แสดงการผสานรวมแอปไว้ด้วยกัน

หากคุณได้พัฒนาการผสานรวมแอปหลายรายการ คุณอาจต้องเผยแพร่แอปเหล่านั้นพร้อมกันในข้อมูลแอปเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ติดตั้งและให้สิทธิ์ผู้ใช้ไปพร้อมกันได้ รวมถึงมอบประสบการณ์ใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้เร็วขึ้นเนื่องจากการผสานรวมทั้งหมดนั้นติดตั้งจากข้อมูลผลิตภัณฑ์เดียว

เช่น หากแอปมีการผสานรวมแบบเฉพาะเจาะจงกับชีตและพร้อมให้ใช้งานในรูปแบบเว็บแอป แทนที่จะสร้างรายการแอป 2 รายการสำหรับส่วนเสริมชีตและเว็บแอป คุณสามารถแสดงรายการรวมกันเป็นแอปเดียวได้

หากต้องการตรวจสอบว่าคุณแสดงรายการการผสานรวมแอปไว้ด้วยกันได้หรือไม่ ให้ดูส่วนถัดไป

การผสานรวมแอปที่แสดงร่วมกันได้

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อให้ทราบว่าการผสานรวมแอปใดบ้างรวมอยู่ในข้อมูลแอปเดียว

อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ เว็บแอป แอปไดรฟ์ ส่วนเสริมของเอกสาร ส่วนเสริมของชีต ส่วนเสริมของสไลด์ ส่วนเสริมของฟอร์ม ส่วนเสริม Google Workspace แอป Google Chat**
เว็บแอป x x x x x
แอปไดรฟ์ x x x x x x
ส่วนเสริมของเอกสาร x x x x x x
ส่วนเสริมของชีต x x x x x x
ส่วนเสริมของสไลด์ x x x x x x
ส่วนเสริมของฟอร์ม x x x x x x
ส่วนเสริม Google Workspace x x x x x x*
แอป Google Chat**
*ส่วนเสริมของ Google Workspace: คุณไม่สามารถระบุส่วนเสริม Google Workspace ได้มากกว่า 1 รายการในข้อมูลแอป แต่คุณสามารถสร้างส่วนเสริม Google Workspace รายการเดียวซึ่งจะขยายการใช้งาน Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, เอกสาร ชีต และสไลด์ได้

**ไม่สามารถรวมแอป Google Chat เข้ากับการผสานรวมแอปอื่นๆ

ก่อนเพิ่มการผสานรวมแอปหลายรายการ

ก่อนจะใส่การผสานรวมแอปมากกว่า 1 รายการในข้อมูลแอป ให้พิจารณาผลดังต่อไปนี้

 • หน้าจอคำยินยอมจะแสดงขอบเขตทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการผสานรวมแอปทั้งหมด
 • ขอบเขตใหม่ได้รับการยืนยัน (หากมี)
 • หากคุณเพิ่มการผสานรวมแอปใหม่ที่ต้องใช้ขอบเขตเพิ่มเติมในรายการแอปที่มีอยู่ ผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งแอปเดิมสำหรับโดเมนของตนแล้วจะต้องให้สิทธิ์ขอบเขตเพิ่มเติมในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ในระหว่างนี้ ผู้ใช้ภายในโดเมนจะได้รับข้อความแจ้งเพื่อให้สิทธิ์เป็นรายบุคคล

หากวางแผนที่จะรวมข้อมูลแอปที่มีอยู่ คุณจะต้องพิจารณาผลกระทบเพิ่มเติม หากคุณย้ายการผสานรวมแอปจากข้อมูลแอปเดิมไปยังข้อมูลแอปอื่น จะมีผลดังนี้

 • ผู้ใช้ปัจจุบันอาจสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงและจำเป็นต้องติดตั้งแอปที่คุณย้ายไป
 • จำนวนและรีวิวของผู้ใช้จะไม่ถูกยกมา
 • คุณอาจต้องอัปเดตการกำหนดค่าของโปรเจ็กต์ Google Cloud แบบรวมเพื่อรองรับการผสานรวมแอปใหม่
 • ยืนยันขอบเขต OAuth 2.0 อีกครั้งเนื่องจากขอบเขตดังกล่าวได้รับการอนุมัติสำหรับโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เฉพาะเจาะจงก่อนหน้านี้

เพิ่มการผสานรวมแอปหลายรายการไปยังข้อมูลแอปใหม่

 1. หากยังไม่ได้สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud ให้ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud หากคุณสร้างการผสานรวมแอปใน Apps Script ให้ตรวจสอบว่าการผสานรวมทั้งหมดเชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียวกัน
 2. เปิดใช้และกำหนดค่า SDK ของ Google Workspace Marketplace ด้วยข้อมูลสำหรับการผสานรวมแอปทั้งหมด อธิบายในคำอธิบายว่าแอปมี การผสานรวมแอปหลายรายการ

เพิ่มการผสานรวมแอปในข้อมูลแอปที่มีอยู่

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์แก้ไขโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่มีอยู่ของแอป
 2. หากการผสานรวมแอปที่คุณต้องการเพิ่มสร้างขึ้นด้วย Apps Script ให้เปลี่ยนโปรเจ็กต์ Apps Script ของส่วนเสริมไปเป็นโปรเจ็กต์ Google Cloud ของแอปที่มีอยู่
 3. ในโปรเจ็กต์ Google Cloud ของแอปที่มีอยู่ ให้อัปเดต SDK ของ Google Workspace Marketplace
  1. ในหน้าการกำหนดค่าแอปในส่วนส่วนขยายแอป ให้เลือกการผสานรวมแอปเพื่อเพิ่มและกรอกข้อมูลในช่องที่เกี่ยวข้อง
  2. เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการผสานรวมแอปใหม่ลงในการกำหนดค่าแอปและหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store อย่าลืมอธิบายในคำอธิบายแอปว่า แอปมีการผสานรวมแอปหลายรายการ