Leaderboards: get

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Belirtilen kimliğe sahip skor tablosunun meta verilerini alır. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/games/v1/leaderboards/leaderboardId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
leaderboardId string Skor tablosunun kimliği.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
language string Bu yöntemle döndürülen dizeler için kullanılacak tercih edilen dil.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/games

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Skor tabloları kaynağı döndürür.

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.