Bit Eşlem Açıklayıcı

herkese açık son sınıf BitmapDescriptor Nesneyi genişletir

Bit eşlem resmi tanımlar. Bir işaretçi için bu sınıf, işaretçi simgesinin resmini ayarlamak için kullanılabilir. Bir zemin bindirmesi için, görüntüyü dünyanın yüzeyine yerleştirilecek şekilde ayarlamak için kullanılabilir. BitmapDescriptor edinmek için BitmapDescriptorFactory fabrika sınıfını kullanın.

BitmapDescriptor işaretçisinin simgesini ayarlamayı gösteren örnek.

GoogleMap map = ... // get a map.
 // Add a marker at San Francisco with an azure colored marker.
 Marker marker = map.add(new MarkerOptions()
     .position(new LatLng(37.7750, 122.4183))
     .title("San Francisco")
     .snippet("Population: 776733"))
     .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_AZURE));
 

Devralınan Yöntem Özeti