่าลบ ปิดบัง หรือครอบตัด ข้อมูลการระบุแหล่งที่มา คุณไม่สามารถใช้โลโก้ Google ในบรรทัดได้ (ตัวอย่างเช่น "แผนที่เหล่านี้มาจาก [Google_logo]")

โปรดระบุแหล่งที่มาให้ใกล้เคียง หากใช้ภาพหน้าจอของ Google รูปภาพนอกเหนือจากการฝังโดยตรง ให้ระบุการระบุแหล่งที่มามาตรฐานตามที่ปรากฏในรูปภาพ หากจําเป็น คุณอาจปรับแต่งสไตล์และตําแหน่งของข้อความระบุแหล่งที่มาได้ ตราบใดที่ข้อความอยู่ในระยะใกล้ของเนื้อหาและปรากฏต่อผู้ชมหรือผู้อ่านทั่วไปได้ คุณต้องไม่ย้ายการระบุแหล่งที่มาออกจากเนื้อหา เช่น ในตอนท้ายของหนังสือ เครดิตของไฟล์หรือรายการ หรือส่วนท้ายของเว็บไซต์

รวมผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม ข้อมูลและรูปภาพบางส่วนในผลิตภัณฑ์การแมปของเรามาจากผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ใช่ Google หากใช้ภาพดังกล่าว ข้อความการแสดงที่มาของคุณต้องมีชื่อว่า "Google" และผู้ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น "ข้อมูลแผนที่: Google, Maxar Technologies" เมื่อมีผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามที่กล่าวอ้างด้วยภาพ การระบุเพียง "Google" หรือโลโก้ Google อาจเป็นการแสดงที่มาอย่างเหมาะสม

หากคุณใช้ Google Maps Platform ในอุปกรณ์ที่การแสดงการระบุแหล่งที่มาไม่ทํางานจริง โปรด ติดต่อฝ่ายขายของ Google เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ

โปรดทราบว่ารหัสสถานที่ซึ่งใช้เพื่อระบุสถานที่แต่ละแห่งจะได้รับการยกเว้นจากข้อจํากัดการแคช คุณจึงจัดเก็บค่ารหัสสถานที่ได้ไม่จํากัด ระบบจะแสดงผลค่ารหัสสถานที่ในช่อง Place_id ในการตอบกลับจาก Geocoding API

หลักเกณฑ์สไตล์สําหรับการระบุแหล่งที่มาของ Google

หลักเกณฑ์สไตล์สําหรับการระบุแหล่งที่มาของ Google ใน CSS และ HTML ด้านล่างใช้โลโก้ Google ที่ดาวน์โหลดไม่ได้

พื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่างรอบๆ โลโก้ตัวเต็มควรเท่ากับหรือมากกว่า ความสูงของ "G" ใน Google

ช่องว่างระหว่างสําเนาการระบุแหล่งที่มาและโลโก้ Google ควรมีความกว้างครึ่งหนึ่งของ "G"

อ่านได้ชัดเจน

บรรทัดข้อมูลผู้เขียนจะต้องชัดเจน อ่านออก และปรากฏในรูปแบบสีที่เหมาะสมสําหรับพื้นหลังที่ระบุ อย่าลืมใส่คอนทราสต์ที่เพียงพอสําหรับรูปแบบโลโก้ที่คุณเลือก

สี

ใช้ข้อความ Google Material สีเทา 700 บนพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อนที่ใช้ช่วงสีดําที่เข้มสูงสุด 0%–40%

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

บนพื้นหลังสีเข้มและภาพถ่ายหรือรูปแบบที่ไม่วุ่นวาย ให้ใช้ข้อความสีขาวสําหรับบรรทัดชื่อผู้เขียน และการระบุแหล่งที่มา

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

แบบอักษร

ใช้แบบอักษร Roboto

ตัวอย่าง CSS

เมื่อใช้ CSS ต่อไปนี้กับข้อความ "Google" จะแสดงผล "Google" ด้วยแบบอักษร สี และระยะห่างที่เหมาะสมบนพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;