เผยแพร่แอปในไดรฟ์

เมื่อสร้างแอปไดรฟ์แล้ว คุณจะสามารถเผยแพร่ใน Google Workspace Marketplace เพื่อให้คนอื่นใช้งานได้ ผู้ดูแลระบบโดเมนสามารถติดตั้ง Google Workspace Marketplace แอปให้กับผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้แต่ละรายสามารถค้นหาและติดตั้งแอปไดรฟ์ใน Google Workspace Marketplaceหรือโดยการเลือกใหม่ > เชื่อมต่อแอปเพิ่มเติมใน UI ของไดรฟ์

เมื่อคุณเผยแพร่แอป ระบบจะขอให้คุณลงทะเบียนประเภทไฟล์ที่แอปสามารถเปิดได้ เมื่อผู้ใช้ดูไฟล์ในไดรฟ์หรือเปิดไฟล์แนบ Gmail ระบบจะแสดงแอปพลิเคชันของคุณเป็นแอปที่แนะนำหากประเภทไฟล์นั้นคือประเภทที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

แอปพลิเคชันที่แนะนำจาก Gmail

หากต้องการให้แอปพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้รายอื่น คุณต้องทำตามขั้นตอนการเผยแพร่ ที่สร้างรายการสำหรับแอป ลงทะเบียนประเภทไฟล์ที่แอปเปิดได้ และเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงใน Google Workspace Marketplaceคุณควรเริ่มขั้นตอนการเผยแพร่เมื่อแอปทำงานได้อย่างสมบูรณ์และพร้อมแจ้งให้ผู้ใช้ทราบแล้วเท่านั้น

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนเผยแพร่แอปไปยัง Google Workspace Marketplaceคุณควรเลือกระดับการแสดงผลและระบุผู้ทำงานร่วมกันและเนื้อหาดิจิทัล

เลือกระดับการแสดงผล

การเปิดเผยแอปไดรฟ์หมายถึงความพร้อมให้บริการของแอปแก่ผู้ใช้ ระดับการเข้าถึงมี 2 ระดับ ได้แก่

  • ระดับการเข้าถึงแบบสาธารณะจะระบุว่าทุกคนติดตั้งแอปได้
  • ระดับการเข้าถึงส่วนตัวหมายความว่ามีเพียงผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ในโดเมนเท่านั้นที่จะติดตั้งแอปได้

ระบุผู้ทำงานร่วมกัน

ผู้ทำงานร่วมกันคือบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่ออัปเดตแอปของคุณใน Google Workspace Marketplace

ระบุเนื้อหาที่จำเป็น

ก่อนเผยแพร่แอปไดรฟ์ คุณต้องให้เนื้อหาดิจิทัลบางอย่างกับแอป เนื้อหาเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้สร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store และเนื้อหาที่กำหนดรูปลักษณ์และการทำงานของแอปใน UI ของ Google ไดรฟ์ (หากมี) สำหรับรายการเนื้อหาที่จำเป็นในการแสดงแอปของคุณใน Google Workspace Marketplaceโปรดดูรวบรวมเนื้อหาของคุณ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีผสานรวมกับ UI ของไดรฟ์ รวมถึงเนื้อหาที่จำเป็น โปรดดูที่กำหนดค่าการผสานรวม UI ของไดรฟ์

เผยแพร่ไปยัง Google Workspace Marketplace

เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่ไปยัง Google Workspace Marketplaceแล้ว โปรดดูวิธีเผยแพร่