ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโควิด-19 ของ Google Maps Platform

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2021 เป็นต้นไป Google Maps Platform จะไม่รับใบสมัครขอเครดิตการรับมือภาวะวิกฤตของแพลตฟอร์ม Google Maps อีกต่อไปสำหรับโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 เราจะยังคงสนับสนุนโปรเจ็กต์ของผู้เข้าร่วมปัจจุบันไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2021

ไปที่หน้าโปรแกรมสาธารณะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทองค์กรที่มีสิทธิ์สมัครรับเครดิต Google Maps Platform