Otel Listesi XML Referansı

Otel listesi, fiyat bilgilerini gireceğiniz tüm otelleri listeleyen bir veya daha fazla XML dosyasıdır. Otel listesi dosyasının kendisi fiyat bilgisi içermez.

Otel listesinin kök öğesi, <listings> öğesidir. Bu öğe, tesislerinizi açıklayan <listing> öğelerini içerir.

İlk uygulamanızın bir parçası olarak otel listesi oluşturduktan sonra, düzenli bakım kapsamında listede otel ekleme veya kaldırma işlemleri yaparsınız.

Bir otel listesi oluşturduktan sonra listeyi Hotel Center'ı kullanarak Google'a manuel olarak yükleyebilir veya sunucunuzda barındırabilirsiniz.

Listeleme gereksinimleri

Otel listenizdeki bir tesisin Google Otel Reklamları'na uygun olması için şunlara sahip olması gerekir:

 • Konukların ücret ödeyerek konaklayabileceği odalar
 • Fiziksel varlık ve herkese açık sabit bir konum
 • Sabit duvarlar ve sıhhi tesisat
 • 7 günden uzun olmayan minimum konaklama süresi şartı

Genellikle yukarıdaki kriterleri karşılamadıklarından, gemi turlarını ve apartman dairelerini uygun olmayan tesislere örnek olarak verebiliriz.

Kamp kulübeleri ve sabit duvarları, sıhhi tesisatı ve iklimlendirme sistemleri (odun sobaları veya propan ısıtıcılar dahil) bulunan diğer kamp yerleri uygun tesislerdir. Uygun olmayan açık hava konaklama tesisleri şunlardır:

 • Konukların çadırlarda kaldığı kamp alanları
 • Konukların kendi karavanlarıyla geldiği karavan parkları

<listings>

<listings>, bir otel listesinin kök öğesidir ve bir <language> öğesi ve en az bir <listing> içerir.

<listings> öğesi, otel listesi XML hiyerarşisinde şu konumda görünür:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>

Söz dizimi

<listings> öğesi şu söz dizimini kullanır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="xsi"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema_xsd">
 <language>language_code</language>
 <listing>listing</listing>
 ...
</listings>

Özellikler

<listings> öğesi şu özelliklere sahiptir:

Özellik Zorunluluk Açıklama
xmlns:xsi Zorunlu "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" olarak ayarlayın.
xsi:noNamespaceSchemaLocation Zorunlu "https://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd" olarak ayarlayın.

Alt öğeler

<listings> öğesi aşağıdaki alt öğelere sahiptir:

Alt öğe Zorunluluk Tür Açıklama
<language> Zorunlu Dize Feed'inizin yazıldığı dildir. Bu öğenin değerini iki harfli bir dil koduna ayarlayın. Örneğin, İngilizce için "en".
<listing> Zorunlu <listing> Feed'deki her bir oteli açıklayan bir veya daha fazla giriştir. Listedeki her otelin, sitenize özgü bir kimliği olması gerektiğini ve bu kimliğin hiçbir zaman yeniden kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

Örnekler

Yapılandırılmış Adres

Aşağıdaki örnekte, yapılandırılmış adres içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
   <component name="addr2">Floor 5</component>
   <component name="city">London</component>
   <component name="province">Greater London</component>
   <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
  </address>
  <country>UK</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

Serbest Biçimli Adres

Aşağıdaki örnekte, serbest biçimli adres içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address>666 Acacia Ave, Floor 5, Boston, MA, 02472</address>
  <country>US</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

İsteğe Bağlı İçerik

Aşağıdaki örnekte, isteğe bağlı bir <content> öğesi içeren girişin yer aldığı kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<listing>

Otel listesi <listings> öğesindeki bir otel tanımıdır.

<listing> öğesi, Otel Listesi Feed'i XML hiyerarşisinde şu konumda görünür:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>

Söz dizimi

<listing> öğesi şu söz dizimini kullanır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings ... >
 <listing>
  <!-- Specify <listing>'s child elements in the order shown below. -->
  <id>hotel_ID</id>
  <name>hotel_name</name>
  <address>
   <component name="addr1">street_address_1</component>
   <component name="addr2">street_address_2</component>
   <component name="city">city_name</component>
   <component name="province">province_name</component>
   <component name="postal_code">postal_code</component>
  </address>
  <!-- You can also define an address freeform, although this is not recommended: -->
  <!-- <address>freeform_address</address> -->

  <country>country_code</country>
  <latitude>hotel_latitude</latitude>
  <longitude>hotel_longitude</longitude>
  <phone type="[fax|main|mobile|tdd|tollfree]">phone_number</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>content</content>
 </listing>
</listings>

Özellikler

<listing> öğesinin özelliği yoktur.

Alt öğeler

<listing> öğesi aşağıdaki alt öğelere sahiptir:

Alt öğe Zorunluluk Tür Açıklama
<id> Zorunlu Dize Otel için benzersiz bir tanımlayıcıdır.
<name> Zorunlu Dize Otelin adıdır. Örnek:

<name>Belgrave House</name>
<address> Zorunlu Nesne veya Dize

Otelin tam fiziksel konumudur.

Bu öğe, "simple" olarak ayarlamanız gereken tek bir özellik (format) alır.

En azından, otelin açık adresini, şehri, eyaleti/bölgeyi ve posta kodunu sağlamanız gerekir. Adresin aşağıdaki bölümlerinin her birini açıklamak için <component> alt öğelerini kullanın:

 • addr1: Otelin birincil açık adresi.
 • addr2: Gerekirse ikincil açık adres.
 • addr3: Gerekirse açık adresin üçüncü kısmı.
 • city: Otelin bulunduğu şehrin adı.
 • province: Otelin bulunduğu eyaletin, bölgenin veya ilçenin adı.
 • postal_code: Otelin posta kodu.

Örnek:


<address format="simple">
 <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
 <component name="addr2">Floor 5</component>
 <component name="city">London</component>
 <component name="province">Greater London</component>
 <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
</address>

Alternatif olarak "serbest biçimli" adres de sağlayabilirsiniz ancak bu önerilmez. Örnek:


<address>666 Acacia Ave, Floor 5, Boston, MA, 02472</address>

Posta kutularının veya sadece posta gönderilebilen adreslerin tam fiziksel adres olarak kabul edilmediğini unutmayın.

<country> Zorunlu Dize Bu girişin bulunduğu ülkedir. Bu değer, ISO 3116'ya uygun 2 harften oluşan büyük harfli ülke kodu olmalıdır. Örneğin, Türkiye "TR", Kanada "CA"dır. Örnek:

<country>US</country>
<latitude> Zorunlu* Hareketli değer Girişin konumuna karşılık gelen enlemdir. Örnek:

<latitude>37.423738</latitude>

Bu değer, Google Maps API gibi coğrafi kodlama araçlarıyla oluşturulabilir.

<longitude> Zorunlu* Hareketli değer Girişin konumuna karşılık gelen boylamdır. Örnek:

<longitude>-122.090101</longitude>

Bu değer, Google Maps API gibi coğrafi kodlama araçlarıyla oluşturulabilir.

<location_precision> İsteğe bağlı Tamsayı Tesis enlem ve boylamı gizlendiğinde tesis konumunun metre cinsinden gönderilen doğruluğudur. Sıfır (0), gizleme olmadığı ve bunun tam konum olduğu anlamına gelir. Not: Bu öğe yalnızca Kiralık Yerler için geçerlidir.
<phone> Zorunlu* Dize

Otelin bir veya daha fazla iletişim numarasıdır. Giriş bir işletme şubesiyse lütfen şubeye özgü telefon numarasını belirtin (işletme merkezinin telefon numarasını belirtmeyin).

type özelliği aşağıdakilerden biri olabilir:

 • fax: Faks telefon numarası.
 • main: Ana telefon numarası.
 • mobile: Cep telefonu numarası.
 • tdd: İşitme Engelliler için İletişim Cihazı (TDD) telefon numarası.
 • tollfree: Ücretsiz telefon numarası.

Örnek:


<!-- Singapore (country code +65) -->
<phone type="main">+65 6722-2323</phone>
<!-- U.S. (country code +1) -->
<phone type="fax">+1 408-555-1111</phone>

En azından bir main tür girmeniz gerekir.

* Telefon numarası VEYA enlem/boylam gereklidir. Her ikisini de tanımlamanızı öneririz.
<category> İsteğe bağlı Dize Tesisin türüdür (ör. otel). İş ortakları, tesislerini tanımlamak için sahip oldukları her türlü dahili kategoriyi (ör. "iş oteli", "tatil köyü", "motel") kullanabilir.
<content> İsteğe bağlı <content> Giriş için kullanılan isteğe bağlı ayrıntılardır (ör. açıklama, puanlar ve tesis özellikleri).

Örnekler

Yapılandırılmış Adres

Aşağıdaki örnekte, yapılandırılmış adres içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
   <component name="addr2">Floor 5</component>
   <component name="city">London</component>
   <component name="province">Greater London</component>
   <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
  </address>
  <country>UK</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

Serbest Biçimli Adres

Aşağıdaki örnekte, serbest biçimli adres içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address>666 Acacia Ave, Floor 5, Boston, MA, 02472</address>
  <country>US</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

İsteğe Bağlı İçerik

Aşağıdaki örnekte, isteğe bağlı bir <content> öğesi içeren girişin yer aldığı kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<content>

Bir girişle ilgili; puanlar ve yorumlar, imkanlar ve diğer ayrıntılar gibi bilgileri ekler. <content> öğesi isteğe bağlıdır. <content> içinde tüm alt öğeler isteğe bağlıdır.

<content> öğesi, Otel Listesi Feed'i XML hiyerarşisinde şu konumda görünür:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>

Söz dizimi

<content> öğesi şu söz dizimini kullanır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings ... >
 <listing>
  <content>
   <!-- Specify <text>'s child elements in the order shown below. -->
   <text type="description">
    <link>listing_link</link>
    <title>listing_title</title>
    <author>listing_author</author>
    <body>listing_description</body>
    <date month="MM" day="DD" year="YYYY"/>
   </text>
   <!-- 0 or more reviews: -->
   <review type="[editorial|user]">
    ...
   </review>
   <!-- 0 or more attributes: -->
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="air_conditioned">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="all_inclusive_available">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="alternate_hotel_id">alternate_hotel_id</client_attr>
    <client_attr name="child_friendly">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="custom_0">custom_attribute_0</client_attr>
    <client_attr name="custom_1">custom_attribute_1</client_attr>
    <client_attr name="custom_2">custom_attribute_2</client_attr>
    <client_attr name="custom_3">custom_attribute_3</client_attr>
    <client_attr name="custom_4">custom_attribute_4</client_attr>
    <client_attr name="has_affiliated_golf_course">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_airport_shuttle">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_bar_or_lounge">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_business_center">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_fitness_center">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_hot_tub">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_laundry_service">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_restaurant">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_room_service">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="hotel_brand">hotel_brand</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">[Available in all rooms|Available in some rooms|
     Not available]</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">rooms_per_unit</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">number_of_reviews</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">[No payment required|Paid|Not available]</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="rating">aggregate_rating</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">[1|2|3|4|5]</client_attr>
    <client_attr name="smoke_free_property">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">[Indoors|Outdoors|Indoors and outdoors|Not available]</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">[Not available|No payment required|Paid]</client_attr>
   </attributes>
   <!-- a picture of the hotel or property-->
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main Hotel Picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

Özellikler

<content> öğesinin özelliği yoktur.

Alt öğeler

<content> öğesi aşağıdaki alt öğelere sahiptir:

Alt öğe Zorunluluk Tür Açıklama
<text 
type=
"description">
İsteğe bağlı Nesne

Sağlayıcıdan gelen girişle ilişkilendirilmiş web sayfasıdır. Aşağıdaki alt öğelere sahiptir:

 • <link>: Açıklamanın bağlantısıdır. Bu öğeye "http://" veya
  "https://" ekleyin (isteğe bağlı).
 • <title>: Açıklamanın başlığıdır (isteğe bağlı).
 • <author>: Açıklamanın yazarıdır (isteğe bağlı).
 • <body>: Açıklamanın gövdesidir (zorunlu).
 • <date>: Açıklamanın tarihidir (isteğe bağlı).
 • Not: Bu öğeler yukarıdaki sırayla görünmelidir.

<review 
type=
"[editorial|user]">
İsteğe bağlı <review>

Girişin kullanıcı yorumunu veya editoryal yorumunu içerir. Girişinizde her iki türde de herhangi bir sayıda yorum olabilir.

Bir tesis için yapılan tüm yorumları <listing> öğenize dahil etmeniz gerekmez. Bu öğenin amacı, bu girişin özelliklerini veya kalitesini gösteren seçili yorumları eklemenizdir.

<attributes> İsteğe bağlı Nesne

Tesisle ilgili ayrıntıları sağlayan 0 veya daha fazla <client_attr> alt öğesi içerir. Alt öğeler aşağıdaki söz dizimini kullanır:


<client_attr name="attribute_name">attribute_value<client_attr>

Alt öğelerin listesi ve açıklaması için <attributes> bölümüne bakın.

Tüm <client_attr> öğeleri isteğe bağlıdır.

<website> alt öğesi varsa herhangi bir <client_attr> öğesinin önüne yerleştirilmelidir.

<image> İsteğe bağlı Nesne Tekrarlanan etikettir. Ayrıntılı resim bilgileri içerir.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, <content> öğesini içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<review>

Kullanıcı yorumu veya editoryal yorum içerir. Bir giriş için yapılan tüm yorumları <listing> öğenize dahil etmeniz gerekmez. Bu öğenin amacı, bu girişin özelliklerini veya kalitesini gösteren seçili yorumları eklemenizdir.

<review> öğesi, Otel Listesi Feed'i XML hiyerarşisinde şu konumda görünür:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>
      + <review>

Söz dizimi

<review> öğesi şu söz dizimini kullanır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings ... >
 <listing>
  <content>
   ...
   <!-- Specify <review>'s child elements in the order shown below. -->
   <review type="editorial">
    <link>review_link</link>
    <title>review_title</title> <!-- Title is for reviews of type "editorial" only -->
    <author>review_author</author>
    <rating>review_rating</rating>
    <body>review_text</body>
    <date>review_date</date>
    <servicedate>review_servicedate</servicedate>
   </review>
   <review type="user">
    <link>review_link</link>
    <author>review_author</author>
    <date month="MM" day="DD" year="YYYY"/> <!-- Date is for reviews of type "user" only -->
    <servicedate month="MM" day="DD" year="YYYY"/> <!-- Service Date is for reviews of type "user" only -->
    <rating>review_rating</rating>
    <body>review_text</body>
   </review>
  </content>
 </listing>
</listings>

Özellikler

<review> öğesi şu özelliklere sahiptir:

Özellik Zorunluluk Açıklama
type Zorunlu Yorum türüdür. Aşağıdaki değerlerden birine ayarlayın:
 • editorial: Web sitesi veya başka bir inceleme yetkilisinin yorumudur.
 • user: Son kullanıcının yorumudur.

Alt öğeler

<review> öğesi aşağıdaki alt öğelere sahiptir:

Alt öğe Zorunluluk Tür Açıklama
<link> İsteğe bağlı Dize Yorumun bağlantısıdır. Bu öğeye "http://" veya "https://" ekleyin.
<title> İsteğe bağlı Dize (Yalnızca editoryal yorumlar) Yorumun başlığıdır.
<author> İsteğe bağlı Dize Yorumun yazarıdır. Örneğin, "Selin Toprak". Bu aynı zamanda, yorumun isimsiz olması durumunda gösterildiği bir web sitesinin veya yayının adı da olabilir.
<rating> İsteğe bağlı Dize Yorumun puanını temsil eden, 0-10 (bu sayılar dahil) arasındaki bir kayan noktalı sayıdır. Örneğin, "8.9".
<body> İsteğe bağlı Dize Yorumun metnidir. Bu öğe HTML içermemelidir.
<date month="MM" day="DD" year="YYYY"/> İsteğe bağlı Nesne (Yalnızca kullanıcı yorumları) Yorumun tarihidir. Bu öğenin aşağıdaki özellikleriyle belirtilir:
 • day: Ayın günüdür, örneğin, "3".
 • month: 1=Ocak olmak üzere ayı belirten sayıdır. Örneğin, "12".
 • year: Dört haneli yıldır, örneğin, "2018".

Örneğin, 7 Haziran 2017 şu şekilde yazılır:


<date month="6" day="7" year="2017"/>
<servicedate month="MM" day="DD" year="YYYY"/> İsteğe bağlı Nesne (Yalnızca kullanıcı yorumları) Yorumcunun incelenen girişi ziyaret ettiği tarihtir. Biçim yukarıdaki <date> ile aynıdır.

Örneğin, 7 Haziran 2017 şu şekilde yazılır:


<servicedate month="6" day="7" year="2017"/>

<title> öğesinin, sadece yorumun type öğesi editorial olduğunda <review> için geçerli bir alt öğe olduğunu ve <date> değerinin sadece type öğesi user olduğunda geçerli olduğunu unutmayın.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, editoryal yorum ve kullanıcı yorumu içeren bir girişin yer aldığı kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<attributes>

<attributes> etiketi, tesisin sunduğu imkanları açıklamak ve tesisin puan ve yorumlarını sınıflandırmak için kullanılabilir.

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>
      + <review>
      + <attributes>

Not: Tüm özellikler isteğe bağlıdır.

Alt öğeler

Alt öğe Zorunluluk Açıklama
<website> İsteğe bağlı Otelin birincil web sitesidir. Bu öğe varsa ilk <client_attr> öğesinden önce yer alması gerekir. Örnek:

<website>https://hotel.example.com</website>
<client_attr name="attribute_name"> İsteğe bağlı Tesisin, mevcut olarak desteklenen bir attribute_name veya Kiralık Yerler için attribute_name kullanılarak belirtilebilen ek niteliği veya "özelliği"dir.

attribute_name yer tutucusunun değerleri

Aşağıdaki tabloda <client_attr name="attribute_name"> öğesi için geçerli olan attribute_name değerleri listelenmektedir.

attribute_name için değerler Açıklama Geçerli içerik değerleri
air_conditioned Bu tesiste konuk odalarının tümünde klima bulunur. Yes/No (Evet/Hayır)
all_inclusive_available Konuklara, konaklama boyunca yalnızca oda değil, tüm yiyecek ve içecekler (alkollü içecekler dahil) dahil olmak üzere belirli bir oda veya fiyat sunulur. Yes/No (Evet/Hayır)
alternate_hotel_id Tesisiniz için alternatif bir tanımlayıcıdır. Feed bilgileriniz için bir tesis tanımlayıcısına ve rezervasyon motorunuz için başka bir tesis tanımlayıcısına ihtiyacınız varsa ayrı kimliklere sahip olmak yararlıdır. Herhangi bir dize değeri
child_friendly İşletme, çocuklarıyla seyahat eden aileler için indirimli fiyat, karyola veya çocuk yatağı, çocuk kulübü, çocuk bakımı hizmeti veya çocukların tesis içinde oynayabileceği uygun bir eğlence mekanı ya da yeri gibi bir veya daha fazla özelliğe sahiptir. Yes/No (Evet/Hayır)
custom_[0-4] Dize türünde bir özel özelliktir. Bunlar kullanıcılara gösterilmez ancak Google Ads kampanyalarında otelleri gruplandırmak için kullanılabilir. Bu şekilde kullanılabilecek ancak birbirinin yerine kullanılamayan 5 alan vardır. Örneğin, custom_0 = "Şehir Merkezi" olan bir otel, custom_4 = "Şehir Merkezi" olan bir otelle gruplandırılmaz. Herhangi bir dize değeri
has_affiliated_golf_course Bu tesiste golf sahası bulunur veya tesis yakındaki bir golf sahasının sahibidir. Ayrıca golf sahası kullanımı için rezervasyon imkanı ve konukların sahaya gidip gelmeleri için ulaşım imkanı sunulur. Genellikle golf sahasının kullanımı için ücret alınır. Yes/No (Evet/Hayır)
has_airport_shuttle Bu tesiste ücretsiz olarak veya ek ücret karşılığında havalimanı servisi sunulur. Servis, bu otelde açıkça bir durağa sahip olması koşuluyla birden fazla oteli dolaşan bir servis de olabilir. Yes/No (Evet/Hayır)
has_bar_or_lounge Alkollü içeceklerin servis edildiği kapalı ve/veya açık bar ya da dinlenme salonu bulunur. Konukların bara veya dinlenme salonuna ulaşmak için tesisten ayrılması gerekmez. Yes/No (Evet/Hayır)
has_beach_access Bu tesis, halka açık bir yoldan geçmeye gerek kalmadan doğrudan erişilebilen bir plaja sahiptir. Yes/No (Evet/Hayır)
has_business_center Bu tesiste, işlerini tesis içinde yürütmek için ücretsiz veya ücretli bir çalışma alanına ihtiyaç duyan konukların kullanabileceği bilgisayar, internet erişimi ve yazıcı sunan bir oda bulunur. Yes/No (Evet/Hayır)
has_fitness_center Bu tesiste spor salonu bulunur. Konukların spor salonuna ulaşmak için tesisten ayrılması gerekmez. Yes/No (Evet/Hayır)
has_free_breakfast Ücretsiz kahvaltı, oda fiyatından bağımsız olarak haftanın her günü tüm konuklara sunulur. Otel ücretsiz kahvaltı içeren bir oda fiyatına ve ücretsiz kahvaltı içermeyen bir oda fiyatına sahipse bu özellik için false değerini belirtmeniz gerekir. Yes/No (Evet/Hayır)
has_hot_tub Konuk odalarından bazılarında veya tümünde jakuzi vardır ya da tesisin jakuzisi mevcuttur. Jakuzi için ek ücret alınabilir. Yes/No (Evet/Hayır)
has_laundry_service Konuklar giysilerini yıkanması için resepsiyona veya odalarına bırakabilir ve yıkanan giysiler konukların odalarına gönderilebilir. Hizmet için ek ücret alınabilir. Madeni parayla çalışan çamaşır makineleri buna dahil değildir. Yes/No (Evet/Hayır)
has_restaurant Tesiste kapalı ve/veya açık alanda oturma imkanı sunan bir restoran bulunur. Konukların restorana ulaşmak için tesisten ayrılması gerekmez. Yes/No (Evet/Hayır)
has_room_service Yemekler tesis içinde hazırlanır ve personel tarafından doğrudan odalara servis edilir. Oda servisi saatleri sınırlı olabilir. Ek ücret alınabilir. Yes/No (Evet/Hayır)
has_spa Tesiste şu ücretsiz veya ücretli hizmetlerden birini veya daha fazlasını sunan bir spa merkezi mevcuttur: masaj, sauna ve yüz bakımı. Konukların spa merkezine ulaşmak için tesisten ayrılması gerekmez. Yes/No (Evet/Hayır)
hotel_brand Bu otelin ait olduğu markadır. Örneğin, "Marriott" veya "Hilton". Bu ad kullanıcılara gösterilmez ancak Google Ads kampanyalarında otelleri gruplandırmak ve otel simgelerini yapılandırmak için kullanılabilir. Herhangi bir dize değeri
kitchen_availability Konukların sıcak yemekler hazırlayabileceği ve yiyeceklerini odalarında soğutabileceği mutfaklar bulunur.
 • Tüm odalarda mevcut
 • Bazı odalarda mevcut
 • Mevcut değil
number_of_rooms Bu alan, giriş kimliğiyle ilişkilendirilen toplam birim sayısını listeler. Not: Bu sayı, fiyatlandırma ve envanter feed'i verilerine göre rezervasyon birimi başına fiyatı temsil etmez. Negatif olmayan bir tamsayı.
num_reviews Girişin yorum sayısıdır. Negatif olmayan bir tamsayı.
parking_type Otopark olup olmadığını ve otopark kullanımının ücretli olup olmadığını belirtir.
 • Ücret gerekmez
 • Ücretli
 • Mevcut değil
pets_allowed Odaların bazıları veya tamamı, konukların evcil hayvanlarını (rehber hayvan olmayan köpekler ve/veya kediler) getirmesine olanak tanır. Yes/No (Evet/Hayır)
rating Tesisin ortalama puanını temsil eden bir kayan noktalı sayıdır. Bu sayı genellikle 0-5, 0-10 veya 0-100 arasındadır ancak puan sisteminizi temsil eden herhangi bir aralığı kullanabilirsiniz.
smoke_free_property Tesis genelinde sigara içilmesine izin verilmez. Yes/No (Evet/Hayır)
star_rating Bir derecelendirme kuruluşundan girişe verilen yıldız sayısıdır. 1, 2, 3, 4, 5.
swimming_pool_type Tesiste yüzme havuzu olup olmadığını ve varsa havuz türünü belirtir.
 • Kapalı havuz
 • Açık havuz
 • Kapalı ve açık havuz
 • Mevcut değil
wheelchair_accessible Bu tesis, tekerlekli sandalye kullanımına uygundur. Yes/No (Evet/Hayır)
wifi_type Tesisin, müşteriler için tesisin tüm bölümlerinde (belirli bir alanla sınırlı olmadan) kullanılabilecek şekilde kablosuz internet (WiFi) hizmeti sağlayıp sağlamadığını belirtir. Bu hizmet ücretsiz olabilir veya kullanıma göre ücretlendirilebilir.
 • Ücret gerekmez
 • Ücretli
 • Mevcut değil

Kiralık Yerler için attribute_name yer tutucusunun değerleri

Aşağıda, <client_attr name="attribute_name"> öğesinde attribute_name için geçerli değerlerin bir listesi verilmiştir. Bununla birlikte, iş ortakları sahip olabilecekleri ek attribute_name değerlerini sağlayabilir. Bu değerler yalnızca kiralık yer özellikli tesisler için geçerlidir.

attribute_name için değerler Zorunluluk Açıklama Geçerli içerik değerleri
capacity Zorunlu Tesisin kabul edebileceği maksimum konuk sayısıdır. Negatif olmayan tamsayı
min_days_between_stays İsteğe bağlı (kesinlikle önerilir) Önceki konukların çıkış yapmasının ardından kiralık yerin boş kalması gereken minimum "tampon gün" sayısıdır. Negatif olmayan tamsayı
enhanced_cleaning_practices İsteğe bağlı (kesinlikle önerilir) Tesisin gelişmiş temizlik uygulamaları kullanıp kullanmadığıdır (iş ortağı sitesinde bir açıklama sağlayarak). Yes/No (Evet/Hayır)
partner_hygiene_link İsteğe bağlı (kesinlikle önerilir) Girişin hijyen bilgileri hakkında daha fazla bilgi sağlayan harici iş ortağı sitesine giden bağlantıdır. Serbest metin (sitenin URL'si)
number_of_bathrooms İsteğe bağlı (kesinlikle önerilir) Banyo sayısıdır. Negatif olmayan kayan noktalı değer (örneğin, 1, 1,5, 2)
number_of_bedrooms İsteğe bağlı (kesinlikle önerilir) Yatak odası sayısıdır. Negatif olmayan tamsayı değeri
number_of_beds İsteğe bağlı (kesinlikle önerilir) Yatak sayısıdır (tüm odalarda). Negatif olmayan tamsayı değeri
self_checkin_checkout İsteğe bağlı (kesinlikle önerilir) Tesisin kendi kendine check-in ve çıkış işlemlerine izin verip vermediğidir. Yes/No (Evet/Hayır)
rating_num İsteğe bağlı (kesinlikle önerilir) Tesisin aldığı puan sayısıdır. Negatif olmayan tamsayı
ac İsteğe bağlı Tesisin klimalı olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
airport_shuttle İsteğe bağlı Tesis sahibinin havaalanı veya başka terminaller için ulaşım imkanı sağlayıp sağlamadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
balcony İsteğe bağlı Tesisin balkonlu olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
beach_access İsteğe bağlı Tesisin, yakındaki bir halk plajına erişim imkanının olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
cancellation_policy İsteğe bağlı İptal politikasının serbest metin açıklamasıdır. Serbest Metin
cancellation_policy_type İsteğe bağlı

İş ortakları her türlü politika adını sağlayabilir. Google, sağlanan adı Google'ın önerdiği türlerle eşlemek için iş ortağıyla birlikte çalışır. (Özel türler sağlıyorsanız lütfen bunları beş kategoriyle sınırlandırın ve türlerin açıklamalarını Hesap Yöneticinize iletin).

Tesis sahibi tarafından kabul edilen önerilen iptal politikası türleri:

 • No Refund (Geri Ödeme Yok): Herhangi bir nedenle veya herhangi bir zaman aralığı için geri ödeme imkanı sunulmaz.
 • Strict (Sabit) Konaklama başlamadan en az 60 gün önce iptal edilen rezervasyonlar için tam geri ödeme yapılır.
 • Firm (Katı): Konaklama başlamadan en az 60 gün önce iptal edilen rezervasyonlar için tam geri ödeme yapılır. Konaklama başlamadan en az 30 gün önce iptal edilen rezervasyonlar için %50 geri ödeme yapılır.
 • Moderate (Orta): Konaklama başlamadan en az 30 gün önce iptal edilen rezervasyonlar için tam geri ödeme yapılır. Konaklama başlamadan en az 14 gün önce iptal edilen rezervasyonlar için %50 geri ödeme yapılır.
 • Relaxed (Rahat): Konaklama başlamadan en az 14 gün önce iptal edilen rezervasyonlar için tam geri ödeme yapılır. Konaklama başlamadan en az 7 gün önce iptal edilen rezervasyonlar için %50 geri ödeme yapılır.
Relaxed/Moderate/Firm/Strict/No Refund (Rahat/Orta/Katı/Sabit/Geri Ödeme Yok)
check_in_time İsteğe bağlı Tesis check-in saatidir. Serbest metin
check_out_time İsteğe bağlı Tesisten çıkış için tam saattir. Serbest metin
child_friendly İsteğe bağlı Tesisin çocuklar için uygun olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
crib İsteğe bağlı Tesisin beşik temin edip etmediğidir. Yes/No (Evet/Hayır)
elevator İsteğe bağlı Tesiste asansör olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
fire_place İsteğe bağlı Tesiste şömine olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
free_breakfast İsteğe bağlı Tesiste ücretsiz kahvaltı servisi olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
gym_fitness_equipment İsteğe bağlı Tesiste spor salonu veya fitness ekipmanı olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
heating İsteğe bağlı Tesiste ısıtma olup olmadığıdır.
hot_tub İsteğe bağlı Tesiste jakuzi olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
instant_bookable İsteğe bağlı Tesisin, ödeme işlemi ile anında rezerve edilebilir olup olmadığıdır. Alternatifi, onay bekleme durumudur. Yes/No (Evet/Hayır)
ironing_board İsteğe bağlı Tesiste ütü masası olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
kitchen İsteğe bağlı Tesiste mutfak olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
license_num İsteğe bağlı Dünyanın belirli bölgelerinde tesisler için gösterilmesi gereken lisans numarasıdır (turist veya işletme). Tekrarlanabilir. Birden fazla lisans varsa lisans yetkilendirmesi bağlamı eklemenizi öneririz (örneğin: "Paris: 123456ABC"). Serbest metin
microwave İsteğe bağlı Tesiste mikrodalga fırın olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
minimum_days_advance_purchase İsteğe bağlı Tesis için rezervasyonun varış tarihinden önce yapılabileceği minimum gün sayısıdır. Negatif olmayan tamsayı
minimum_night_stay İsteğe bağlı Konukların tesis için rezervasyon yapabileceği minimum gece sayısıdır. Pozitif tamsayı (sıfırdan büyük)
max_night_stay İsteğe bağlı Konukların tesis için rezervasyon yapabileceği maksimum gece sayısıdır. Pozitif tamsayı (sıfırdan büyük)
number_of_living_rooms İsteğe bağlı Oturma odası sayısıdır. Negatif olmayan tamsayı değeri
outdoor_grill İsteğe bağlı Tesiste ızgara olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
oven_stove İsteğe bağlı Tesiste ocaklı fırın olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
parking_type İsteğe bağlı Tesiste bulunan otopark türüdür. Free/Paid/None (Ücretsiz/Ücretli/Yok)
patio İsteğe bağlı Tesiste veranda olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
pets_allowed İsteğe bağlı Odaların bazıları veya tamamı, konukların evcil hayvanlarını (rehber hayvan olmayan köpekler ve/veya kediler) getirmesine olanak tanır. Yes/No (Evet/Hayır)
pool_type İsteğe bağlı Tesisin sahip olduğu havuz (havuz erişimi) türüdür. Indoors, Outdoors, Indoors/Outdoors, None (Kapalı, Açık, Kapalı/Açık, Yok)
private_beach_access İsteğe bağlı Tesisin halka açık olmayan bir plaja özel erişim imkanının olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
room_type İsteğe bağlı Google ile paylaşılan tesis türüdür.
Not: Şimdilik yalnızca entire place (yerin tamamı) kabul edilmektedir.
Entire Place, Shared room, Private Room (Yerin Tamamı, Paylaşılan Oda, Özel Oda)
smoking_free_property İsteğe bağlı Tesisin dumansız saha (sigara içilmez) özellikli olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
square_footage İsteğe bağlı Tesisin fitkare cinsinden alanıdır. Negatif olmayan kayan noktalı değer
tv İsteğe bağlı Tesiste televizyon olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
washer_dryer İsteğe bağlı Tesiste çamaşır yıkama imkanı olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
wheelchair_accessible İsteğe bağlı Tesisin tekerlekli sandalye kullanımına uygun olup olmadığıdır. Yes/No (Evet/Hayır)
wifi_type İsteğe bağlı Tesis tarafından sağlanan WiFi internet erişimi türüdür. Free/Paid/None (Ücretsiz/Ücretli/Yok)
host_language İsteğe bağlı Tesis sahibinin konuşabildiği dillerdir. Virgülle ayrılmış dil kodları listesi (ör. de,en)

Kiralık Yer Örneği

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings>
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>Apartment Name</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">Detailed Address</component>
   <component name="city">Mountain View</component>
   <component name="postal_code">94043</component>
   <component name="province">California</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>37.4182515</latitude>
  <longitude>-122.0742354</longitude>
  <location_precision>500<location_precision>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>vacation_villa</category>
  <date day="21" month="12" year="2017"/>
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://list_url</link>
    <title>Description Title</title>
    <body>Description Body</body>
   </text>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com/123456</website>
    <client_attr name="capacity">7</client_attr>
    <client_attr name="cleaning_disinfection">Yes</client_attr>
    <client_attr name="min_days_between_stays">3</client_attr>
    <client_attr name="enhanced_cleaning_practices">Yes</client_attr>
    <client_attr name="partner_hygiene_link">http://www.example.com/hygiene/</client_attr>
    <client_attr name="number_of_bathrooms">2</client_attr>
    <client_attr name="number_of_bedrooms">3</client_attr>
    <client_attr name="number_of_beds">4</client_attr>
    <client_attr name="self_checkin_checkout">Yes</client_attr>
    <client_attr name="rating">4.8</client_attr>
    <client_attr name="rating_num">5373</client_attr>
    <client_attr name="ac">Yes</client_attr>
    <client_attr name="airport_shuttle">Yes</client_attr>
    <client_attr name="balcony">Yes</client_attr>
    <client_attr name="beach_access">Yes</client_attr>
    <client_attr name="cancellation_policy">50% deposit returnable before 4 weeks of arrival date, 100% refundable before 8 weeks of arrival</client_attr>
    <client_attr name="cancellation_policy_type">Moderate</client_attr>
    <client_attr name="check_in_time">3pm</client_attr>
    <client_attr name="check_out_time">11am</client_attr>
    <client_attr name="child_friendly">Yes</client_attr>
    <client_attr name="crib">Yes</client_attr>
    <client_attr name="elevator">Yes</client_attr>
    <client_attr name="fire_place">Yes</client_attr>
    <client_attr name="free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="gym_fitness_equipment">Yes</client_attr>
    <client_attr name="heating">Yes</client_attr>
    <client_attr name="hot_tub">Yes</client_attr>
    <client_attr name="instant_bookable">Yes</client_attr>
    <client_attr name="internet_type">Free</client_attr>
    <client_attr name="ironing_board">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen">Yes</client_attr>
    <client_attr name="license_num">Free text. If multiple licenses exist, we suggest adding authority of the licence as context</client_attr>
    <client_attr name="license_num">Paris: 123456ABC</client_attr>
    <client_attr name="microwave">Yes</client_attr>
    <client_attr name="min_days_advance_purchase">2</client_attr>
    <client_attr name="min_night_stay">3</client_attr>
    <client_attr name="number_of_living_rooms">1</client_attr>
    <client_attr name="outdoor_grill">Yes</client_attr>
    <client_attr name="oven_stove">Yes</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">Free</client_attr>
    <client_attr name="patio">Yes</client_attr>
    <client_attr name="pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="private_beach_access">Yes</client_attr>
    <client_attr name="refund_policy">Cancellations made after 48 hours but before 24 hours prior to checkin will received a 50% refund</client_attr>
    <client_attr name="room_type">Entire Place</client_attr>
    <client_attr name="smoking_free_property">Yes</client_attr>
    <client_attr name="square_footage">1200</client_attr>
    <client_attr name="tv">Yes</client_attr>
    <client_attr name="washer_dryer">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
   </attributes>
  </content>
 </listing>
</listings>

<image>

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>
      + <review>
      + <attributes>
      + <image>

Tesisin giriş kimliğinde gösterilmesi için resimler kullanılır. Kullanılan tüm resimler şu kurallara uygun olmalıdır:

 • Resimler için önerilen en boy oranı 4:3'tür.
 • Resim URL'sine Googlebot Resim tarayıcısı tarafından erişilebilmelidir.
 • Siteniz kök düzeyinde bir robots.txt dosyası içeriyorsa sitenin aşağıda gösterilen iki seçenekten birini içerdiğini doğrulayın:
  1. Googlebot tarayıcısının, sitenizin içeriğini resimler dahil olacak şekilde taramasına olanak tanır.
   • User-agent: Googlebot
   • Allow: /
  2. Googlebot-Image tarayıcısının sitenizdeki resimleri taramasına olanak tanır.
   • User-agent: Googlebot-Image
   • Allow: /
 • Resimlerin veya web sitelerinin ekran görüntülerine izin verilmez. Resimler orijinal ve gerçek resimler veya fotoğraflar olmalıdır.

Özellikler

Özellik adı Zorunluluk Biçim Açıklama
type Zorunlu Metin

Resim aşağıdaki türlerden birinde olmalıdır:

 • Resim bir reklam ise "ad"
 • Resim bir restoran menüsüyse "menu"
 • Resim işletmenin bir fotoğrafıysa "photo"
url Zorunlu Metin Tam boyutlu resmin URL'sidir. İlgili sayfada kullanılacak resmi belirtmek için url özelliğini kullanın.
width Zorunlu Negatif olmayan bir tamsayı Resmin piksel cinsinden genişliğidir (720 pikselden büyük olması önerilir)
height Zorunlu Negatif olmayan bir tamsayı Resmin piksel cinsinden yüksekliğidir (720 pikselden büyük olması önerilir)

Alt öğeler

Alt öğe Zorunluluk Açıklama
<link> İstenir ancak yerel fotoğraf girişleri için zorunludur. Bu etiket, sitenizde alakalı resmin bulunduğu sayfanın geçerli ve güncel URL'sini içerir. Resmin URL'sini içermez. Örnek:

<link><http://www.example.com/magic_pizza/></link>
<title> İstenir Bu etiket, resmin başlığını içerir. Örnek:

<title>"Luxury Apartment"</title>
<author> Zorunlu değil İçeriği yazan kişinin adıdır. Değer, bir kullanıcı adı veya "Ad Soyadı" biçimindeki tam ad olabilir.
<date> Zorunlu

Bu etiket, içerik öğesinin oluşturulduğu tarihi tanımlar. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi yıl, ay ve gün girmeniz gerekir:


<date month="6" day="7" year="2017"/>

Örnek

Aşağıdaki örnekte, resim etiketleri içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <content>
   <review>
   </review>
   <attributes>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url" width="400" height="300">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Apartment at Sandstone</title>
    <author>Jessica Landlord</author>
    <date month="6" day="7" year="2017"/>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

Söz dizimi kuralları

XML tabanlı bir otel listesi oluştururken aşağıdaki kuralları izleyin:

 • Otel Listesi XML dosyalarınızı Google'ın XSD Şeması ile doğrulayın.
 • UTF-8 kodlaması kullanın. Bu kodlama şemasını, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi XML etiketinize encoding özelliğini ekleyerek belirtin.
 • CDATA bölümleriyle feed'inizde veri değerleri belirtebilirsiniz. CDATA bölümlerini kullanıyorsanız özel karakteri kod dışında bırakmayın.
 • URL'ler dahil olmak üzere, CDATA bölümlerinde bulunmayan veri değerleri için çıkış kodları kullanın. Bu özel karakterleri temsil etmek için varlık kodunu veya karakter kodunu kullanabilirsiniz.

  Aşağıdaki tabloda, kullanabileceğiniz yaygın varlık ve karakter kodları listelenmiştir:

  Karakter Varlık Karakter Kodu
  Ve işareti (&) &amp; &#38;
  Tek tırnak işareti (') &apos; &#39;
  Çift tırnak işareti (") &quot; &#34;
  Büyüktür işareti (>) &gt; &#62;
  Küçüktür işareti (<) &lt; &#60;
 • Veri içermeyen XML öğeleri kullanmayın. Örneğin, bir otel için enlem ve boylam bilginiz yoksa boş <latitude/> ve <longitude/> öğeleri eklememelisiniz.
 • XML öğelerinizde hiçbir koşulda (kod dışı bırakılmış olsa bile) HTML kullanmayın.
 • Yüklemeden önce feed'inizi doğrulamak için "https://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd" yerel feed XSD'sini kullanabilirsiniz.
 • Feed'inizde yorumlar kullanmak için yorumu aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi <!-- ve --> etiketleri arasına yerleştirin:

  <!-- This is a comment -->
 • Bir kullanıcı <review> içinde <date> öğesini kapattığınızdan emin olun. Örnek:

  <date day="2" month="12" year="2017"/>

Veri sorunlarını bulma ve düzeltme

Otel listenizdeki veri sorunlarını bulmak ve düzeltmek için aşağıdaki araçları kullanabilirsiniz:

Hotel Center: