Bit Eşlem Açıklayıcı

herkese açık nihai sınıf BitmapDescriptor Nesneyi genişletiyor

Bit eşlem resmi tanımlar. Bir işaretçi için bu sınıf, işaretçi simgesinin resmini ayarlamak amacıyla kullanılabilir. Zemin bindirmede, görüntüsü dünya yüzeyine yerleştirilecek şekilde ayarlamak için kullanılabilir. BitmapDescriptor almak için BitmapDescriptorFactory fabrika sınıfını kullanın.

İşaretçi BitmapDescriptor ayarlama örneği.

GoogleMap map = ... // get a map.
 // Add a marker at San Francisco with an azure colored marker.
 Marker marker = map.add(new MarkerOptions()
     .position(new LatLng(37.7750, 122.4183))
     .title("San Francisco")
     .snippet("Population: 776733"))
     .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_AZURE));
 

Devralınan Yöntem Özeti