Konfigurowanie projektu Google Cloud

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować projekt Google Cloud przed użyciem interfejsów API Google Maps Platform. Możliwe, że niektóre z tych kroków zostały wykonane na stronie Pierwsze kroki w Google Maps Platform, ale w tym temacie znajdziesz dodatkowe, przydatne instrukcje zarządzania projektami.

Utwórz projekt

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz mieć projekt do zarządzania usługami, danymi logowania, płatnościami, interfejsami API i pakietami SDK.

W przypadku każdego projektu wymagana jest konfiguracja płatności, ale opłata zostanie naliczona tylko wtedy, gdy projekt przekroczy limit usług bezpłatnych.

Aby utworzyć projekt Cloud z włączonymi płatnościami:

Konsola

 1. Utwórz nowy projekt Google Cloud w konsoli Google Cloud:

  Utwórz nowy projekt
 2. Na stronie Nowy projekt podaj wymagane informacje:

  • Nazwa projektu:zaakceptuj wartość domyślną lub wpisz niestandardową nazwę.

   Nazwę projektu możesz zmienić w każdej chwili. Więcej informacji znajdziesz w artykule Identyfikacja projektów.

  • Identyfikator projektu: zaakceptuj wartość domyślną lub kliknij EDYTUJ, aby wpisać niestandardowy identyfikator używany przez interfejsy API Google jako unikalny identyfikator projektu.

   Po utworzeniu projektu nie możesz zmienić jego identyfikatora, dlatego wybierz identyfikator, którego możesz używać bez zakłóceń. Nie podawaj w identyfikatorze projektu żadnych informacji poufnych.

  • Konto rozliczeniowe: wybierz konto rozliczeniowe dla projektu. Ta opcja jest niewidoczna, jeśli nie masz skonfigurowanego konta rozliczeniowego lub masz tylko jedno.

   Aby powiązać projekt z kontem rozliczeniowym, musisz być administratorem konta rozliczeniowego lub menedżerem rozliczeń projektu. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji kontroli dostępu do płatności.

  • Lokalizacja: jeśli masz organizację, z którą chcesz połączyć projekt, kliknij Przeglądaj i wybierz tę opcję. W przeciwnym razie wybierz „Brak organizacji”.

   Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Tworzenie folderów i zarządzanie nimi oraz Relacje między organizacjami, projektami i kontami rozliczeniowymi.

 3. Kliknij Utwórz.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie Google Cloud SDK, instalacji Cloud SDK oraz tych poleceniach:

Włącz płatności

Aby wdrożyć aplikacje, musisz włączyć płatności. Jeśli nie przekroczysz limitu miesięcznego, nie obciążymy Twojego konta. Jeśli aplikacja potrzebuje zasobów, które przekraczają limit miesięczny, zostanie naliczona opłata za dodatkowe wykorzystanie.

Jeśli podczas tworzenia projektu Google Cloud masz konto rozliczeniowe, płatności są w nim automatycznie włączone.

Aby włączyć płatności w projekcie Cloud:

 1. W Cloud Console otwórz stronę Rozliczenia:
  Otwórz stronę Płatności
 2. Wybierz lub utwórz projekt Cloud.
 3. W zależności od tego, czy konto rozliczeniowe istnieje lub czy wybrany projekt Cloud jest powiązany z kontem, na stronie Płatności wyświetlany będzie jeden z tych komunikatów:
  • Jeśli w wybranym projekcie Cloud włączono już płatności, pojawią się informacje o koncie rozliczeniowym.
  • Jeśli nie istnieje żadne konto rozliczeniowe, pojawi się prośba o utworzenie konta rozliczeniowego i powiązanie go z wybranym projektem Cloud.
  • Jeśli konto rozliczeniowe istnieje, pojawi się prośba o włączenie płatności, jeśli wybrany projekt Cloud nie jest jeszcze powiązany z kontem rozliczeniowym. Możesz też wybrać Anuluj, a następnie Utwórz konto, aby utworzyć i powiązać nowe konto rozliczeniowe.

Po włączeniu płatności nie ma limitu kwoty, jaką można obciążyć. Aby mieć większą kontrolę nad kosztami, możesz utworzyć budżet i ustawić alerty. Więcej informacji znajdziesz w artykule Płatności.

Włącz interfejsy API

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz włączyć interfejsy API lub pakiety SDK, których planujesz użyć w projekcie.

Konsola

Włączanie interfejsu Elevation API

(pakiet) SDK Cloud

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "elevation-backend.googleapis.com"

Dowiedz się więcej o pakiecie Google Cloud SDK, instalacji Cloud SDK oraz tych poleceniach:

Wyświetl włączone interfejsy API

Konsola

Aby wyświetlić włączone interfejsy API lub pakiety SDK, otwórz stronę Google Maps Platform w Cloud Console:

Otwórz stronę Google Maps Platform
 • Dodatkowe interfejsy API: te interfejsy API i pakiety SDK nie są włączone.
 • Jeśli widzisz karty dla wszystkich interfejsów API i usług Map, oznacza to, że nie włączono żadnych interfejsów API ani pakietów SDK.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie Google Cloud SDK, instalacji Cloud SDK oraz tych poleceniach:

Wyłączanie projektu

Możesz wyłączyć płatności i zwolnić wszystkie zasoby Cloud używane w Twoim projekcie Cloud, wyłączając ten projekt:

Konsola

 1. Otwórz stronę Projekty:

  Otwórz stronę Projekty
 2. Wybierz projekt Cloud, który chcesz wyłączyć, i kliknij Usuń.

Więcej informacji o zarządzaniu projektami Cloud znajdziesz w artykule Menedżer zasobów Cloud: tworzenie, wyłączanie i przywracanie projektów.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie Google Cloud SDK, instalacji Cloud SDK oraz tych poleceniach:

Co dalej

Po skonfigurowaniu projektu Google Cloud musisz utworzyć i zabezpieczyć klucz interfejsu API, aby korzystać z interfejsu Elevation API:

Używanie kluczy interfejsu API