Pliki uporządkowanych danych

Pliki uporządkowanych danych to pliki z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) służące do zbiorczego pobierania zasobów Display & Video 360 i zarządzania nimi. Możesz je pobierać i przesyłać w interfejsie Display & Video 360.

Omówienie formatu i definicji kolumn znajdziesz w dokumentacji plików uporządkowanych danych.

Jak to działa?

Pliki uporządkowanych danych to pliki CSV zawierające górny wiersz nagłówków kolumn i kolejne wiersze z zasobami i ich ustawieniami. Pliki uporządkowanych danych możesz pobierać, modyfikować i przesyłać, aby zbiorczo zarządzać ustawieniami zasobów. Pojedynczy plik składa się z zasobów jednego typu. Każdy obsługiwany typ zasobu ma własny format pliku, który określa kolumny i ich typy danych.

Pliki CSV to pliki tekstowe, więc możesz ręcznie edytować pliki uporządkowanych danych w Arkuszach Google lub innym oprogramowaniu do edycji tekstu.

Formaty plików uporządkowanych danych mają różne wersje. Co roku publikujemy do 4 wersji. Wcześniejsze wersje są regularnie wycofywane i zwykle są wycofywane po 6 miesiącach.

Co potrafi?

Od wersji 6 pliki uporządkowanych danych obsługują zarządzanie tymi typami zasobów:

  • Priorytet
  • Zamówienie reklamowe
  • Element zamówienia
  • Grupa reklam w YouTube
  • Reklama YouTube
  • Źródło zasobów reklamowych
  • Produkt medialny

Twój zespół może zbiorczo zarządzać tymi zasobami za pomocą plików uporządkowanych danych poprzez pobieranie, edytowanie i przesyłanie plików w celu aktualizowania istniejących zasobów lub tworzenia nowych.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Integracja z plikami uporządkowanych danych doskonale sprawdza się dla zespołów, które chcą zoptymalizować ręczne zarządzanie zasobami Display & Video 360 poza funkcjami dostępnymi bezpośrednio w interfejsie Display & Video 360.

Zespoły mogą edytować i udostępniać pliki offline, dlatego pliki uporządkowanych danych są dobrym rozwiązaniem w przypadku procesów wieloetapowych. Poza tym ze względu na ustandaryzowane formatowanie plików uporządkowanych danych zespoły dysponujące zasobami inżynierskimi mogą tworzyć skrypty w celu przeglądania lub edytowania plików zgodnie z potrzebami.

Pliki uporządkowanych danych mają różne wersje, więc czasami trzeba przejść na nowszą wersję.

Jakie produkty z nim współpracują?

Interfejs Display & Video 360 API można używać do automatycznego generowania i pobierania plików uporządkowanych danych. Automatyczne pobieranie plików uporządkowanych danych może zagwarantować, że niezbędne pliki będą dostępne, gdy Twój zespół będzie gotowy do ich użycia.