מפה של Google

כיתה סופית ציבורית GoogleMap מרחיבה את האובייקט

זוהי הרמה הראשית של ה-SDK של מפות Google ל-Android, ונקודת הכניסה לכל השיטות שקשורות למפה. לא ניתן ליצור אובייקט GoogleMap באופן ישיר, אלא לקבל אובייקט כזה מה-method getMapAsync() ב-MapFragment או ב-MapView שהוספת לאפליקציה.

הערה: בדומה לאובייקט View, ניתן לקרוא ולשנות את GoogleMap רק מהשרשור של ממשק המשתמש ב-Android. קריאה ל-method GoogleMap משרשור אחר תוביל לחריגה.

אפשר להתאים את נקודת המבט של המפה על ידי שינוי המיקום של המצלמה (ולא על ידי שינוי המיקום של המפה). אפשר להשתמש במצלמה של המפה כדי להגדיר פרמטרים כמו מיקום, רמת מרחק מהתצוגה, זווית הטיה וכיוון. למידע נוסף אפשר לקרוא את המאמר מצלמה ותצוגה.

מדריך למפתחים

כדי להתחיל, קרא את המדריך למפתחים של Google Maps SDK ל-Android .

סיכום של הכיתה המוצבת

משופר GoogleMap.CancelableCallback ממשק של התקשרות חזרה לדיווח אם משימה הושלמה או בוטלה. 
משופר GoogleMap.InfoWindowAdapter מספק תצוגות לעיבוד מותאם אישית של חלונות מידע. 
משופר GoogleMap.OnCameraChangeListener הממשק הזה הוצא משימוש. הוחלף על ידי GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener, GoogleMap.OnCameraMoveListener ו-GoogleMap.OnCameraIdleListener. הסדר שבו תתבצע קריאה ל-method onCameraChange שהוצאה משימוש ביחס לשיטות של ה-listens החדש להחלפת מצלמה לא מוגדר.  
משופר GoogleMap.OnCameraIdleListener ממשק לקריאה חוזרת (callback) כשתנועת המצלמה מסתיימת. 
משופר GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener ממשק התקשרות חזרה למקרים שבהם תנועת המצלמה נעצרה או כשהמצלמה מתחילה לזוז מסיבה חדשה. 
משופר GoogleMap.OnCameraMoveListener ממשק התקשרות חזרה למקרים שבהם מיקום המצלמה משתנה. 
משופר GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener ממשק קריאה חוזרת (callback) למקרים שבהם תנועת המצלמה מתחילה. 
משופר GoogleMap.OnCircleClickListener ממשק התקשרות חזרה כשמשתמש לוחץ על מעגל. 
משופר GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener ממשק התקשרות חזרה כשמשתמש לוחץ על שכבת-על של קרקע. 
משופר GoogleMap.OnIndoorStateChangeListener תכונת ההאזנה כשהמצב הפנימי משתנה. 
משופר GoogleMap.OnInfoWindowClickListener ממשק התקשרות חזרה לאירועי לחיצה/הקשה בחלון המידע של סמן. 
משופר GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener ממשק התקשרות חזרה לאירועי סגירה בחלון המידע של סמן. 
משופר GoogleMap.OnInfoWindowLongClickListener ממשק התקשרות חזרה למקרים שבהם המשתמש לוחץ לחיצה ארוכה על חלון המידע של סמן. 
משופר GoogleMap.OnMapClickListener ממשק התקשרות חזרה למקרים שבהם המשתמש מקיש על המפה. 
משופר GoogleMap.OnMapLoadedCallback ממשק התקשרות חזרה לאחר סיום עיבוד המפה. 
משופר GoogleMap.OnMapLongClickListener ממשק התקשרות חזרה למקרים שבהם המשתמש לוחץ לחיצה ארוכה על המפה. 
משופר GoogleMap.OnMarkerClickListener מגדירה חתימות לשיטות שמופעלות לאחר לחיצה או הקשה על סמן. 
משופר GoogleMap.OnMarkerDragListener ממשק התקשרות חזרה לאירועי גרירה בסמנים. 
משופר GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener ממשק התקשרות חזרה ללחיצה על הלחצן 'המיקום שלי'.
משופר GoogleMap.OnMyLocationChangeListener הממשק הזה הוצא משימוש. במקומו צריך להשתמש בכתובת com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi. FusedLocationProviderApi מספק איתור מיקום משופר וצריכת אנרגיה משופרת, ומופיעה בו הנקודה הכחולה "המיקום שלי". ניתן לעיין ב מדריך Select current Place (בחירת מקום נוכחי), שמשתמש ב-FusedLocationProviderApi או במדריך למפתחים בנושא מיקום.  
משופר GoogleMap.OnMyLocationClickListener ממשק קריאה חוזרת (callback) שמאפשר לחיצה על הנקודה 'המיקום שלי' (שמצביעה על מיקום המשתמש).
משופר GoogleMap.OnPoiClickListener מאזין להקשה על נקודות עניין. 
משופר GoogleMap.OnPolygonClickListener ממשק התקשרות חזרה ללחיצה על פוליגון. 
משופר GoogleMap.OnPolylineClickListener ממשק קריאה חוזרת (callback) כשמשתמש לוחץ על קו פוליגוני. 
משופר GoogleMap.SnapshotReadyCallback ממשק קריאה חוזרת (callback) לקבלת התראה כשתמונת המצב הושלמה. 

סיכום קבוע

int MAP_TYPE_HYBRID מפות לוויין עם שכבה שקופה של רחובות ראשיים.
int MAP_TYPE_NONE אין קטעי מפה בסיסיים.
int MAP_TYPE_NORMAL מפות בסיסיות.
int MAP_TYPE_SATELLITE מפות לוויין ללא תוויות.
int MAP_TYPE_TERRAIN מפות פני שטח.

סיכום אמצעי תשלום ציבורי

מעגל
addCircle(אפשרויות CircleOptions)
אפשר להוסיף מעגל למפה הזו.
GroundOverlay
addGroundOverlay(אפשרויות GroundOverlayOptions)
הוספה של תמונה למפה הזו.
סמן
addMarker(MarkerOptions)
הוספת סמן למפה הזו.
פוליגון
addPolygon(PolygonOptions אפשרויות)
הוספת פוליגון למפה הזו.
קו מרובה-רוחב
addPolyline(PolylineOptions אפשרויות)
הוספה של קו מרובה למפה זו.
TileOverlay
addTileOverlay(TileOverlayOptions options)
הוספת שכבת-על של משבצות למפה זו.
void
animateCamera(עדכון CameraUpdate)
אנימציה של תנועת המצלמה מהמיקום הנוכחי למיקום שהוגדר בעדכון.
void
animateCamera(עדכון CameraUpdate, התקשרות חזרה ב-GoogleMap.CancelableCallback)
יצירת אנימציה של תנועת המצלמה מהמיקום הנוכחי למיקום שהוגדר בעדכון, ומתבצעת קריאה חוזרת (callback) אופציונלית בסיום.
void
animateCamera(עדכון CameraUpdate, int durationMs, התקשרות חזרה של GoogleMap.CancelableCallback)
מעביר את המפה בהתאם לעדכון עם אנימציה באורך מסוים, ומפעיל קריאה חוזרת אופציונלית בסיום.
void
clear()
מסיר את כל הסמנים, הקווים המרובים, הפוליגונים, שכבות-העל וכו' מהמפה.
CameraPosition
getCameraPosition()
לקבלת המיקום הנוכחי של המצלמה.
IndoorBuilding
getFocusedBuilding()
קבלת הבניין שנמצא כרגע במוקד.
int
getMapType()
קבלת סוג המפה שמוצגת כרגע.
float
getMaxZoomLevel()
מחזירה את רמת הזום המקסימלית עבור מיקום המצלמה הנוכחי.
float
getMinZoomLevel()
מחזירה את המרחק המינימלי מהתצוגה.
מיקום
getMyLocation()
השיטה הזו הוצאה משימוש. use com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi instead. FusedLocationProviderApi מספק איתור מיקום משופר וצריכת אנרגיה משופרת, ומופיעה בו הנקודה הכחולה "המיקום שלי". אפשר לעיין ב-MyLocationDemoActivity בתיקייה לדוגמה של האפליקציות כדי לראות את הקוד, או להיעזר במדריך למפתחי מיקום.
תחזית
getProjection()
הפונקציה מחזירה אובייקט Projection, שניתן להשתמש בו כדי להמיר בין קואורדינטות של מסך לבין קואורדינטות של קווי אורך ורוחב.
UiSettings
getUiSettings()
קבלת ההגדרות של ממשק המשתמש למפה.
boolean
isBuildingsEnabled()
מחזירה אם שכבת הבניינים התלת-ממדיים מופעלת.
boolean
isIndoorEnabled()
הפונקציה בודקת אם מפות פנים מופעלות כרגע.
boolean
isMyLocationEnabled()
הפונקציה מקבלת את הסטטוס של שכבת 'המיקום שלי'.
boolean
isTrafficEnabled()
הפונקציה בודקת אם המפה משרטטת נתוני תנועה.
void
moveCamera(עדכון CameraUpdate)
מיקום מחדש של המצלמה בהתאם להוראות שהוגדרו בעדכון.
void
resetMinMaxZoomPreference()
מסיר את כל הגבולות העליונים והתחתונים של מרחק התצוגה.
void
setBuildingsEnabled(מופעלת בוליאנית)
להפעלה או להשבתה של שכבת הבניינים בתלת-ממד.
void
setContentDescription(תיאור מחרוזת)
מגדיר contentDescription עבור המפה.
boolean
setIndoorEnabled(מופעל בוליאני)
המדיניות הזו קובעת אם מפות פנים יופעלו.
void
setInfoWindowAdapter(מתאם GoogleMap.InfoWindowAdapter)
מגדיר מעבד מותאם אישית לתוכן של חלונות מידע.
void
setLatLngBoundsForCameraTarget(גבולות של LatLngBounds)
המדיניות מציינת אובייקטים מסוג LatLngBound כדי להגביל את יעד המצלמה, כך שכאשר המשתמשים גוללים במפה ומזיזים אותה, יעד המצלמה לא זז אל מחוץ לגבולות האלה.
void
setLocationSource(מקור LocationSource)
מחליפה את מקור המיקום של שכבת 'המיקום שלי'.
boolean
setMapStyle(סגנון MapStyleOptions)
מגדיר את הסגנון של המפה הבסיסית.
void
setMapType(סוג in)
הגדרת הסוג של אריחי המפה שיוצגו.
void
setMaxZoomPreference(צף עם maxZoomPreference)
מגדירה גבול עליון מועדף לזום המצלמה.
void
setMinZoomPreference(הגודל של minZoomPreference)
מגדירה גבול תחתון מועדף לזום המצלמה.
void
setMyLocationEnabled(מופעלת בוליאנית)
מפעילה או משביתה את השכבה 'המיקום שלי'.
void
void
setOnCameraIdleListener(GoogleMap.OnCameraIdleListener)
מגדירה התקשרות חזרה שיופעלה כאשר תנועת המצלמה מסתיימת.
void
setOnCameraMoveCanceledListener(GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener מאזין)
המדיניות הזו מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשתנועת המצלמה נעצרת או מופסקת על ידי סוג חדש של אנימציה.
void
setOnCameraMoveListener(GoogleMap.OnCameraMoveListener listener)
המדיניות הזו מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת שוב ושוב בזמן שהמצלמה בתנועה.
void
setOnCameraMoveStartedListener(GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener)
מגדירה התקשרות חזרה שמופעלת כשהמצלמה מתחילה לזוז או שהסיבה לתנועת המצלמה משתנה.
void
setOnCircleClickListener(GoogleMap.OnCircleClickListener listener)
מגדירה התקשרות חזרה שמופעלת כשלוחצים על מעגל.
void
setOnGroundOverlayClickListener(מאזין GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener)
מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת כאשר לוחצים על שכבת-על של קרקע.
void
setOnIndoorStateChangeListener(GoogleMap.OnIndoorStateChangeListener listener)
מגדיר או מסיר את ה-listener לאירועים שמצולמים במקומות סגורים.
void
setOnInfoWindowClickListener(GoogleMap.OnInfoWindowClickListener מאזין)
מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת כאשר לוחצים על חלון פרטי סמן.
void
setOnInfoWindowCloseListener(מאזין GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener)
מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת כאשר חלון המידע של סמן נסגר.
void
setOnInfoWindowLongClickListener(GoogleMap.OnInfoWindowLongClickListener מאזין)
מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת כאשר לוחצים לחיצה ארוכה על חלון המידע של סמן.
void
setOnMapClickListener(GoogleMap.OnMapClickListener listener)
מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשמקישים על המפה.
void
setOnMapLoadedCallback(התקשרות חזרה ב-GoogleMap.OnMapLoadedCallback)
מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת לאחר סיום עיבוד המפה.
void
setOnMapLongClickListener(GoogleMap.OnMapLongClickListener listener)
המדיניות הזו מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשלוחצים לחיצה ארוכה על המפה.
void
setOnMarkerClickListener(GoogleMap.OnMarkerClickListener listener)
מגדיר קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשלוחצים על סמן.
void
setOnMarkerDragListener(מאזין GoogleMap.OnMarkerDragListener)
המדיניות הזו מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשגוררים סמן.
void
setOnMyLocationButtonClickListener(GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener מאזין)
מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת בעת לחיצה על הלחצן 'המיקום שלי'.
void
setOnMyLocationChangeListener(GoogleMap.OnMyLocationChangeListener listener)
השיטה הזו הוצאה משימוש. use com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi instead. FusedLocationProviderApi מספק איתור מיקום משופר וצריכת אנרגיה משופרת, ומופיעה בו הנקודה הכחולה "המיקום שלי". אפשר לעיין ב-MyLocationDemoActivity בתיקייה לדוגמה של האפליקציות כדי לראות את הקוד, או להיעזר במדריך למפתחי מיקום.
void
setOnMyLocationClickListener(GoogleMap.OnMyLocationClickListener listener)
מגדירה התקשרות חזרה שמופעלת בעת לחיצה על הנקודה'המיקום שלי' (שמצביעה על מיקום המשתמש) .
void
setOnPoiClickListener(GoogleMap.OnPoiClickListener listener)
הגדרת מאזין שיופעל כשמקישים על נקודת עניין או כשמקישים עליה.
void
setOnPolygonClickListener(GoogleMap.OnPolygonClickListener listener)
מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשלוחצים על פוליגון.
void
setOnPolylineClickListener(GoogleMap.OnPolylineClickListener listener)
מגדיר קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשלוחצים על קו פוליגוני.
void
setPadding(int left, int top, int right, int bottom)
הגדרת מרווח פנימי במפה.
void
setTrafficEnabled(מופעל בוליאני)
הפעלה או השבתה של שכבת התנועה.
void
snapshot(התקשרות חזרה ב-GoogleMap.SnapshotReadyCallback)
מצלם את המפה.
void
snapshot(התקשרות חזרה ב-GoogleMap.SnapshotReadyCallback, מפת סיביות של מפת סיביות)
מצלם את המפה.
void
stopAnimation()
הפסקת האנימציה של המצלמה אם היא פועלת.

סיכום שיטות שעברו בירושה

קבועים

Public ערך סטטי סופי MAP_TYPE_HYBRID

מפות לוויין עם שכבה שקופה של רחובות ראשיים.

ערך קבוע: 4

Public ערך סטטי סופי MAP_TYPE_NONE

אין קטעי מפה בסיסיים.

ערך קבוע: 0

Public ערך סטטי סופי MAP_TYPE_NORMAL

מפות בסיסיות.

ערך קבוע: 1

Public ערך סטטי סופי MAP_TYPE_SATELLITE

מפות לוויין ללא תוויות.

ערך קבוע: 2

Public ערך סטטי סופי MAP_TYPE_TERRAIN

מפות פני שטח.

ערך קבוע: 3

שיטות ציבוריות

ציבורי מעגל addCircle (CircleOptions)

אפשר להוסיף מעגל למפה הזו.

פרמטרים
אפשרויות אובייקט אפשרויות של מעגל שמגדיר כיצד ניתן לעבד את העיגול
החזרות
 • האובייקט Circle שמתווסף למפה

ציבורי GroundOverlay addGroundOverlay (אפשרויות של GroundOverlayOptions)

הוספה של תמונה למפה הזו.

פרמטרים
אפשרויות אובייקט אפשרויות של שכבת-על קרקע שמגדיר את אופן העיבוד של שכבת-העל. באפשרויות צריך לציין תמונה (anchoredBitmap) ומיקום.
החזרות
קליעות
IllegalArgumentException אם התמונה או המיקום לא צוינו באפשרויות.

ציבורי סמן addMarker (MarkerOptions)

הוספת סמן למפה הזו.

סמל הסמן מוצג במפה במיקום הסמן location.position. לחיצה על הסמן ממרכזת את המצלמה על הסמן. אם Markup.title מוגדר, המפה מציגה תיבת מידע עם הכותרת וקטע הטקסט של הסמן. אם ניתן לגרור את הסמן, עליו ללחוץ לחיצה ארוכה ואז לגרור את הסמן כדי להזיז אותו.

פרמטרים
אפשרויות אובייקט אפשרויות סמן שמגדיר את אופן העיבוד של הסמן.
החזרות
 • הMarker שנוסף למפה.

ציבורי פוליגון addPolygon (PolygonOptions אפשרויות)

הוספת פוליגון למפה הזו.

פרמטרים
אפשרויות אובייקט אפשרויות פוליגון שמגדיר את אופן עיבוד הפוליגון.
החזרות
 • האובייקט Polygon שנוסף למפה.

ציבורי Polyline addPolyline (PolylineOptions אפשרויות)

הוספה של קו מרובה למפה זו.

פרמטרים
אפשרויות אובייקט אפשרויות קו פוליגוני שמגדיר את אופן הרינדור של ה-Polyline.
החזרות
 • האובייקט Polyline שנוסף למפה.

ציבורי TileOverlay addTileOverlay (TileOverlayOptions options)

הוספת שכבת-על של משבצות למפה זו. מידע נוסף זמין בכתובת TileOverlay.

חשוב לשים לב שבניגוד לשכבות-על אחרות, אם המפה נוצרת מחדש, שכבות-העל של משבצות לא לא משוחזרות באופן אוטומטי וצריך להוסיף אותן מחדש באופן ידני.

פרמטרים
אפשרויות אובייקט אפשרויות להצגת שכבת-על של משבצות, שמגדיר את אופן העיבוד של שכבת-העל. חובה לציין TileProvider באפשרויות, אחרת יוקצה IllegalArgumentException.
החזרות
קליעות
IllegalArgumentException אם הערך TileProvider לא צוין באפשרויות.

Public void animateCamera (עדכון CameraUpdate)

אנימציה של תנועת המצלמה מהמיקום הנוכחי למיקום שהוגדר בעדכון. במהלך האנימציה, קריאה ל-getCameraPosition() מחזירה מיקום ביניים של המצלמה.

אפשר לראות את העדכונים בCameraUpdateFactory.

פרמטרים
update השינוי שצריך להחיל על המצלמה.

Public void animateCamera (עדכון CameraUpdate, GoogleMap.CancelableCallback התקשרות חזרה

יצירת אנימציה של תנועת המצלמה מהמיקום הנוכחי למיקום שהוגדר בעדכון, ומתבצעת קריאה חוזרת (callback) אופציונלית בסיום. יש להיכנס אל CameraUpdateFactory כדי לראות את קבוצת העדכונים.

במהלך האנימציה, קריאה ל-getCameraPosition() מחזירה מיקום ביניים של המצלמה.

פרמטרים
update השינוי שצריך להחיל על המצלמה.
קריאה חוזרת (callback) הקריאה החוזרת להפעלה מהשרשור של ממשק המשתמש ב-Android כשהאנימציה נעצרת. אם האנימציה הושלמה כרגיל, מתבצעת קריאה ל-onFinish(). אחרת, מתבצעת קריאה ל-onCancel(). אין לעדכן את המצלמה או להוסיף אנימציה אליה מתוך onCancel().

Public void animateCamera (עדכון CameraUpdate, int durationMs, GoogleMap.CancelableCallback התקשרות חזרה

מעביר את המפה בהתאם לעדכון עם אנימציה באורך מסוים, ומפעיל קריאה חוזרת אופציונלית בסיום. אפשר לראות את העדכונים בCameraUpdateFactory.

אם תתבצע קריאה ל-getCameraPosition() במהלך האנימציה, היא תחזיר את המיקום הנוכחי של המצלמה בטיסה.

פרמטרים
update
durationMs משך האנימציה באלפיות שנייה. הערך הזה חייב להיות חיובי לחלוטין, אחרת תילקח IllegalArgumentException.
קריאה חוזרת (callback) קריאה חוזרת (callback) אופציונלית לקבלת התראה מהשרשור של ממשק המשתמש ב-Android כאשר האנימציה מפסיקה. אם האנימציה נפסקת בגלל שהיא הסתיימה באופן טבעי, הקריאה החוזרת (callback) תישלח באמצעות onFinish(). אם האנימציה תיפסק עקב הפרעה לתנועת מצלמה מאוחרת יותר או תנועת משתמש, תתבצע קריאה ל-onCancel(). אין לנסות להזיז את המצלמה או להוסיף לה אנימציה בעזרת שיטת הביטול שלה. אם אין צורך בהתקשרות חזרה, יש להשאיר את הערך בשדה null.

Public void נקה ()

מסיר את כל הסמנים, הקווים המרובים, הפוליגונים, שכבות-העל וכו' מהמפה.

ציבורי CameraPosition getCameraPosition ()

לקבלת המיקום הנוכחי של המצלמה.

הערך CameraPosition שמוחזר הוא תמונת מצב של המיקום הנוכחי, ולא יתעדכן באופן אוטומטי כשהמצלמה תזוז.

מידע נוסף על שינוי מיקום המצלמה זמין במאמר מצלמה ותצוגה.

החזרות
 • המיקום הנוכחי של המצלמה.

ציבורי IndoorBuilding getFocusedBuilding ()

קבלת הבניין שנמצא כרגע במוקד.

החזרות
 • המבנה הנוכחי שנמצא במוקד, או null, אם לא נמצא בניין במיקוד.

Public int getMapType ()

קבלת סוג המפה שמוצגת כרגע. ערכים אפשריים: MAP_TYPE_NORMAL, MAP_TYPE_SATELLITE, MAP_TYPE_TERRAIN.

החזרות
 • סוג המפה.

מספר ממשי (float) ציבורי getMaxZoomLevel ()

מחזירה את רמת הזום המקסימלית עבור מיקום המצלמה הנוכחי. הפעולה הזאת מביאה בחשבון את סוג המפה שנמצא בשימוש כרגע.

מידע נוסף על שינוי רמת הזום של המצלמה זמין במאמר מצלמה ותצוגה.

החזרות
 • רמת הזום המקסימלית שזמינה במיקום הנוכחי של המצלמה.

מספר ממשי (float) ציבורי getMinZoomLevel ()

מחזירה את המרחק המינימלי מהתצוגה. הערך הזה זהה בכל מיקום (בניגוד לרמה המקסימלית של מרחק התצוגה), אבל עשוי להשתנות בהתאם למכשיר ולגודל המפה.

מידע נוסף על שינוי רמת הזום של המצלמה זמין במאמר מצלמה ותצוגה.

החזרות
 • הרמה המינימלית של הזום.

מיקום ציבורי getMyLocation ()

השיטה הזו הוצאה משימוש.
צריך להשתמש ב-com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi במקום זאת. FusedLocationProviderApi מספק איתור מיקום משופר וצריכת אנרגיה משופרת, ומופיעה בו הנקודה הכחולה "המיקום שלי". אפשר לעיין ב-MyLocationDemoActivity בתיקייה לדוגמה של האפליקציות כדי לראות קוד לדוגמה, או לעיין במדריך למפתחים של מיקומים.

מחזירה את מיקום המשתמש המוצג הנוכחי, או null אם אין נתוני מיקום זמינים.

החזרות
קליעות
IllegalStateException אם שכבת המיקום שלי אינה מופעלת.

Public Projection getProjection ()

הפונקציה מחזירה אובייקט Projection, שניתן להשתמש בו כדי להמיר בין קואורדינטות של מסך לבין קואורדינטות של קווי אורך ורוחב.

הערך Projection שמוחזר הוא תמונת מצב של ההקרנה הנוכחית, ולא יתעדכן באופן אוטומטי כשהמצלמה תזוז. מאחר שהפעולה הזו יקרה, תוכלו לראות את התחזית רק פעם אחת לכל מסך. המערכת של מפות Google משתמשת בתחזית Mercator כדי ליצור את המפות שלו מנתונים גיאוגרפיים ולהמיר נקודות במפה לקואורדינטות גיאוגרפיות.

החזרות
 • Projection של המפה במצב הנוכחי שלה.

ציבורי UiSettings getUiSettings ()

קבלת ההגדרות של ממשק המשתמש למפה.

החזרות

ערך בוליאני ציבורי isBuildingsEnabled ()

מחזירה אם שכבת הבניינים התלת-ממדיים מופעלת.

החזרות
 • true אם המבנים מופעלים; false אחרת.

ערך בוליאני ציבורי isIndoorEnabled ()

הפונקציה בודקת אם מפות פנים מופעלות כרגע.

החזרות
 • true אם מפות הפנים מופעלות; false אם מפות הפנים מושבתות;

ערך בוליאני ציבורי isMyLocationEnabled ()

הפונקציה מקבלת את הסטטוס של שכבת 'המיקום שלי'.

החזרות
 • true אם שכבת 'המיקום שלי' מופעלת. אחרת, false.

ערך בוליאני ציבורי isTrafficEnabled ()

הפונקציה בודקת אם המפה משרטטת נתוני תנועה. בכפוף לזמינות של נתוני תנועה.

החזרות
 • true אם נתוני התנועה מופעלים, false אחרת.

Public void moveCamera (עדכון CameraUpdate)

מיקום מחדש של המצלמה בהתאם להוראות שהוגדרו בעדכון. ההעברה מתבצעת באופן מיידי, והערך getCameraPosition() הבא ישקף את המיקום החדש. אפשר לראות את העדכונים ב-CameraUpdateFactory.

פרמטרים
update השינוי שצריך להחיל על המצלמה.

Public void resetMinMaxZoomPreference ()

מסיר את כל הגבולות העליונים והתחתונים של מרחק התצוגה.

Public void setBuildingsEnabled (boolean enabled)

להפעלה או להשבתה של שכבת הבניינים בתלת-ממד.

פרמטרים
פעיל true כדי להפעיל את השכבה 'בניינים בתלת-ממד'; false כדי להשבית את התכונה 'בניינים בתלת-ממד'.

Public void setContentDescription (תיאור המחרוזת)

מגדיר contentDescription עבור המפה.

ההגדרה הזו משמשת להצגת תיאור מדובר של המפה במצב נגישות. ערך ברירת המחדל הוא 'מפות Google'

פרמטרים
תיאור מחרוזת שתשמש כתיאור.

Public בוליאני setIndoorEnabled (boolean enabled)

המדיניות הזו קובעת אם מפות פנים יופעלו. בשלב זה, ניתן להציג מפות פנים רק על מפה אחת בכל פעם. כברירת מחדל, זוהי המפה הראשונה שנוספה לאפליקציה שלך. כדי להפעיל מפות פנים במפה אחרת, צריך קודם להשבית את מפות הפנים במפה המקורית. אם תנסה להפעיל את מפות הפנים כאשר הן מופעלות במפה אחרת, לא יקרה כלום והפעולה הזו תחזיר את הערך false. אם התכונה 'פנים' לא מופעלת עבור מפה, כל השיטות שקשורות לתנועה בתוך מבנים יחזירו null, או false.

פרמטרים
פעיל true כדי לנסות להפעיל מפות פנים; false כדי להשבית מפות פנים.
החזרות
 • אם אפשר היה להפעיל מפות פנים.

Public void setInfoWindowAdapter (GoogleMap.InfoWindowAdapterמתאם)

מגדיר מעבד מותאם אישית לתוכן של חלונות מידע.

בדומה ל-event listener של המפה, המצב הזה לא סידורי במפה. אם המפה ייווצרה מחדש (לדוגמה, עקב שינוי בתצורה), עליך להקפיד להפעיל שוב את השיטה הזו כדי לשמר את ההתאמה האישית.

פרמטרים
מתאם המתאם לשימוש בתוכן של חלון המידע, או null לשימוש ברינדור התוכן שמוגדר כברירת מחדל בחלונות מידע.

Public void setLatLngBoundsForCameraTarget (LatLngBounds bounds)

המדיניות מציינת אובייקטים מסוג LatLngBound כדי להגביל את יעד המצלמה, כך שכאשר המשתמשים גוללים במפה ומזיזים אותה, יעד המצלמה לא זז אל מחוץ לגבולות האלה.

צריך להגדיר את הערך כ-null כדי לנקות לגמרי את התיבה התוחמת. הגבולות החדשים מחליפים את כל התיבה התוחמת שצוינה קודם לכן.

כשחל שינוי ב-LatLngBounds, ה-SDK מתאים את כל עדכוני המצלמה שמתבצעים מאוחר יותר בהתאם לגבולות האלה, אם אפשר. חשוב לשים לב שיש שיקולים טכניים שעלולים למנוע מה-SDK לעמוד לגמרי ביעד המצלמה. לדוגמה, שגיאות של עיגול דיוק בנקודה צפה או זום ברמה נמוכה מאוד.

פרמטרים
גבולות הגבולות שבהם יש להגביל את יעד המצלמה.

Public void setLocationSource (מקור LocationSource)

מחליפה את מקור המיקום של שכבת 'המיקום שלי'.

פרמטרים
source מקור מיקום לשימוש בשכבה 'המיקום שלי'. צריך להגדיר את הערך null כדי להשתמש במקור המיקום שמוגדר כברירת מחדל.

ציבורי בוליאני setMapStyle (בסגנון MapStyleOptions)

מגדיר את הסגנון של המפה הבסיסית.

באמצעות אפשרויות הסגנון, תוכלו להחיל סגנונות מותאמים אישית על תכונות ורכיבים במפה. פרטים על הגדרת הסגנון זמינים בMapStyleOptions.

יש להגדיר את הערך כ-null כדי לבטל את העיצוב המותאם אישית הקודם.

פרמטרים
style
החזרות
 • true אם הסגנון נותח בהצלחה, false אם זוהו בעיות ב-MapStyleOptions, כולל, למשל, פורמט JSON שלא ניתן לנתח, סוג תכונה לא מזוהה, סוג רכיב לא מזוהה או מפתחות סטיילר לא חוקיים. אם הערך המוחזר הוא false, הסגנון הנוכחי לא ישתנה.

Public void setMapType (int type)

הגדרת הסוג של אריחי המפה שיוצגו. הערכים המותרים הם:

פרמטרים
סוג סוג המפה להצגה.

Public void setMaxZoomPreference (float maxZoomPreference)

מגדירה גבול עליון מועדף לזום המצלמה.

כשהזום המקסימלי משתנה, ה-SDK מתאים את כל עדכוני המצלמה שמתבצעים מאוחר יותר כדי לעמוד במקסימום הזה אם אפשר. חשוב לשים לב שקיימים שיקולים טכניים שעשויים למנוע מה-SDK לאפשר למשתמשים להתקרב יותר מדי למפה. לדוגמה, ייתכן שהמרחק המקסימלי יהיה נמוך יותר מתצוגת הלוויין או פני השטח ממשבצות המפה הבסיסיות.

ה-SDK פותר התנגשויות בין ערכי המינימום והמקסימום. אם מגדירים את מרחק התצוגה המינימלי לערך גבוה יותר מהמקסימום הנוכחי, ב-SDK ייעשה שימוש בערך המינימלי החדש עבור ערכי המינימום והמקסימום. אם מגדירים את מרחק התצוגה המקסימלי לרמת מרחק נמוכה מהמינימום, ב-SDK ייעשה שימוש בערך המקסימלי החדש עבור ערכי מינימום ומקסימום. לדוגמה: נניח שהמרחק המינימלי הנוכחי לזום הוא 8 והמקסימום הוא 14. לאחר מכן תגדיר את מרחק התצוגה המקסימלי ל-6. ב-SDK נעשה שימוש בזום של לפחות 6 ובזום מקסימלי של 6.

פרמטרים
maxZoomPreference הגבול העליון המועדף.

Public void setMinZoomPreference (float minZoomPreference)

מגדירה גבול תחתון מועדף לזום המצלמה.

כשהמרחק המינימלי לשינוי מרחק התצוגה משתנה, ה-SDK מתאים את כל עדכוני המצלמה שמתבצעים מאוחר יותר כך שיתאימו למינימום הזה, אם אפשר. חשוב לשים לב שיש שיקולים טכניים שעלולים למנוע מה-SDK לאפשר למשתמשים לשנות את מרחק התצוגה בצורה נמוכה מדי.

ה-SDK פותר התנגשויות בין ערכי המינימום והמקסימום. אם מגדירים את מרחק התצוגה המינימלי לערך גבוה יותר מהמקסימום הנוכחי, ב-SDK ייעשה שימוש בערך המינימלי החדש עבור ערכי המינימום והמקסימום. אם מגדירים את מרחק התצוגה המקסימלי לרמת מרחק נמוכה מהמינימום, ב-SDK ייעשה שימוש בערך המקסימלי החדש עבור ערכי מינימום ומקסימום. לדוגמה: נניח שהמרחק המינימלי הנוכחי לזום הוא 8 והמקסימום הוא 14. לאחר מכן תגדירו את מרחק התצוגה המינימלי ל-16. ב-SDK נעשה שימוש בזום: מרחק מינימלי של 16 וזום מקסימלי של 16.

פרמטרים
minZoomPreference הגבול התחתון המועדף.

Public void setMyLocationEnabled (boolean enabled)

מפעילה או משביתה את השכבה 'המיקום שלי'.

כשהתכונה 'המיקום שלי' מופעלת והמיקום זמין, היא מציינת באופן רציף את המיקום והנושא הנוכחיים של המשתמש, ומציגה פקדים בממשק המשתמש שמאפשרים למשתמש לבצע אינטראקציה עם המיקום (לדוגמה, להפעיל או להשבית את מעקב המצלמה אחר המיקום והנשיאה שלו).

כדי להשתמש בתכונה 'שכבת המיקום שלי', עליך לבקש הרשאה ל-ACCESS_COARSE_LOCATION או ל-ACCESS_FINE_LOCATION, אלא אם הגדרת מקור מיקום מותאם אישית.

אם הגדרת מקור מיקום מותאם אישית דרך setLocationSource(LocationSource), ה-SDK של מפות Google ל-Android לא יבדוק אם ניתנו ההרשאות שלמעלה. עם זאת, עדיין צריך לוודא שהמשתמש העניק את כל ההרשאות שנדרשות למקור המיקום המותאם אישית שלך.

פרמטרים
פעיל true כדי להפעיל, false כדי להשבית.
קליעות
SecurityException אם הרשאת המיקום לא ניתנה.

Public void setOnCameraChangeListener (GoogleMap.OnCameraChangeListener listener)

השיטה הזו הוצאה משימוש.
הוחלף על ידי setOnCameraMoveStartedListener(GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener), setOnCameraMoveListener(GoogleMap.OnCameraMoveListener), setOnCameraMoveCanceledListener(GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener) ו-setOnCameraIdleListener(GoogleMap.OnCameraIdleListener).

מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשהמצלמה משתנה.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת מופעלת כשהמצלמה משתנה. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnCameraIdleListener (GoogleMap.OnCameraIdleListener listener)

מגדירה התקשרות חזרה שיופעלה כאשר תנועת המצלמה מסתיימת.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnCameraMoveCanceledListener (GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener listener)

המדיניות הזו מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשתנועת המצלמה נעצרת או מופסקת על ידי סוג חדש של אנימציה.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null. אין לעדכן את המצלמה או להפעיל אותה מתוך onCameraMoveCanceled().

Public void setOnCameraMoveListener (GoogleMap.OnCameraMoveListener listener)

המדיניות הזו מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת שוב ושוב בזמן שהמצלמה בתנועה. ניתן להפעיל את הקריאה החוזרת באותה תדירות כמו בכל פריים, ולא אמורה לבצע פעולות יקרות.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnCameraMoveStartedListener (GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener listener)

מגדירה התקשרות חזרה שמופעלת כשהמצלמה מתחילה לזוז או שהסיבה לתנועת המצלמה משתנה.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null. אין לעדכן את המצלמה או להפעיל אותה מתוך onCameraMoveStarted().

Public void setOnCircleClickListener (GoogleMap.OnCircleClickListener listener)

מגדירה התקשרות חזרה שמופעלת כשלוחצים על מעגל.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת כשמשתמש לוחץ על מעגל. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnGroundOverlayClickListener (GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener listener)

מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת כאשר לוחצים על שכבת-על של קרקע.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת כשמשתמש לוחץ על שכבת-על של קרקע. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnIndoorStateChangeListener (GoogleMap.OnIndoorStateChangeListener listener)

מגדיר או מסיר את ה-listener לאירועים שמצולמים במקומות סגורים. בכל שלב ניתן להגדיר רק מאזין אחד. הגדרת מאזין חדש תסיר את המאזין הקודם.

פרמטרים
listener רכיב ה-listener לאירועים פנימיים אם הוא לא ריק (null); אחרת, מוחק את ה-listener

Public void setOnInfoWindowClickListener (GoogleMap.OnInfoWindowClickListener listener)

מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת כאשר לוחצים על חלון פרטי סמן.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת בעת לחיצה על חלון פרטי סמן. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnInfoWindowCloseListener (GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener מאזין)

מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת כאשר חלון המידע של סמן נסגר.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת כאשר חלון המידע של סמן נסגר. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnInfoWindowLongClickListener (GoogleMap.OnInfoWindowLongClickListener listener)

מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת כאשר לוחצים לחיצה ארוכה על חלון המידע של סמן.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת בעת לחיצה ארוכה על חלון המידע של סמן. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnMapClickListener (GoogleMap.OnMapClickListener listener)

מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשמקישים על המפה.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת כשמקישים על המפה. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnMapLoadedCallback (התקשרות חזרהGoogleMap.OnMapLoadedCallback)

מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת לאחר סיום עיבוד המפה. הקריאה החוזרת תופעל פעם אחת בלבד.

אם מתבצעת קריאה לשיטה הזו לאחר עיבוד מלא של המפה, הקריאה החוזרת תופעל באופן מיידי. האירוע הזה לא יופעל אם המפה אף פעם לא תיטען בגלל בעיות בקישוריות, או אם המפה משתנה באופן רציף ולא מסתיימת אף פעם, כי המשתמש מבצע אינטראקציה כל הזמן עם המפה.

פרמטרים
קריאה חוזרת (callback) הקריאה החוזרת מופעלת לאחר שעיבוד המפה הסתיים. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnMapLongClickListener (GoogleMap.OnMapLongClickListener listener)

המדיניות הזו מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשלוחצים לחיצה ארוכה על המפה.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת כשלוחצים לחיצה ארוכה על המפה. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnMarkerClickListener (GoogleMap.OnMarkerClickListener listener)

מגדיר קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשלוחצים על סמן.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת כשלוחצים על סמן. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnMarkerDragListener (GoogleMap.OnMarkerDragListener listener)

המדיניות הזו מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשגוררים סמן.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת באירועי גרירה של סמן. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnMyLocationButtonClickListener (GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener listener)

מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת בעת לחיצה על הלחצן 'המיקום שלי'.

אם הפונקציה listener מחזירה true, האירוע ינוצל והתנהגות ברירת המחדל לא תתרחש. אם הפונקציה מחזירה את הערך false, תפעל התנהגות ברירת המחדל (כלומר, המצלמה זזה כך שהיא תתמקד במיקום של המשתמש).

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת בעת לחיצה על הלחצן 'המיקום שלי'.

Public void setOnMyLocationChangeListener (GoogleMap.OnMyLocationChangeListener listener)

השיטה הזו הוצאה משימוש.
צריך להשתמש ב-com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi במקום זאת. FusedLocationProviderApi מספק איתור מיקום משופר וצריכת אנרגיה משופרת, ומופיעה בו הנקודה הכחולה "המיקום שלי". אפשר לעיין ב-MyLocationDemoActivity בתיקייה לדוגמה של האפליקציות כדי לראות קוד לדוגמה, או לעיין במדריך למפתחים של מיקומים.

מגדיר התקשרות חזרה שמופעלת כאשר הנקודה 'המיקום שלי' משנה מיקום.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת כאשר הנקודה 'המיקום שלי' משתנה.

Public void setOnMyLocationClickListener (GoogleMap.OnMyLocationClickListener listener)

מגדירה התקשרות חזרה שמופעלת בעת לחיצה על הנקודה'המיקום שלי' (שמצביעה על מיקום המשתמש) .

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת בעת לחיצה על הנקודה 'המיקום שלי'.

Public void setOnPoiClickListener (GoogleMap.OnPoiClickListener listener)

הגדרת מאזין שיופעל כשמקישים על נקודת עניין או כשמקישים עליה.

מעבירים את null כדי לנקות את ה-listener.

פרמטרים
listener

Public void setOnPolygonClickListener (GoogleMap.OnPolygonClickListener listener)

מגדירה קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשלוחצים על פוליגון.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת כשלוחצים על פוליגון. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setOnPolylineClickListener (GoogleMap.OnPolylineClickListener Listener)

מגדיר קריאה חוזרת (callback) שמופעלת כשלוחצים על קו פוליגוני.

פרמטרים
listener הקריאה החוזרת שמופעלת כשלוחצים על קו פוליגון. כדי לבטל את ההגדרה של הקריאה החוזרת (callback), צריך להשתמש בפונקציה null.

Public void setPadding (int left, int top, int right, int bottom)

הגדרת מרווח פנימי במפה.

שיטה זו מאפשרת להגדיר אזור גלוי במפה, כדי לאותת למפה שחלקים מהמפה סביב הקצוות יוסתרו, על ידי הגדרת מרווח פנימי בכל אחד מארבעת הקצוות של המפה. הפונקציות במפה יותאמו למרווח הפנימי. לדוגמה, פקדי הזום, המצפן, ההודעות על זכויות היוצרים והלוגו של Google יועברו כדי להתאים לאזור המוגדר, תנועות המצלמה יהיו יחסיות למרכז האזור הגלוי וכו'.

פרמטרים
שמאלה מספר הפיקסלים של המרווח שיש להוסיף בצד שמאל של המפה.
ראשונה מספר הפיקסלים של המרווח שיש להוסיף בחלק העליון של המפה.
ימינה מספר הפיקסלים של המרווח שיש להוסיף בצד שמאל של המפה.
שנייה מספר הפיקסלים של המרווח שיש להוסיף בתחתית המפה.

Public void setTrafficEnabled (boolean enabled)

הפעלה או השבתה של שכבת התנועה.

פרמטרים
פעיל

ציבורי ריק צילום מסך (התקשרות חזרה אלGoogleMap.SnapshotReadyCallback)

מצלם את המפה.

ניתן להשתמש בתמונות מצב באפליקציה במקרים שבהם השימוש במפה אינטראקטיבית קשה או בלתי אפשרי. לדוגמה, אפשר להשתמש בתמונות שנוצרו בשיטה snapshot() כדי להציג תמונה ממוזערת של המפה באפליקציה, או כדי להציג תמונת מצב במרכז ההתראות.

הערה: אסור להעביר תמונות של המפה לשרתים שלך ואין להשתמש בהן בכל צורה אחרת מחוץ לאפליקציה. אם עליך לשלוח מפה לאפליקציה או למשתמש אחרים, עליך לשלוח נתונים שמאפשרים להם ליצור מחדש את המפה עבור המשתמש החדש במקום תמונת מצב.

פרמטרים
קריאה חוזרת (callback) שיטת הקריאה החוזרת מופעלת כשהתמונת מצב מופעלת.

Public void snapshot (callback GoogleMap.SnapshotReadyCallback, מפת סיביות של Bitmap)

מצלם את המפה.

השיטה הזו מקבילה ל-snapshot(SnapshotReadyCallback) אבל מאפשרת לספק Bitmap שהוקצה מראש. אם מפת הסיביות לא תואמת לממדים הנוכחיים של המפה, תוקצה מפת סיביות אחרת שתתאים למידות המפה.

למרות שברוב המקרים האובייקט שמועבר בשיטת הקריאה החוזרת זהה לאובייקט הנתון בפרמטר לשיטה הזו, במקרים מסוימים האובייקט המוחזר יכול להיות שונה (למשל, אם מאפייני התצוגה השתנו עד לביצוע תמונת המצב בפועל). לכן, צריך לבטוח רק בתוכן של מפת הסיביות שמועבר בשיטת הקריאה החוזרת (callback).

פרמטרים
קריאה חוזרת (callback) שיטת הקריאה החוזרת מופעלת כשהתמונת מצב מופעלת.
מפת סיביות (bitmap) מפת סיביות שמוקמה מראש. אם null, ההתנהגות היא כמו snapshot(SnapshotReadyCallback).

Public void stopAnimation ()

הפסקת האנימציה של המצלמה אם היא פועלת. כשמקראים לשיטה, המצלמה מפסיקה לזוז מיד ונשארת במיקום הזה.