XML Olarak Otel Listesi Ayarlama

Bu makalede, XML olarak nasıl otel listesi oluşturacağınız ve Google'ın istediğiniz programa göre indirebilmesi için XML feed'ini sunucunuzda nasıl barındıracağınız (Otel Listesi Çekme olarak da bilinir) açıklanmaktadır. Diğer otel listesi ayarlama yöntemleri için Otel envanterinizi oluşturma bölümünü inceleyin.

Aşağıdaki konular ele alınmıştır:

XML biçimindeki otel listeleri hakkında

Bir otel listesi dosyası, Hotel Center hesabındaki tüm tesislerin ad, adres ve GeoCode konumu gibi tesis tarafından düzenlenen açıklayıcı verilerini içerir.

Aşağıda, XML dosya biçimindeki bir otel listesi dosyasının çok temel bir örneği bulunmaktadır. Bu örnekte, dosyada belirtilen birkaç <listing> öğesinden yalnızca biri gösterilmektedir. Her <listing> öğesi bir tesisi temsil eder.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
   <component name="addr2">Floor 5</component>
   <component name="city">London</component>
   <component name="province">Greater London</component>
   <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
  </address>
  <country>UK</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

XML olarak otel listesi oluşturma

XML olarak otel listesi feed'i oluşturmak için:

 1. Dosya koşullarını inceleyin.
 2. Dosyalarınızı Otel Listesi XML Referansı'nda açıklandığı gibi kodlayın.
 3. Otel listesi feed'i şemasını kullanarak dosyaları doğrulayın.

Dosyalarınızı başarıyla doğruladıktan sonra, bir sonraki bölümde açıklandığı gibi feed'i sunucunuzda barındırın. Listenizi Hotel Center'a yükleyeceğinize karar verdiyseniz bunun yerine Otel listesi yükleme sayfasını inceleyin.

XML feed'ini sunucunuzda barındırma

Otel listesi feed'inizi sunucunuzda barındırabilirsiniz. Google, feed'i seçtiğiniz sıklıkta kullanarak düzenli aralıklarla sunucunuzdan indirir ("getirir"). Bu iletim yöntemi, Otel Listesi Çekme olarak da bilinir.

Otel listesi feed'inizi oluşturup XML dosyalarını doğruladıktan sonra aşağıdakileri yapın:

 1. Barındırma koşulları bölümünde açıklandığı şekilde, dosyaları Google tarafından indirilebilmesi için hazırlayın.
 2. Teknik hesap yöneticinizle (THY) iletişime geçerek:
  • Getirme planı belirleyin. Google düzenli aralıklarla (genellikle haftada bir kez) dosyayı alıp kullanır.
  • İndirme URL'nizi ve kimlik doğrulama koşullarını belirtin.

Hiç hata yoksa otel listeniz yayınlanır. Google Haritalar'da başarıyla eşleştirilen tüm tesisler, Hotel Center hesabınızın Tesisler sekmesinde görüntülenir.

Hata varsa Google hataları düzeltmeniz ve dosyaları tekrar indirilmeye uygun hale getirmeniz için hataları sizinle paylaşır.

Barındırma koşulları

Bu bölümde, XML feed'inizi barındırmayla ilgili aşağıdaki koşullar listelenmiştir:

Sunucu koşulları

 • XML feed'inizi sunucunuzda barındırın. Sunucuya HTTP veya HTTPS üzerinden erişilebilmelidir.

Dizin koşulları

Google'ın verilerinizin eksiksiz bir anlık görüntüsünü almasını ve eksik dosyaları indirmeyi denememesini sağlamak için dosyaları HTTP sunucunuza gönderirken aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

 • Feed'inizin XML dosyalarını Google'ın içerik getirmediği bir dizinde (yani "indirme" dizininde değil) geliştirin ve doğrulayın.
 • Feed'inizin XML dosyalarını başarıyla doğruladıktan sonra, Google'ın içeriği indirdiği bir dizinde sembolik bir bağlantı oluşturun. Sembolik bağlantı, yeni oluşturulan feed'e yönlendirmelidir.
 • Zip dosyası gönderiyorsanız XML dosyalarını indirme dizinine değil, kök düzeyinde ekleyin.

Dosya koşulları

 • Dosyalarınızı Google'ın içerik getirmediği bir dizinde oluşturun.
 • Düz metin dosyalarını (yani Microsoft Word dosyası gibi biçimlendirilmiş bir dosya değil) kullanın.
 • Sıkıştırılmamış tek bir XML dosyası boyutunun 100 MB'ı aşmadığından emin olun. Bir veya birden fazla XML dosyası tek bir .zip dosyası halinde sıkıştırılabilir. Sıkıştırılmış XML dosyaları veya .zip dosyaları için boyut sınırı yoktur.
 • Dosyaları şu şekilde adlandırın:
  • <partner_name>_local.xml (Tek bir XML dosyası için.)
  • <partner_name>_local.xml.zip (Bir veya birden fazla XML dosyası için. Zip dosyasındaki her bir XML dosyası istenilen şekilde adlandırılabilir ancak her dosya adına dil kodu eklemenizi öneririz.)

Kimlik doğrulama koşulları

 • İsterseniz BASIC veya DIGEST kimlik doğrulamasını kullanarak kullanıcı adı ve şifreyle dosyaların güvenliğini sağlayabilirsiniz (NTLM şu anda desteklenmemektedir).