Aerial View API

Maps Aerial View API

บริการ: aerialview.googleapis.com

ในการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันของคุณจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสาร Discovery เป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้สำหรับอธิบายและการใช้งาน REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์ ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google API บริการหนึ่งอาจมีเอกสารการค้นพบได้หลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการหนึ่งอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://aerialview.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1.videos

วิธีการ
lookupVideo GET /v1/videos:lookupVideo
ดึงข้อมูลวิดีโอตามที่อยู่หรือ videoId ของวิดีโอ
lookupVideoMetadata GET /v1/videos:lookupVideoMetadata
ดึงข้อมูลข้อมูลเมตาสำหรับวิดีโอที่ระบุที่อยู่หรือรหัสวิดีโอ
renderVideo POST /v1/videos:renderVideo
เพิ่มที่อยู่ลงในคิวของตัวแสดงผลหากวิดีโอยังไม่ได้แสดงผล