Desen Öğesi

herkese açık sınıf PatternItem Nesneyi genişletir
Parcelable'ı uygular
Bilinen Doğrudan Alt Sınıflar

Polyline için fırça deseninde veya Polygon ya da Circle ana hatlarında kullanılan sabit öğe.

Devralınan Sabit Özet

Kamu Oluşturucu Özeti

PatternItem(int türü, Kayan noktalı uzunluk)

Herkese Açık Yöntem Özeti

boolean
eşittir(o nesnesi)
int
Dize

Devralınan Yöntem Özeti

İnşaatçılar

herkese açık PatternItem (int türü, Kayan noktalı uzunluk)

Parametreler
tür
uzunluk

Herkese Açık Yöntemler

genel boole eşittir (Nesnesi)

Parametreler
o

genel int hashCode ()

herkese açık Dize toString ()