Method: applications.played

Kimliği doğrulanmış kullanıcının uygulamanızı oynattığını belirtin.

HTTP isteği

POST https://games.googleapis.com/games/v1/applications/played

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.