Oznaczanie duplikatu

Na tej stronie dowiesz się, jak w narzędziu Google Issue Tracker oznaczyć jeden problem jako duplikat innego. Gdy oznaczysz problem jako duplikat, jego stan zmieni się na Duplikat i zostanie on uznany za zamknięty.

Aby oznaczyć problem jako duplikat innego, musisz mieć uprawnienia do edytowania problemów w przypadku komponentów, które zawierają oba problemy.

Oznaczanie problemu jako duplikatu

Gdy oznaczysz problem jako duplikat, wskazujesz, że jego treść została zgłoszona w innym problemie, nazywanym problemem kanonicznym. Możemy wybrać problem kanoniczny, jeśli jest starszy, ma większą widoczność lub obejmuje większy zakres w porównaniu z problemem duplikowanym. Możesz oznaczyć problem jako duplikat na stronie tego problemu lub na stronie wyników wyszukiwania (korzystając z edycji zbiorczej). Nie możesz jednak oznaczyć problemu jako duplikatu na stronie problemu kanonicznego.

Gdy oznaczysz problem jako duplikat, zostanie on uznany za zamknięty i nada mu status Duplikat. Reporter, Osoba, której przypisano zgłoszenie, Weryfikator, a także wszyscy użytkownicy lub grupy z list Współpracownicy i DW zostaną dodani do listy DW dotyczącej problemu kanonicznego. Hotlisty są też dodawane do błędu kanonicznego. Zduplikowany problem pojawia się na karcie Duplikaty danego problemu kanonicznego. Pamiętaj, że u góry strony z duplikatem pojawi się żółty pasek wskazujący stan duplikatu. Możesz najechać kursorem na link na żółtym pasku lub w polu stanu, aby wyświetlić wizytówkę dotyczącą problemu kanonicznego.

Informacje o problemie oznaczonym jako duplikat można znaleźć na karcie Duplikaty w obszarze Powiązane problemy na stronie z informacjami o problemie kanonicznym.

Liczba zduplikowanych problemów, które wystąpiły w przypadku błędu kanonicznego, jest wyświetlana w nawiasie na karcie Duplikaty. Kliknij kartę, aby wyświetlić listę problemów oznaczonych jako duplikaty problemu kanonicznego. Każda pozycja problemu na tej liście składa się z 2 części:

 • Identyfikator problemu: najedź kursorem na identyfikator problemu, aby wyświetlić jego wizytówkę.
 • Tytuł numeru: kliknij tytuł, aby otworzyć stronę z danym problemem w nowej karcie.

Oznaczanie problemu jako duplikatu

Aby oznaczyć problem jako duplikat innego:

 1. Otwórz zgłoszenie.

 2. Na pasku aplikacji u góry strony kliknij Oznacz jako duplikat.

 3. W wyświetlonym polu tekstowym dostępne są 2 opcje. Możesz wyszukać problem kanoniczny (problem, który chcesz pozostawić aktywny), wpisując wyszukiwane hasło. Możesz też wpisać identyfikator problemu.

 4. Jeśli szukałeś(-aś) problemu kanonicznego, wybierz go z wyników wyszukiwania.

 5. Kliknij Zastosuj.

  Issue Tracker powiadomi Cię, że problem został oznaczony jako duplikat. Na przykład:

  Identyfikator problemu kanonicznego ustawiono na „19596671”, stan ustawiony na „Duplikat”.

  Żółty pasek pojawi się pod paskiem aplikacji i oznacza, że problem został oznaczony jako duplikat innego problemu.

Usuwanie oznaczenia problemu jako duplikatu

Oznaczenie problemu jako duplikatu można cofnąć na kilka sposobów:

 • Na pasku aplikacji kliknij przycisk Usuń oznaczenie jako duplikat.
 • Kliknij link Otwórz ponownie pod polem stanu.
 • Zmień stan problemu.

Pamiętaj, że nie można usunąć oznaczenia problemu jako duplikatu na stronie problemu kanonicznego.

Jeśli klikniesz Usuń oznaczenie jako duplikat lub Otwórz ponownie, problem zmieni się na Nowy (jeśli nie ma Osoba przypisanej) lub Otwarty (jeśli ma przypisaną Osobę, której przypisano zgłoszenie).

Po usunięciu oznaczenia problem nie będzie już widoczny na karcie Duplikaty danego problemu kanonicznego. Jednak osoby, które zostały automatycznie dodane do DW w przypadku problemu kanonicznego, pozostaną na tej liście, chyba że zostaną wyraźnie usunięte.

Co dalej