ภาพรวม Address Validation API

ภาพรวมการตรวจสอบที่อยู่

Address Validation API เป็นบริการที่ยอมรับที่อยู่ ซึ่งจะระบุองค์ประกอบที่อยู่และตรวจสอบองค์ประกอบเหล่านั้น และยังทำให้ที่อยู่จัดส่งเป็นมาตรฐานและค้นหาพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่เป็นที่ทราบมากที่สุด สำหรับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก ก็เปิดใช้ระบบสนับสนุนความถูกต้องของการเขียนโค้ด (CASSTM) ได้

เหตุผลที่ควรใช้ Address Validation API

Address Validation API จะช่วยเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์เกี่ยวกับการนำส่ง และลดความล้มเหลวในการนำส่งได้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำได้โดยการตรวจจับที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง และทำให้เข้าใจลักษณะของที่อยู่ได้ดีขึ้น

GeoCoding API อาจตรงกับความต้องการของคุณมากกว่าหากคุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบองค์ประกอบที่อยู่แต่ละรายการ GeoCoding API จะแปลงที่อยู่เป็นพิกัดละติจูด/ลองจิจูด ในขณะที่ API การตรวจสอบที่อยู่จะตรวจสอบที่อยู่เพื่อความถูกต้อง ดูรายละเอียดการเปรียบเทียบอย่างละเอียดได้ที่การสร้างความสามารถในการตรวจสอบตำแหน่งโดยใช้ Google Maps Platform ในศูนย์สถาปัตยกรรม

สิ่งที่คุณทำได้ด้วย Address Validation API

การใช้ Address Validation API ช่วยให้คุณทราบได้ว่าที่อยู่หมายถึงสถานที่จริงหรือไม่ หากที่อยู่ไม่ได้อ้างอิงถึงสถานที่จริง API สามารถระบุองค์ประกอบที่อาจไม่ถูกต้อง ซึ่งคุณสามารถนำเสนอให้ลูกค้าแก้ไขได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ API

 1. ลูกค้าป้อนที่อยู่ – รูปภาพต่อไปนี้แสดงแบบฟอร์มง่ายๆ ที่ให้ลูกค้าป้อนที่อยู่ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการชำระเงิน
  ที่อยู่ที่ลูกค้าป้อน

 2. แอปส่งที่อยู่ไปยัง API – แอปพลิเคชันจะส่งที่อยู่นี้เป็นอินพุตไปยัง Address Validation API

 3. API จะตรวจสอบและทำให้ที่อยู่เป็นมาตรฐาน – ในการตอบสนอง Address Validation API จะแสดงที่อยู่ที่สมบูรณ์ตามที่ API กำหนด หรือระบุตำแหน่งที่ขาดหายไป

 4. ลูกค้าแก้ไขหรือยืนยันที่อยู่ที่แนะนำ คุณอาจแสดงข้อความแจ้งต่อไปนี้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ API ส่งคืน

  • แสดงที่อยู่ที่แนะนําเพื่อให้ลูกค้ายืนยัน
   ขอให้ลูกค้ายืนยันที่อยู่ตามที่ API กําหนด

  • แจ้งให้ลูกค้าเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป ดังนี้
   แจ้งให้ลูกค้าป้อนข้อมูลที่อยู่ที่ขาดหายไป

  • แจ้งให้ผู้ใช้แก้ไขที่อยู่หาก API ตรวจสอบที่อยู่อินพุตไม่ได้เนื่องจากข้อมูลขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้
   แจ้งให้ลูกค้าแก้ไขข้อมูลที่อยู่

วิธีการทำงานของ Address Validation API

การตรวจสอบที่อยู่จะยอมรับคำขอ POST ที่มีที่อยู่ในรูปแบบเนื้อหา JSON ทำการแยกที่อยู่ออกเป็นคอมโพเนนต์แต่ละรายการ จากนั้นจึงตรวจสอบและแก้ไขดังนี้

 • ถูกต้อง - แสดงการตรวจสอบความถูกต้องระดับคอมโพเนนต์ รวมถึงองค์กรย่อย (หากมี)
 • เสร็จสมบูรณ์ - พยายามอนุมานองค์ประกอบที่อยู่ที่ขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง
 • จัดรูปแบบอย่างดี - ทำความสะอาดและปรับรูปแบบของคอมโพเนนต์ที่อยู่ให้เป็นมาตรฐาน

ลองใช้เดโมเพื่อดูการทำงานของ Address Validation API

แหล่งข้อมูล

ตารางต่อไปนี้สรุปทรัพยากรที่พร้อมใช้งานผ่าน Address Validation API พร้อมกับข้อมูลที่แสดง ดูรายละเอียดเฉพาะได้ที่เอกสารอ้างอิง API การตรวจสอบที่อยู่

แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่ส่งคืน

คอมโพเนนต์ที่อยู่ในรูปแบบ JSON

โปรดดูหัวข้อตรวจสอบที่อยู่

ที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ (หากเป็นไปได้)

สถานะการตรวจสอบของคอมโพเนนต์ที่อยู่แต่ละรายการ

ในกรณีของที่อยู่ที่สามารถนำมาใช้ได้:

 • รหัสพิกัดภูมิศาสตร์
 • ความแม่นยำของที่อยู่
 • ข้อมูลบริการไปรษณีย์ หากมี

โปรดดูหัวข้อทำความเข้าใจการตอบกลับการตรวจสอบ

วิธีใช้ Address Validation API

1 ลองใช้เดโม สำรวจการสาธิตด้วยแบบฟอร์มที่อยู่ที่หลากหลาย ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เดโมนี้มีวิธีที่เป็นประโยชน์ในการสำรวจทั้งค่าที่แสดงผลจากบริการ รวมถึงการตอบกลับจาก API ในรูปแบบ JSON
2 ตรวจสอบการครอบคลุม ตรวจสอบรายละเอียดการครอบคลุมเพื่อดูประเทศและภูมิภาคที่ Address Validation API รองรับ
3 ตั้งค่า เริ่มต้นจากตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud และทำตามวิธีการต่อไปนี้
4 ขอการตรวจสอบที่อยู่ เริ่มต้นด้วยที่อยู่อย่างง่าย จากนั้นคุณเปิดใช้ CASS (สำหรับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกเท่านั้น) เพื่อให้มีความแม่นยํายิ่งขึ้น โปรดดูหัวข้อขอการตรวจสอบที่อยู่
5 ประมวลผลการตอบกลับ การตอบกลับ Address Validation API มีพร็อพเพอร์ตี้ 2 รายการ โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการแตกต่างกันไป โปรดดูหัวข้อทำความเข้าใจคำตอบพื้นฐาน
6 ปรับปรุงความถูกต้องของการตรวจสอบ คุณช่วยปรับปรุงความถูกต้องของที่อยู่ได้ด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบกลับจาก Address Validation API โปรดดูหัวข้อจัดการที่อยู่ที่อัปเดต

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ใช้ได้

ดูรายการไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Address Validation API ได้ที่ไลบรารีของไคลเอ็นต์

เกี่ยวกับ CASSTM

The United States Postal Service® (USPS®)1 มีระบบสนับสนุนความถูกต้องของการเขียนโค้ด (CASSTM) เพื่อรองรับและรับรองผู้ให้บริการตรวจสอบที่อยู่ บริการ CASS CertifiedTM เช่น Address Validation API จะได้รับการยืนยันว่าสามารถ กรอกข้อมูลที่ขาดหายไปจากที่อยู่ ทำให้เป็นมาตรฐาน และอัปเดตให้เป็นที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุดได้

CASS ไม่ได้เปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น และรองรับเฉพาะในภูมิภาค "US" และ "PR" เท่านั้น หากต้องการเปิดใช้ CASS ให้ตั้งค่า enableUspsCass เป็น true เป็นส่วนหนึ่งของคำขอตรวจสอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรวจสอบที่อยู่

USPS ประเมินคำขอที่อยู่ที่สร้างขึ้นอย่างไม่เป็นจริงในฐานะส่วนหนึ่งของการใช้บริการ USPS หาก USPS ระบุว่าที่อยู่อินพุตสร้างขึ้นไม่ถูกต้อง Google จะต้องหยุดการตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้าและต้องรายงานข้อมูลติดต่อของลูกค้า (ชื่อและที่อยู่) ที่อยู่อินพุตที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการใช้งานรวมไปยัง USPS การใช้ API แสดงว่าคุณยินยอม ตามข้อกำหนดเฉพาะบริการเหล่านี้

ขั้นตอนถัดไป


 1. Google Maps Platform เป็นผู้รับอนุญาตแบบไม่เฉพาะตัวของสหรัฐอเมริกา Postal Service® เครื่องหมายการค้าต่อไปนี้เป็นของ United States Postal Service® และได้รับอนุญาตแล้ว: United States Postal Service®, CASSTM, CASS CertifiedTM