เผยแพร่แอปในไดรฟ์

เมื่อสร้างแอปไดรฟ์แล้ว คุณจะเผยแพร่แอปใน Google Workspace Marketplace เพื่อให้ผู้อื่นใช้งานได้ ผู้ดูแลระบบโดเมนสามารถติดตั้งแอปGoogle Workspace Marketplace ในนามของผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้แต่ละรายสามารถค้นหาและติดตั้งแอปไดรฟ์ใน Google Workspace Marketplaceหรือโดยการเลือกใหม่ > เชื่อมต่อแอปเพิ่มเติมใน UI ของไดรฟ์

เมื่อคุณเผยแพร่แอป ระบบจะขอให้คุณลงทะเบียนประเภทไฟล์ที่แอปสามารถเปิดได้ เมื่อผู้ใช้ดูไฟล์ในไดรฟ์หรือเปิดไฟล์แนบ Gmail ระบบจะแสดงแอปพลิเคชันของคุณเป็นแอปที่แนะนำหากประเภทไฟล์นั้นเป็นประเภทไฟล์ที่คุณลงทะเบียนไว้

แอปพลิเคชันที่แนะนำจาก Gmail

หากต้องการให้แอปพร้อมใช้งานสำหรับผู้อื่น คุณต้องทำตามขั้นตอนการเผยแพร่ที่สร้างรายการสำหรับแอป ลงทะเบียนประเภทไฟล์ที่แอปเปิดได้ และเพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงใน Google Workspace Marketplaceคุณควรเริ่มขั้นตอนการเผยแพร่เมื่อแอปทำงานได้อย่างสมบูรณ์และพร้อมที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบแล้วเท่านั้น

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

ก่อนเผยแพร่แอปไปยัง Google Workspace Marketplaceคุณควรเลือกระดับการแสดงผลและระบุผู้ทำงานร่วมกันและเนื้อหาดิจิทัล

เลือกระดับการมองเห็น

การแสดงแอปไดรฟ์หมายถึงความพร้อมใช้งานของแอปสำหรับผู้ใช้ ระดับการเข้าถึงมี 2 ระดับ ดังนี้

  • ระดับการเข้าถึงแบบสาธารณะจะระบุว่าทุกคนจะติดตั้งแอปได้
  • ระดับการเข้าถึงส่วนตัวหมายความว่ามีเพียงผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ในโดเมนเท่านั้นที่จะติดตั้งแอปได้

ระบุผู้ทำงานร่วมกัน

ผู้ทำงานร่วมกันคือบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่ออัปเดตแอปของคุณใน Google Workspace Marketplace

ระบุเนื้อหาที่จำเป็น

ก่อนเผยแพร่แอปไดรฟ์ได้ คุณต้องให้เนื้อหาดิจิทัลที่เจาะจงใช้ร่วมกับแอป เนื้อหาเหล่านี้มีข้อมูลที่ใช้สร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store และเนื้อหาที่กำหนดลักษณะและลักษณะการทำงานของแอปใน UI ของ Google ไดรฟ์ (หากมี) สำหรับรายการเนื้อหาที่จำเป็นต่อการแสดงแอปใน Google Workspace Marketplaceโปรดดูรวบรวมเนื้อหา สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการผสานรวมกับ UI ของไดรฟ์ รวมถึงเนื้อหาที่จำเป็น โปรดดูที่กำหนดค่าการผสานรวม UI ของไดรฟ์

เผยแพร่ไปยัง Google Workspace Marketplace

เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่ไปยัง Google Workspace Marketplaceแล้ว โปรดดูวิธีเผยแพร่