مرجع API

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

اسناد مرجع فعلی

این پیوندها را به نقاط ورودی اصلی نسخه فعلی Maps SDK برای Android (در Google Play Services 18.1.0) دنبال کنید:

نسخه 3.1.0 بتا ( منسوخ شده )

این پیوندها را به نقاط ورودی اصلی برای نسخه 3.1.0 بتا Maps SDK برای Android دنبال کنید: