Method: leaderboards.get

Belirtilen kimliğe sahip skor tablosunun meta verilerini alır.

HTTP isteği

GET https://games.googleapis.com/games/v1/leaderboards/{leaderboardId}

Yol parametreleri

Parametreler
leaderboardId

string

Skor tablosunun kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
language

string

Bu yöntemin döndürdüğü dizeler için kullanılması tercih edilen dil.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Leaderboard öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.