Otel Listesi XML Referansı

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Otel listesi, fiyatlandırma bilgilerini sağlayacağınız tüm otelleri listeleyen bir veya daha fazla XML dosyasıdır. Otel listesi dosyasının kendisi fiyat bilgisi içermez.

Otel listesinin kök öğesi, <listings> öğesidir. Bu öğe, özelliklerinizi açıklayan <listing> öğelerini içerir.

İlk uygulamanızın bir parçası olarak otel listesi oluşturup düzenli bakımın bir parçası olarak otel ekleyip çıkarabilirsiniz.

Bir otel listesi oluşturduktan sonra Hotel Center'ı kullanarak listeyi manuel olarak Google'a yükleyebilir veya sunucunuzda barındırabilirsiniz.

Listeleme koşulları

Otel listenizdeki bir tesisin Google Otel Reklamları'na uygun olması için şunlara sahip olması gerekir:

 • Konukların ücret ödeyerek konaklayabileceği odalar
 • Fiziksel varlık ve herkese açık sabit bir konum
 • Sabit duvarlar ve sıhhi tesisat
 • 7 günden uzun olmayan minimum konaklama süresi şartı

Uygun olmayan tesislere örnek olarak genellikle yukarıdaki kriterleri karşılamadığından gemi turları ve apartman daireleri verilebilir.

Kamp kabinleri ve sabit duvarları, sıhhi tesisat ve iklim kontrolü (odun sobaları veya propan gazlı ısıtıcılar dahil) bulunan diğer kamp alanları uygundur. Uygun olmayan açık hava konaklama yerleri şunlardır:

 • Konukların çadırlarda kaldığı kamp alanları
 • Konukların kendi karavanlarıyla geldiği karavan parkları

<listings>

<listings>, bir otel listesinin kök öğesidir ve bir <language> öğesi ile en az bir <listing> içerir.

<listings> öğesi, otel listesi XML hiyerarşisinde aşağıdaki konumda görünür:

+ <listings>
  + <language>
  + <datum>
  + <listing>

Söz dizimi

<listings> öğesi şu söz dizimini kullanır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="xsi"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema_xsd">
 <language>language_code</language>
 <datum>datum_code </datum>
 <listing>listing</listing>
 ...
</listings>

Özellikler

<listings> öğesi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Özellik Zorunlu mu? Açıklama
xmlns:xsi Zorunlu "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" olarak ayarlayın.
xsi:noNamespaceSchemaLocation Zorunlu "http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd" olarak ayarlayın.

Alt öğeler

<listings> öğesi aşağıdaki alt öğelere sahiptir:

Alt öğe Zorunlu mu? Tür Açıklama
<language> Zorunlu Dize Feed'inizin yazıldığı dildir. Bu öğenin değerini iki harfli bir dil koduna ayarlayın. Örneğin, İngilizce için "en".
<datum> İsteğe bağlı Enum Bu öğe, feed'de sağlanan enlem/boylam koordinatları için coğrafi veri veya referans modeli belirtir. Veri değeri sağlanmazsa bu öğe için varsayılan değer, çoğu modern GPS cihazı tarafından kullanılan WGS84'tür. Tokyo verisi yalnızca Japonya'daki adresler için geçerlidir.

Bu öğe için geçerli değerler şunlardır:

 • WGS84
 • wgs84
 • TOKYO
 • tokyo
Not: Varsayılan WGS84 değerini kullanmak için otel listesine <datum> öğesini eklemeyin.
<listing> Zorunlu <listing> Feed'deki her bir oteli açıklayan bir veya daha fazla giriştir. Listedeki her otelin, sitenize özgü bir kimliği olması gerektiğini ve bu kimliğin hiçbir zaman yeniden kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

Örnekler

Yapılandırılmış Adres

Aşağıdaki örnekte, yapılandırılmış adres içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
   <component name="addr2">Floor 5</component>
   <component name="city">London</component>
   <component name="province">Greater London</component>
   <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
  </address>
  <country>GB</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

Serbest Biçimli Adres

Aşağıdaki örnekte serbest biçimli adres içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address>666 Acacia Ave, Floor 5, Boston, MA, 02472</address>
  <country>US</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

İsteğe Bağlı İçerik

Aşağıdaki örnekte, isteğe bağlı bir <content> içeren listelemenin yer aldığı kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<listing>

Otel listesi <listings> öğesinde yer alan bir otel tanımı.

<listing> öğesi, Otel Listesi Feed'i XML hiyerarşisinde şu konumda görünür:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>

Söz dizimi

<listing> öğesi şu söz dizimini kullanır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings ... >
 <listing>
  <!-- Specify <listing>'s child elements in the order shown below. -->
  <id>hotel_ID</id>
  <name>hotel_name</name>
  <address>
   <component name="addr1">street_address_1</component>
   <component name="addr2">street_address_2</component>
   <component name="city">city_name</component>
   <component name="province">province_name</component>
   <component name="postal_code">postal_code</component>
  </address>
  <!-- You can also define an address freeform, although this is not recommended: -->
  <!-- <address>freeform_address</address> -->

  <country>country_code</country>
  <latitude>hotel_latitude</latitude>
  <longitude>hotel_longitude</longitude>
  <phone type="[fax|main|mobile|tdd|tollfree]">phone_number</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>content</content>
 </listing>
</listings>

Özellikler

<listing> öğesinin özelliği yoktur.

Alt öğeler

<listing> öğesi aşağıdaki alt öğelere sahiptir:

Alt öğe Zorunlu mu? Tür Açıklama
<id> Zorunlu Dize Otel için benzersiz bir tanımlayıcı.
<name> Zorunlu Dize Otelin adı. Örneğin:
<name>Belgrave House</name>
<address> Zorunlu Nesne veya Dize

Otelin tam fiziksel konumu.

Bu öğe, "basit" olarak ayarlamanız gereken tek bir özellik (format) alır.

En azından otelin açık adresini, şehri, eyaleti/bölgeyi ve posta kodunu sağlamanız gerekir. Adresin aşağıdaki bölümlerinin her birini açıklamak için <component> alt öğelerini kullanın:

 • addr1: Otelin birincil açık adresidir.
 • addr2: Gerekirse ikincil açık adres.
 • addr3: Gerekirse açık adresin üçüncü kısmı.
 • city: Otelin bulunduğu şehrin adı.
 • province: Otelin bulunduğu eyaletin, bölgenin veya ilçenin adı.
 • postal_code: Otelin posta kodu.

Örneğin:

<address format="simple">
 <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
 <component name="addr2">Floor 5</component>
 <component name="city">London</component>
 <component name="province">Greater London</component>
 <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
</address>

Alternatif olarak "serbest biçimli" adres de sağlayabilirsiniz ancak bu önerilmez. Örneğin:

<address>666 Acacia Ave, Floor 5, Boston, MA, 02472</address>

Posta kutularının veya sadece posta gönderilebilen adreslerin tam fiziksel adres olarak kabul edilmediğini unutmayın.

<country> Zorunlu Dize Bu girişin bulunduğu ülke. Bu değer, ISO 3116'ya uygun, 2 büyük harften oluşan ülke kodu olmalıdır. Örneğin, Türkiye "TR", Yunanistan "GR"dir. Örneğin:
<country>US</country>
<latitude> Zorunlu* Kayan Tesisin konumuna karşılık gelen enlem. Örneğin:
<latitude>37.423738</latitude>

Bu değer, Google Maps API gibi GeoCoding araçlarıyla oluşturulabilir.

<longitude> Zorunlu* Kayan Tesisin konumuna karşılık gelen boylam. Örneğin:
<longitude>-122.090101</longitude>

Bu değer, Google Maps API gibi GeoCoding araçlarıyla oluşturulabilir.

<location_precision> İsteğe bağlı Tamsayı Tesisin enlem ve boylamı karartıldığında tesisin metre cinsinden gönderilen hassasiyeti. Sıfır (0) kodu gizleme olmadığı ve tam konum olduğu anlamına gelir. Not: Bu öğe yalnızca Kiralık Yerler için geçerlidir.
<phone> Zorunlu* Dize

Otelin bir veya daha fazla iletişim numarasıdır. Giriş bir işletme şubesiyse lütfen şubeye özgü telefon numarasını belirtin (merkez merkezinin telefon numarasını değil).

type özelliği aşağıdakilerden biri olabilir:

 • fax: Faks telefon numarası.
 • main: Ana telefon numarası.
 • mobile: Cep telefonu numarası.
 • tdd: İşitme Engelliler için Telekomünikasyon Cihazı telefon numarası.
 • tollfree: Ücretsiz telefon numarası.

Örneğin:

<!-- Singapore (country code +65) -->
<phone type="main">+65 6722-2323</phone>
<!-- U.S. (country code +1) -->
<phone type="fax">+1 408-555-1111</phone>

En azından bir main türü sağlamanız gerekir.

* Telefon numarası VEYA enlem/boylam gereklidir. Her ikisini de tanımlamanızı öneririz.
<category> İsteğe bağlı Dize Tesisin türü (ör. otel). İş ortakları, tesislerini tanımlamak için sahip oldukları dahili kategorileri (ör. "iş otelleri", "tatil yerleri", "moteller") kullanabilir.
<content> İsteğe bağlı <content> Giriş için kullanılan isteğe bağlı ayrıntılar (ör. açıklama, puanlar ve tesis özellikleri).

Örnekler

Yapılandırılmış Adres

Aşağıdaki örnekte, yapılandırılmış adres içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
   <component name="addr2">Floor 5</component>
   <component name="city">London</component>
   <component name="province">Greater London</component>
   <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
  </address>
  <country>GB</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

Serbest Biçimli Adres

Aşağıdaki örnekte serbest biçimli adres içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address>666 Acacia Ave, Floor 5, Boston, MA, 02472</address>
  <country>US</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

İsteğe Bağlı İçerik

Aşağıdaki örnekte, isteğe bağlı bir <content> içeren listelemenin yer aldığı kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<content>

Bir girişle ilgili puanlar, yorumlar, imkanlar ve diğer ayrıntılar gibi bilgileri ekler. <content> öğesi isteğe bağlıdır. <content> içinde tüm alt öğeler isteğe bağlıdır.

<content> öğesi, Otel Listesi Feed'i XML hiyerarşisinde şu konumda görünür:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>

Söz dizimi

<content> öğesi şu söz dizimini kullanır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings ... >
 <listing>
  <content>
   <!-- Specify <text>'s child elements in the order shown below. -->
   <text type="description">
    <link>listing_link</link>
    <title>listing_title</title>
    <author>listing_author</author>
    <body>listing_description</body>
    <date month="MM" day="DD" year="YYYY"/>
   </text>
   <!-- 0 or more reviews: -->
   <review type="[editorial|user]">
    ...
   </review>
   <!-- 0 or more attributes: -->
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="air_conditioned">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="all_inclusive_available">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="alternate_hotel_id">alternate_hotel_id</client_attr>
    <client_attr name="child_friendly">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="custom_0">custom_attribute_0</client_attr>
    <client_attr name="custom_1">custom_attribute_1</client_attr>
    <client_attr name="custom_2">custom_attribute_2</client_attr>
    <client_attr name="custom_3">custom_attribute_3</client_attr>
    <client_attr name="custom_4">custom_attribute_4</client_attr>
    <client_attr name="has_affiliated_golf_course">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_airport_shuttle">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_bar_or_lounge">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_business_center">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_fitness_center">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_hot_tub">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_laundry_service">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_restaurant">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_room_service">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="hotel_brand">hotel_brand</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">[Available in all rooms|Available in some rooms|
     Not available]</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">rooms_per_unit</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">number_of_reviews</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">[No payment required|Paid|Not available]</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="rating">aggregate_rating</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">[1|2|3|4|5]</client_attr>
    <client_attr name="smoke_free_property">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">[Indoors|Outdoors|Indoors and outdoors|Not available]</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">[Not available|No payment required|Paid]</client_attr>
   </attributes>
   <!-- a picture of the hotel or property-->
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main Hotel Picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

Özellikler

<content> öğesinin özelliği yoktur.

Alt öğeler

<content> öğesi aşağıdaki alt öğelere sahiptir:

Alt öğe Zorunlu mu? Tür Açıklama
<text 
type=
"description">
İsteğe bağlı İtiraz et

Sağlayıcıdan alınan girişle ilişkilendirilen web sayfası. Aşağıdaki alt öğelere sahiptir:

 • <link>: Açıklamanın bağlantısı. Bu öğeye "http://" veya
  "https://" ekleyin (isteğe bağlı).
 • <title>: Açıklamanın başlığı (isteğe bağlı).
 • <author>: Açıklamanın yazarı (isteğe bağlı).
 • <body>: Açıklamanın gövdesidir (zorunludur).
 • <date>: Açıklamanın tarihi (isteğe bağlı).
 • Not: Bu öğeler yukarıdaki sırayla görünmelidir.

<review 
type=
"[editorial|user]">
İsteğe bağlı <review>

Girişin kullanıcı yorumunu veya editoryal yorumunu içerir. Girişinizde her iki türde de herhangi bir sayıda yorum bulunabilir.

Bir tesisle ilgili tüm yorumları <listing> öğenize dahil etmeniz gerekmez. Bu öğe, bu girişin özelliklerini veya kalitesini gösteren seçili yorumları eklemeniz için tasarlanmıştır.

<attributes> İsteğe bağlı İtiraz et

Tesisle ilgili ayrıntıları sağlayan 0 veya daha fazla <client_attr> alt öğesi içeriyor. Alt öğeler aşağıdaki söz dizimini kullanır:

<client_attr name="attribute_name">attribute_value<client_attr>

Alt öğelerin listesi ve açıklaması için <attributes> bölümüne bakın.

Tüm <client_attr> öğeleri isteğe bağlıdır.

<website> alt öğesi varsa herhangi bir <client_attr> öğesinin önüne yerleştirilmelidir.

<image> İsteğe bağlı İtiraz et Yinelenen resim, ayrıntılı resim bilgileri içeriyor.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, <content> öğesini içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<review>

Bir kullanıcı yorumu veya editoryal yorum içerir. Bir girişle ilgili tüm yorumları <listing> öğenize dahil etmeniz gerekmez. Bu öğe, bu girişin özelliklerini veya kalitesini belirten seçili yorumları eklemeniz için tasarlanmıştır.

<review> öğesi, Otel Listesi Feed'i XML hiyerarşisinde şu konumda görünür:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>
      + <review>

Söz dizimi

<review> öğesi şu söz dizimini kullanır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings ... >
 <listing>
  <content>
   ...
   <!-- Specify <review>'s child elements in the order shown below. -->
   <review type="editorial">
    <link>review_link</link>
    <title>review_title</title> <!-- Title is for reviews of type "editorial" only -->
    <author>review_author</author>
    <rating>review_rating</rating>
    <body>review_text</body>
    <date>review_date</date>
    <servicedate>review_servicedate</servicedate>
   </review>
   <review type="user">
    <link>review_link</link>
    <author>review_author</author>
    <date month="MM" day="DD" year="YYYY"/> <!-- Date is for reviews of type "user" only -->
    <servicedate month="MM" day="DD" year="YYYY"/> <!-- Service Date is for reviews of type "user" only -->
    <rating>review_rating</rating>
    <body>review_text</body>
   </review>
  </content>
 </listing>
</listings>

Özellikler

<review> öğesi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Özellik Zorunlu mu? Açıklama
type Zorunlu Yorumun türü. Aşağıdaki değerlerden birine ayarlayın:
 • editorial: Web sitesi veya inceleme yapan başka bir makam tarafından inceleme.
 • user: Son kullanıcının yorumu.

Alt öğeler

<review> öğesi aşağıdaki alt öğelere sahiptir:

Alt öğe Zorunlu mu? Tür Açıklama
<link> İsteğe bağlı Dize Yorumun bağlantısı. Bu öğeye "http://" veya "https://" ekleyin.
<title> İsteğe bağlı Dize (Yalnızca editoryal yorumlar) Yorumun başlığıdır.
<author> İsteğe bağlı Dize Yorumu yazan kişi. Örneğin, "Susan von Trapp". Bu, URL'ler arasında yer almadığı durumlarda, yorumun göründüğü bir web sitesinin veya yayının adıdır.
<rating> İsteğe bağlı Dize Kayan puan, yorum puanını temsil eden 0 ila 10 (dahil) puandır. Örneğin: "8.9".
<body> İsteğe bağlı Dize Yorumun metni. Bu öğe HTML içermemelidir.
<date month="MM" day="DD" year="YYYY"/> İsteğe bağlı İtiraz et (Yalnızca kullanıcı yorumları) Yorumun tarihi. Bu öğenin aşağıdaki özelliklerini belirtirsiniz:
 • day: Ayın günüdür (ör. "3").
 • month: 1 = Ocak olmak üzere aydır. Örneğin: "12".
 • year: Dört haneli yıl; örneğin, "2018".

Örneğin, 7 Haziran 2017 şu şekilde yazılır:

<date month="6" day="7" year="2017"/>
<servicedate month="MM" day="DD" year="YYYY"/> İsteğe bağlı İtiraz et (Yalnızca kullanıcı yorumları) Yorumcunun incelenen girişi ziyaret ettiği tarih. Biçim, yukarıdaki <date> ile aynıdır.

Örneğin, 7 Haziran 2017 şu şekilde yazılır:

<servicedate month="6" day="7" year="2017"/>

<title> öğesinin, yalnızca yorumun type öğesi editorial olduğunda <review> için geçerli bir alt öğe olduğunu, <date> değerinin ise yalnızca type user olması durumunda geçerli olduğunu unutmayın.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, editoryal yorum ve kullanıcı yorumu içeren bir girişin yer aldığı kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<attributes>

Tesis olanaklarını açıklamak ve tesisin puan ve yorumlarını sınıflandırmak için <attributes> etiketi kullanılabilir.

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>
      + <review>
      + <attributes>

Not: Tüm özellikler isteğe bağlıdır.

Alt öğeler

Alt öğe Zorunlu mu? Açıklama
<website> İsteğe bağlı Otelin birincil web sitesidir. Bu öğe varsa ilk <client_attr> öğesinden önce yerleştirilmesi gerekir. Örnek:
<website>https://hotel.example.com</website>
<client_attr name="attribute_name"> İsteğe bağlı Tesisin, mevcut olarak desteklenen bir attribute_name veya Kiralık Yerler için attribute_name kullanılarak belirtilebilen ek özelliği veya "özelliği"dir.

özellik_adı yer tutucusu değerleri

Aşağıdaki tabloda <client_attr name="attribute_name"> öğesinde attribute_name için geçerli değerler listelenmiştir.

attribute_name değerleri Açıklama Geçerli içerik değerleri
air_conditioned Bu tesisteki tüm odalar klimalıdır. Evet/Hayır
all_inclusive_available Konuklara, konaklama boyunca yalnızca oda değil, tüm yiyecek ve içecekler (alkollü içecekler dahil) dahil olmak üzere belirli bir oda veya fiyat sunulur. Evet/Hayır
alternate_hotel_id Tesisiniz için alternatif bir tanımlayıcı. Feed bilgileriniz için bir tesis tanımlayıcısına ve rezervasyon motorunuz için başka bir tesis tanımlayıcısına ihtiyacınız varsa ayrı kimliklere sahip olmak yararlıdır. Herhangi bir dize değeri
child_friendly İşletme, çocuklarıyla seyahat eden aileler için indirimli fiyatlar, beşikler veya çocuk yatakları, çocuk kulübü, bebek bakım hizmeti veya çocukların tesis içinde oynayabileceği uygun bir eğlence mekanı ya da yeri gibi bir veya daha fazla özelliğe sahiptir. Evet/Hayır
custom_[0-4] Dize türünde bir özel özellik. Bunlar kullanıcılara gösterilmez. Herhangi bir dize değeri
has_affiliated_golf_course Bu tesis, tesis içinde bir golf sahasına sahip veya yakınlarda bir golf sahasının sahibidir. Ayrıca golf sahası kullanımı açısından rezervasyon imkanı ve konukların sahaya gidip gelmeleri için ulaşım imkanı sunulur. Genellikle golf sahasının kullanımı için ücret alınır. Evet/Hayır
has_airport_shuttle Bu tesis, ücretsiz veya ek ücret karşılığında havalimanı servisi sunar. Bu, birden fazla otelde duran bir servis olup bu otelde açıkça bir durak olması koşuluyla. Evet/Hayır
has_bar_or_lounge Alkollü içeceklerin servis edildiği kapalı ve/veya açık bar ya da dinlenme salonu vardır. Konukların bara veya dinlenme salonuna ulaşmak için tesisten ayrılması gerekmez. Evet/Hayır
has_beach_access Bu tesis, halka açık bir yoldan geçmeye gerek kalmadan doğrudan erişilebilen bir plaja sahiptir. Evet/Hayır
has_business_center Bu tesiste bilgisayar bulunan bir oda, internet erişimi ve tesis içinde iş yapmak için ücretsiz ya da ücretli bir çalışma alanına ihtiyaç duyan konukların kullanabileceği bir yazıcı vardır. Evet/Hayır
has_fitness_center Bu tesisin spor salonu vardır. Konukların spor salonuna ulaşmak için tesisten çıkması gerekmez. Evet/Hayır
has_free_breakfast Ücretsiz kahvaltı, oda fiyatından bağımsız olarak haftanın her günü tüm konuklara sunulur. Otelde ücretsiz kahvaltı içeren bir oda fiyatı ve ücretsiz kahvaltı içermeyen bir oda fiyatı varsa bu özellik için false özelliğini belirtmeniz gerekir. Evet/Hayır
has_hot_tub Konuk odalarının bazılarında veya tümünde jakuzi ya da jakuzi vardır. Tesiste jakuzi mevcuttur. Jakuzi için ek ücret alınabilir. Evet/Hayır
has_laundry_service Konuklar çamaşırhaneyi resepsiyonda veya odalarda bırakabilir ve yıkanan giysilerlerinin odalara iade edilmesini sağlayabilir. Hizmet için ek ücret alınabilir. Bozuk parayla çalışan çamaşır makineleri buna dahil değildir. Evet/Hayır
has_restaurant Tesiste kapalı ve/veya açık havada oturma alanı bulunan bir restoran vardır. Konukların restorana ulaşmak için tesisten ayrılması gerekmez. Evet/Hayır
has_room_service Yemekler tesis içinde pişirilir ve personelin doğrudan odalara teslim etmesini sağlar. Oda servisi saatleri sınırlı olabilir. Ek ücret alınabilir. Evet/Hayır
has_spa Tesiste şu ücretsiz veya ücretli hizmetlerden birini veya daha fazlasını sunan bir spa vardır: masaj, sauna ve yüz bakımı. Konukların spaya ulaşmak için tesisten ayrılması gerekmez. Evet/Hayır
hotel_brand Bu otelin ait olduğu marka. Örneğin, "Marriott" veya "Hilton". Bu ad kullanıcılara gösterilmez ancak otelleri gruplamak için kullanılabilir. Herhangi bir dize değeri
kitchen_availability Konukların sıcak yemekler hazırlayabileceği ve yiyeceklerini odalarında soğutabileceği mutfaklar vardır.
 • Tüm odalarda mevcut
 • Bazı odalarda mevcut
 • Kullanılamıyor
lodging Lodging protokolünde bulunan tüm alanların kodlanmış gösterimi. Kodlanmış Lodging protonun Base64 olarak kodlanmış dizesi
number_of_rooms Bu alanda, giriş kimliğiyle ilişkili birimlerin toplam sayısı listelenir. Not: Bu sayı, fiyatlandırma ve envanter feed'i verilerine göre rezervasyon birimi başına alınan fiyatı temsil etmez. Negatif olmayan bir tam sayı.
num_reviews Girişle ilgili yorumların sayısı. Negatif olmayan bir tam sayı.
parking_type Otopark olup olmadığını ve ücretsiz mi ücretli mi olduğunu belirtir.
 • Ödeme gerekmiyor
 • Ücretli
 • Kullanılamıyor
pets_allowed Odaların bir kısmı veya tamamı, konukların evcil hayvanları (köpek ve/veya hayvan olmayan köpekler) getirmesine olanak tanır. Evet/Hayır
rating Toplam tesis puanını temsil eden kayan nokta numarasıdır. Bu sayı genellikle 0-5, 0-10 veya 0-100 arasındadır ancak puan sisteminizi temsil eden herhangi bir aralığı kullanabilirsiniz.
smoke_free_property Tesis genelinde sigara içilmez. Evet/Hayır
star_rating Bir derecelendirme kuruluşundan girişe verilen yıldız sayısı. 1, 2, 3, 4, 5.
swimming_pool_type Tesiste yüzme havuzu olup olmadığını ve varsa havuz türünü belirtir.
 • İç mekanlar
 • Açık havada
 • İç ve dış mekan
 • Kullanılamıyor
wheelchair_accessible Bu tesisin tekerlekli sandalye kullanımı vardır. Evet/Hayır
wifi_type Tesisin, müşteriler için tesisin tüm bölümlerinde (belirli bir alanla sınırlı değildir) kullanılmak üzere kablosuz internet (kablosuz) hizmeti sağlayıp sağlamadığını belirtir. Bu hizmet ücretsiz olabilir veya kullanım ücreti alınabilir.
 • Ödeme gerekmiyor
 • Ücretli
 • Kullanılamıyor

Kiralık Yerler için attribute_name yer tutucusunun değerleri

Kiralık Yerler'e özgü özellikler ve XML örneğine bakın.

<image>

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>
      + <review>
      + <attributes>
      + <image>

Resimler, tesisi giriş kimliğinde göstermek için kullanılır. Kullanılan tüm resimler aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır:

 • Resimler için önerilen en boy oranı 4:3'tür.
 • Resim URL'sine Googlebot Resim tarayıcısı tarafından erişilebilmelidir.
 • Siteniz kök düzeyinde bir robots.txt dosyası içeriyorsa sitenizin aşağıda belirtilen iki seçenekten birini içerdiğini doğrulayın:
  1. Googlebot tarayıcısının resimler dahil olmak üzere sitenizin içeriğini taramasına olanak tanır.
   • User-agent: Googlebot
   • Allow: /
  2. Googlebot Resim tarayıcısının sitenizdeki resimleri taramasına olanak tanır.
   • User-agent: Googlebot-Image
   • Allow: /
 • Resimlerin veya web sitelerinin ekran görüntülerine izin verilmez. Resimler orijinal ve gerçek resimler veya fotoğraflar olmalıdır.

Özellikler

Özellik adı Zorunlu mu? Biçim Açıklama
type Zorunlu Metin

Resim aşağıdakilerden biri olmalıdır:

 • Resim bir reklamsa "ad"
 • Resim bir restoran menüsüyse "menü"
 • "Fotoğraf işletmenin fotoğrafıysa fotoğraf
url Zorunlu Metin Tam boyutlu resmin URL'si. Bu sayfada kullanılacak resmi belirtmek için url özelliğini kullanın.
width Zorunlu Negatif olmayan bir tam sayı Resmin piksel cinsinden genişliği (720 pikselden büyük olması önerilir)
height Zorunlu Negatif olmayan bir tam sayı Resmin piksel cinsinden yüksekliğidir (720 pikselden büyük olması önerilir)

Alt öğeler

Alt öğe Zorunlu mu? Açıklama
<link> İstenir ancak yerel fotoğraf girişleri için zorunludur. Bu etiket, sitenizde alakalı resmin bulunduğu sayfanın geçerli ve güncel URL'sini içerir. Resmin URL'sini içermez. Örnek:
<link><http://www.example.com/magic_pizza/></link>
<title> İstek Tarihi Bu etiket görselin başlığını içerir. Örnek:
<title>"Luxury Apartment"</title>
<author> Zorunlu değil İçeriği yazan kişinin adı. Değer, kullanıcı adı veya "Ad Soyadı" biçimindeki tam ad olabilir.
<date> Zorunlu

Bu etiket, içerik öğesinin oluşturulduğu tarihi tanımlar. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi yıl, ay ve gün girmeniz gerekir:

<date month="6" day="7" year="2017"/>

Örnek

Aşağıdaki örnekte resim etiketleri içeren kısmi bir otel listesi gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <content>
   <review>
   </review>
   <attributes>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url" width="400" height="300">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Apartment at Sandstone</title>
    <author>Jessica Landlord</author>
    <date month="6" day="7" year="2017"/>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

Söz dizimi kuralları

XML tabanlı bir otel listesi oluştururken aşağıdaki yönergeleri kullanın:

 • Otel Listesi XML dosyalarınızı Google'ın XSD Şeması ile doğrulayın.
 • UTF-8 kodlamasını kullanın. Bu kodlama şemasını aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi XML etiketinize encoding özelliğini ekleyerek belirtin.
 • Feed'inizde veri değerlerini CDATA bölümle belirtebilirsiniz. CDATA bölümleri kullanıyorsanız özel karakterlerden kaçının.
 • URL'ler dahil olmak üzere, CDATA bölümlerinde bulunmayan veri değerleri için çıkış kodları kullanın. Bu özel karakterleri temsil etmek için öğe kodunu veya karakter kodunu kullanabilirsiniz.

  Aşağıdaki tabloda, kullanabileceğiniz yaygın varlık ve karakter kodları listelenmiştir:

  Karakter Varlık Karakter Kodu
  Ve işareti (&) &amp; &#38;
  Tek Tırnak İşareti (') &apos; &#39;
  Çift Tırnak (") &quot; &#44;
  Şundan büyük (>) &gt; &#62;
  Küçüktür (<) &lt; &#60;
 • Veri içermeyen XML öğeleri kullanmayın. Örneğin, bir otelin enlem ve boylamına sahip değilseniz boş <latitude/> ve <longitude/> öğeleri eklememelisiniz.
 • XML öğelerinizde hiçbir koşulda (çıkış karakter olsa bile) HTML kullanmayın.
 • Yüklemeden önce feed'inizi doğrulamak için yerel feed XSD'sini ("http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd") kullanabilirsiniz.
 • Feed'inizde yorumları kullanmak için yorumu aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi <!-- ve --> etiketlerine sarmalayın:

  <!-- This is a comment -->
 • Kullanıcı <review> öğesinde <date> öğesini kapattığınızdan emin olun. Örneğin:

  <date day="2" month="12" year="2017"/>

Veri sorunlarını bulma ve düzeltme

Otel listenizdeki veri sorunlarını bulmak ve düzeltmek için aşağıdaki araçları kullanabilirsiniz:

Hotel Center: