คุณมีเวลา 5 นาทีไหม ช่วยเราปรับปรุงเอกสารประกอบของ Google Workspace Marketplace โดยการตอบแบบสํารวจออนไลน์สั้นๆ

เกี่ยวกับ Google Workspace Marketplace SDK

SDK ของ Google Workspace Marketplace คือชุดเครื่องมือที่ให้คุณสร้างและควบคุมข้อมูลแอปใน Google Workspace Marketplace หรือสําหรับแอป Chat ใน Google Chat

Google Workspace Marketplace เป็นเว็บไซต์ที่แสดงส่วนเสริม, ส่วนเสริมเอดิเตอร์, แอปไดรฟ์และเว็บแอปที่ผสานรวมกับ Google Workspace เช่น เครื่องมือรักษาความปลอดภัย, CRM, การจัดการเอกสาร และการจัดการโปรเจ็กต์

ข้อมูลแอปคือคอลเล็กชันของข้อความ กราฟิก และการผสานรวมแอป ที่อธิบายแอปพลิเคชันและกําหนดลักษณะการแสดงแอปภายใน Google Workspace Google ไม่เรียกเก็บค่าบริการในการเผยแพร่แอปผ่าน Google Workspace Marketplace

การผสานแอป

การผสานรวมแอปจะกําหนดวิธีการและสถานที่ที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปใน Google Workspace เช่น ส่วนเสริมของ Google ชีตสามารถเข้าถึงได้จากชีตและขยายฟังก์ชันการทํางานของชีต แอปต้องรองรับการผสานรวมกับบริการ Google อย่างน้อย 1 รายการ

คุณเผยแพร่ข้อมูลแอปใน Google Workspace Marketplace สําหรับการผสานรวมแอปต่อไปนี้ได้

สําหรับแอป Chat คุณสามารถใช้ Google Workspace Marketplace SDK เพื่อเผยแพร่แอป Chat ใน Google Chat ได้

แสดงรายการการผสานรวมแอปร่วมกัน

การผสานรวมแอปบางอย่างรวมอยู่ในข้อมูลแอปได้ ตัวอย่างเช่น หากแอปของคุณปรับปรุงฟังก์ชันของชีตและยังเข้าถึงเป็นเว็บแอปได้ด้วย คุณจะเผยแพร่รายการแอปที่ประกอบด้วยส่วนเสริมของชีตและเว็บแอปที่เพิ่มลงในเมนูแอป Google บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google Workspace ได้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการการผสานรวมแอป