Wyszukiwanie problemów

Wyszukiwanie problemów w narzędziu Google Issue Tracker zwróci wszystkie problemy pasujące do określonych kryteriów wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania określasz w języku zapytania. Wyniki wyszukiwania są zwracane w postaci tabeli z możliwością dostosowania i zapisywaniem.

Wyszukiwanie problemów umożliwia użytkownikom szerokie zapytanie dotyczące wszystkich problemów w usłudze Issue Tracker lub utworzenie bardzo konkretnych zapytań z uwzględnieniem wielu warunków wyszukiwania. Pamiętaj, że chociaż możesz wyszukiwać problemy zgłaszane dla konkretnych komponentów, wyniki nie zawierają samych komponentów. Informacje o wyszukiwaniu komponentów znajdziesz w artykule Znajdowanie komponentów.

Wszystkie wyszukiwania wykonujesz za pomocą paska wyszukiwania u góry strony Issue Tracker. Pasek wyszukiwania ma funkcję autouzupełniania, która ułatwia wybieranie pól i określonych wartości pól.

Możesz otworzyć kreator wyszukiwania, który ułatwia przeprowadzanie bardziej zaawansowanych wyszukiwań za pomocą przycisku po prawej stronie paska wyszukiwania.

Możesz zapisywać utworzone przez siebie wyszukiwania.

Narzędzie do tworzenia wyszukiwań

Kreator wyszukiwań umożliwia utworzenie wyszukiwania w usłudze Issue Tracker przy użyciu interfejsu graficznego. Możesz użyć interfejsu graficznego, by utworzyć wyszukiwanie bez konieczności ręcznego tworzenia kryteriów wyszukiwania w języku zapytań wyszukiwania.

Aby aktywować narzędzie do tworzenia wyszukiwań, kliknij przycisk ze strzałką w dół po prawej stronie paska wyszukiwania. Możesz wrócić do paska wyszukiwania, klikając przycisk zamykania w prawym górnym rogu. Jednak gdy zaczniesz tworzyć wyszukiwanie, możesz napotkać problemy z przejściem na pasek wyszukiwania, jeśli narzędzie do śledzenia problemów nie będzie w stanie przekonwertować określonych kryteriów. W takich przypadkach Issue Tracker zwraca błąd.

Zapytanie możesz utworzyć ręcznie, korzystając z paska wyszukiwania. Informacje o ręcznym tworzeniu wyszukiwania znajdziesz tutaj:

Wyszukiwanie w komponencie i jego elementach podrzędnych

Gdy określisz komponent w zapytaniu, narzędzie Issue Tracker domyślnie szuka tylko problemów związanych z tym komponentem. Możesz jednak rozszerzyć zakres wyszukiwania o komponenty podrzędne zarówno w kreatorze wyszukiwania, jak i w edytorze wyszukiwania.

Narzędzie do tworzenia wyszukiwań

Na prawo od pola tekstowego komponentu znajduje się symbol folderu podkomponentu. Jeśli symbol jest wyłączony, w wyszukiwaniu jest używany tylko dokładnie określony komponent, a problemy z komponentami podrzędnymi są ignorowane. Jeśli symbol jest włączony, tak jak na poniższym zrzucie ekranu, jako dopasowania uwzględniane są problemy związane zarówno z wybranym komponentem, jak i jego komponentami podrzędnymi.

Jeśli chcesz dopasować problemy powiązane z komponentem lub jego komponentami podrzędnymi, po numerze identyfikatora komponentu wpisz +. componentid:46046+ zwraca np. problemy związane z komponentem o numerze identyfikacyjnym 46046 i z elementem podrzędnym identyfikatora 46046.

Kryteria wyszukiwania

Pasek wyszukiwania pokazuje kryteria ostatniego wyszukiwania przeprowadzonego w narzędziu Issue Tracker w bieżącym oknie przeglądarki. (Jeśli w oknie nie zostało uruchomione żadne wyszukiwanie, pasek wyszukiwania jest pusty). Może to być wyszukiwanie bezpośrednie za pomocą paska wyszukiwania, kreatora wyszukiwania lub edytora wyszukiwania. Może to być też wyszukiwanie niejawne, zainicjowane przy użyciu linku do hotlisty lub linku w lewym panelu nawigacji.