ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 สําหรับนักพัฒนาแอป Google Maps Platform

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2021 Google Maps Platform จะไม่ยอมรับใบสมัครรับเครดิตการรับมือกับภาวะวิกฤตของ Google Maps Platform สําหรับโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกต่อไป เราจะสนับสนุนโครงการของผู้เข้าร่วมปัจจุบันต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2021

ไปที่หน้าโปรแกรมสาธารณะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ว่าองค์กรประเภทใดบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิต Google Maps Platform