คุณมีเวลา 5 นาทีไหม ช่วยเราปรับปรุงเอกสารประกอบของ Google Workspace Marketplace โดยการตอบแบบสํารวจออนไลน์สั้นๆ

เกี่ยวกับ Google Workspace Marketplace SDK

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

SDK ของ Google Workspace Marketplace คือชุดเครื่องมือที่ให้คุณสร้างและควบคุมข้อมูลแอปใน Google Workspace Marketplace หรือสําหรับแอป Chat ใน Google Chat

Google Workspace Marketplace คือเว็บไซต์ที่แสดงส่วนเสริม Google Workspace, ส่วนเสริมเอดิเตอร์, แอปไดรฟ์ และเว็บแอปที่ผสานรวมกับ Google Workspace เช่น ความปลอดภัย, CRM, การจัดการเอกสาร และการจัดการโครงการ

ข้อมูลแอปคือชุดของข้อความ กราฟิก และการผสานรวมแอปที่อธิบายแอปพลิเคชันของคุณ และกําหนดวิธีที่แอปจะแสดงภายใน Google Workspace ปัจจุบัน Google จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่รายชื่อผ่าน Google Workspace Marketplace

การผสานรวมแอป

การผสานรวมแอปจะกําหนดวิธีการและสถานที่ที่ผู้ใช้จะโต้ตอบกับแอปใน Google Workspace ตัวอย่างเช่น ส่วนเสริมของ Google ชีตสามารถเข้าถึงได้จากชีต และทําหน้าที่เสริมของฟังก์ชันของชีต แอปต้องรองรับการผสานรวมกับบริการของ Google อย่างน้อย 1 รายการ

คุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลแอปใน Google Workspace Marketplace สําหรับการผสานรวมแอปต่อไปนี้

สําหรับแอป Chat คุณสามารถใช้ SDK ของ Google Workspace Marketplace เพื่อเผยแพร่แอป Chat ใน Google Chat ได้

แสดงการผสานรวมแอปไว้ด้วยกัน

คุณรวมการผสานรวมแอปบางอย่างไว้ในข้อมูลแอปได้ ตัวอย่างเช่น หากแอปของคุณเพิ่มฟังก์ชันการทํางานของชีตและยังเข้าถึงเป็นเว็บแอปได้ด้วย คุณจะเผยแพร่รายการแอปที่รวมส่วนเสริมของชีตและเว็บแอปที่เพิ่มลงในเมนูแอป Google ลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google Workspace ได้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อแสดงการผสานรวมแอปเข้าด้วยกัน