Method: players.get

Belirtilen kimliğe sahip Player kaynağını alır. Kimliği doğrulanmış durumda olan kullanıcının oynatıcısını almak için playerId değerini me olarak ayarlayın.

HTTP isteği

GET https://games.googleapis.com/games/v1/players/{playerId}

Yol parametreleri

Parametreler
playerId

string

Oyuncu kimliği. Kimliği doğrulanmış oynatıcı kimliği yerine me değeri kullanılabilir.

Sorgu parametreleri

Parametreler
language

string

Bu yöntemin döndürdüğü dizeler için kullanılması tercih edilen dil.

playerIdConsistencyToken

string

Oynatıcı kimliğinin tutarlılık jetonu. Çağrı, jeton mevcut ve geçersiz olduğunda "bulunamadı" sonucu döndürür. Boş değer yoksayılır. Ayrıca bkz. GlobalPlayerIdConsistencyTokenProto

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Player öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.