Raportowanie przenoszenia danych

Raportowanie Przenoszenia danych to narzędzie, które regularnie dostarcza dane o skuteczności Display & Video 360 i Campaign Managera 360 na poziomie zdarzenia w postaci plików dostępnych w Google Cloud Storage lub danych zaimportowanych bezpośrednio do BigQuery. To narzędzie umożliwia zautomatyzowanie pobierania szczegółowych danych o skuteczności Display & Video 360 w celu przeprowadzania kompleksowej, szczegółowej analizy.

Więcej informacji o Przenoszeniu danych znajdziesz w dokumentacji dotyczącej formatów plików i w omówieniu.

Jak to działa?

Twój zespół może zarejestrować się w Przenoszeniu danych do raportowania, kontaktując się z przedstawicielem handlowym lub przedstawicielem zespołu pomocy. Po rejestracji Google Marketing Platform generuje pliki z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) w dwóch cyklach: pliki raportujące kliknięcia i wyświetlenia są generowane co godzinę, a działania związane z raportowaniem, np. konwersje – codziennie. Możesz pobrać te pliki z Google Cloud Storage i uzyskać do nich dostęp przy użyciu narzędzia gsutil.

Dane możesz też automatycznie importować do BigQuery za pomocą usługi BigQuery Data Transfer Service w usłudze Campaign Manager.

Co potrafi?

Gdy zarejestrujesz się w usłudze Przenoszenia danych, Twój zespół będzie mógł:

  • Analizuj szczegółowe dane o skuteczności, które nie są dostępne w Display & Video 360.
  • Generuj i modyfikuj własne raporty lokalnie, agregując dane Display & Video 360 i Campaign Managera 360 na poziomie zdarzenia.
  • Przechowywać dane na poziomie zdarzenia wykraczające poza 2-letni limit platformy Display & Video 360.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Integracja z funkcją Przenoszenia danych do raportowania to idealne rozwiązanie dla zespołów, które chcą przeprowadzać własne, szczegółowe analizy danych o skuteczności Display & Video 360. Sprawdza się też w zespołach korzystających z Campaign Managera 360.

Pliki generowane przez funkcję Raportowanie danych są często bardzo duże, więc potrzebujesz zasobów niezbędnych do przechowywania, przetwarzania i analizowania dużych ilości danych, a także do konfigurowania i używania Google Cloud Storage lub BigQuery.

Jakie produkty z nim współpracują?

Interfejs Display & Video 360 API lub pliki uporządkowanych danych mogą być używane do aktualizowania ustawień zasobów na podstawie analizy danych o skuteczności. Oba te narzędzia umożliwiają aktualizowanie ustawień istniejących zasobów, a interfejs Display & Video 360 API umożliwia automatyczne aktualizowanie większości typów zasobów, a plików uporządkowanych danych – ręczne aktualizowanie wszystkich zasobów.

Oprogramowanie sprzęgające BigQuery interfejsu API Display & Video 360 importuje ustawienia zasobów Display & Video 360 bezpośrednio do BigQuery. Jeśli importujesz do BigQuery informacje z funkcji Raportowanie danych, Twój zespół może użyć tego narzędzia, aby zgromadzić w BigQuery zbiór danych dostępny na całej platformie. Korzystając z obu zbiorów danych, Twój zespół może łączyć dane o skuteczności z danymi o ustawieniach zasobów w zapytaniach, przeprowadzać rozszerzoną analizę i wyciągać nowe wnioski dotyczące skuteczności kampanii.