คุณมีเวลา 5 นาทีไหม ช่วยเราปรับปรุงเอกสารประกอบของ Google Workspace Marketplace โดยการตอบแบบสํารวจออนไลน์สั้นๆ

ภาพรวม: เผยแพร่แอป

หากต้องการเผยแพร่ข้อมูลแอป ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud หากยังไม่ได้ทํา
 2. ในโปรเจ็กต์ Google Cloud ให้กรอกหน้าจอความยินยอมของ OAuth แล้วสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth 2.0 แล้วส่งแอปเพื่อยืนยัน OAuth
  1. แอปสาธารณะทั้งหมดที่เข้าถึง Google API ต้องยืนยันว่าแอปมีตัวตนและความตั้งใจอย่างถูกต้องตามที่นโยบายข้อมูลผู้ใช้ของบริการ Google ระบุไว้ คุณอาจต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ OAuth ที่ละเอียดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของแอป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยัน OAuth API
  2. หากเปลี่ยนรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอคํายินยอม OAuth หลังจากแอปได้รับอนุมัติแล้ว คุณจะต้องอัปเดตแอปอีกครั้งเพื่อให้การอัปเดตเผยแพร่ไปยังหน้าจอขอความยินยอม OAuth ได้
 3. เปิดใช้และกําหนดค่า SDK ของ Google Workspace Marketplace
 4. สร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store

  หากต้องการให้แอปพร้อมใช้งานแบบสาธารณะ ให้ส่งแอปเข้ารับการตรวจสอบแอป

  อีกทางเลือกหนึ่งคือหากต้องการให้แอปพร้อมใช้งานสําหรับองค์กรของคุณเท่านั้น แอปไม่จําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ

เมื่อแอปผ่านการตรวจสอบ OAuth และการตรวจสอบแอปแล้ว ข้อมูลแอปจะเผยแพร่ใน Google Workspace Marketplace หรือสําหรับแอป Chat ใน Google Chat