Method: applications.get

Uygulamanın belirtilen kimliğe sahip meta verilerini alır. İstenen uygulama, belirtilen platformType için kullanılabilir durumda değilse döndürülen yanıtta örnek verileri bulunmaz.

HTTP isteği

GET https://games.googleapis.com/games/v1/applications/{applicationId}

Yol parametreleri

Parametreler
applicationId

string

Google Play geliştirici konsolundan alınan uygulama kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
language

string

Bu yöntemin döndürdüğü dizeler için kullanılması tercih edilen dil.

platformType

enum (PlatformType)

Belirli platforma döndürülen uygulama ayrıntılarını kısıtlayın.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Application öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.

PlatformType

Play Games Hizmetleri için kullanılabilecek tüm platformların listesi.

Sıralamalar
ANDROID Android'de oynatılabilecek uygulamaları alın.
IOS iOS'te oynatılabilen uygulamaları alın.
WEB_APP Masaüstü web'de oynatılabilen uygulamaları al.