Warunki korzystania z usługi

Regulamin wyzwania Kluby Studenckie Google Developer

DO UDZIAŁU I WYGRANEJ NIE JEST KONIECZNY ZAKUP ŻADNEGO PRODUKTU. OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, W KTÓRYCH JEST ZAKAZANA. KONKURS JEST OTWARTY DLA REZYDENTÓW 50 STANÓW ZJEDNOCZONYCH, DYSTRYKTU KOLUMBIA I ŚWIATA Z WYJĄTKIEM BRAZYLII, QUEBEC, CRIMEA, KRAJÓW DONETRU, REPUBLICAŃ I SYŁUKCJI LUHANSKI, REPUBLIKI IRASK.

UDZIAŁ W KONKURSIE OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

Wyzwanie Google Developer Clubs Solution Challenge („Konkurs”) to konkurs umiejętności, w którym uczestnicy (uczniowie) muszą opracować rozwiązanie, które rozwiązuje co najmniej 1 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, korzystając z co najmniej jednej usługi lub platformy Google. Musi też przesłać do YouTube film (nie dłuższy niż 120 sekund), który pokazuje, jak użytkownik może skorzystać z danego rozwiązania.

Opracowane przez Ciebie rozwiązanie i nagranie wideo (w dalszej części tego procesu zwane „Zgłoszeniem” zostanie ocenione przez jurorów, którzy wybiorą zwycięzców zgodnie z Regulaminem; Nagroda (nagrody) zostanie przyznana uczestnikom, którzy zdobędą najwyższy wynik spełniający kryteria oceny. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.


1. WIĄŻĄCA UMOWA:

Aby wziąć udział w konkursie, należy zaakceptować niniejszy Regulamin („Zasady”). W związku z tym należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu, aby go zrozumieć i akceptować. Uczestnik potwierdza, że przesłanie zgłoszenia na Konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Bez tej akceptacji Uczestnik nie może przesłać zgłoszenia do Konkursu i nie przysługują mu nagrody opisane w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin stanowi wiążącą umowę prawną między Uczestnikiem a Google w odniesieniu do Konkursu.2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Aby wziąć udział w konkursie, w momencie zgłoszenia uczestnik musi być: (1) uczniem lub osobą w Klubie D, który należy do społeczności G0 w wieku powyżej 5 lat, w danym kraju, województwie lub jurysdykcji miejsca zamieszkania (lub mieć co najmniej dwadzieścia lat na Tajwanie); (2) nie mieszkać w Brazylii, Quebecu, Krymie, na Kubie, w Iranie, Syrii lub na Kubie, (4) musi być Deweloperem internetowym z tego kraju lub podmiotem, który zajmuje się eksportem danych z USA. Konkurs jest nieważny w Brazylii, Quebecu, Krymie, tzw. Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Syrii, w Korei Północnej, Rosji, na Białorusi oraz w miejscach, gdzie jest to zabronione przez prawo. Pracownicy, stażyści, podwykonawcy i osoby sprawujące oficjalne funkcje Google, UNICEF i ONZ, ich firmy nadrzędne, podmioty zależne i podmiotowe oraz ich kierownicy, członkowie kadry kierowniczej, pracownicy, agencje reklamowe i promocyjne, przedstawiciele i przedstawiciele Organizatorów Konkursu, niezależnie od tego, czy są członkami Organizatorów Konkursu, a także członkami bezpośrednio podmiotów gospodarczych (rodzicami, rodzeństwem, dziećmi lub małżonkami), niezależnie od tego, czy są członkami Organizatora Konkursu lub ich bezpośrednimi członkami rodzin (w sytuacjach, gdy nie są obecni w ich gospodarstwie domowym lub ich bezpośrednimi członkami rodziny lub małżonkami) Google zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień do uczestnictwa w programie i rozstrzygania wszelkich sporów w dowolnym momencie.

W przypadku przystąpienia do Konkursu w ramach firmy lub w imieniu pracodawcy Regulamin obowiązuje indywidualnie Uczestnika lub jego pracodawcę. Jeśli Uczestnik działa w ramach swojego zatrudnienia, jako pracownik, podwykonawca lub przedstawiciel innej osoby, potwierdza, że ta osoba jest w pełni świadoma jego działań i wyraziła na nie zgodę, w tym na potencjalne otrzymanie przez niego nagrody. Uczestnik potwierdza także, że jego działania nie naruszają zasad i procedur jego pracodawcy lub Twojej firmy.3. PARTNER:

Sponsorem Konkursu jest firma Google LLC („Google” lub „Sponsor”), spółka zarejestrowana w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA.4. OKRES KONKURSU:

Konkurs rozpoczyna się 22 stycznia 2024 r. o godzinie 00:00:00 czasu pacyficznego (PT) w Stanach Zjednoczonych i kończy się o 23:59:59 czasu PT 22 lutego 2024 r. („Czas trwania Konkursu”). UCZESTNICY ODPOWIEDNIE5. JAK WPISAĆ:

DO UDZIAŁU I WYGRANEJ NIE JEST KONIECZNY ZAKUP ŻADNEGO PRODUKTU. Aby wziąć udział w konkursie, w dniu 22 lutego 2024 r.o godz.23:59 (czasu PT) należy wejść na stronę goo.gle/solutionchallenge („Witryna Konkursu”) i postępować zgodnie z instrukcjami przesyłania „Zgłoszenia”.

Poniżej znajdziesz wymagania dotyczące udziału w zgłoszeniu („Wymagania”). Pisemne fragmenty zgłoszeń muszą być w języku angielskim. Zgłoszenie musi obsługiwać co najmniej język angielski.

Zgłoszenie musi:

 • Zajmij się co najmniej 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
 • zostały opracowane i przesłane wyłącznie przez zespół uniwersytetu lub studentów; łącznie z maksymalnie 4 członkami zespołu, łącznie z osobą, która przesłała zgłoszenie.
 • Musisz pochodzić z zespołu, który w chwili przesyłania zgłoszenia zawiera co najmniej jedną osobę należną do Klubu Studenckiego Google Developer (GDSC).
 • Muszą być tworzone w zakresie:
  • Runda 1: 1 lutego 2023 r. – 22 lutego 2024 r.
  • Runda 2: od 1 lutego 2023 r. do 5 maja 2024 r.
 • Dołącz link do niestandardowego kodu napisanego przez członków zespołu przesyłającego zgłoszenie. Zadbaj o to, aby były w odpowiedni sposób udostępniane i dostępne.
  • Link powinien kierować sędziów do repozytorium zawierającego Twój kod, które może być hostowane w systemie kontroli wersji, takim jak GitHub czy Bitbucket. W tym repozytorium umieść w katalogu głównym plik README.txt lub README.md. Plik powinien zawierać jasne instrukcje uruchomienia kodu, abyśmy mogli przetestować rozwiązanie.
 • Korzystanie z co najmniej jednej usługi lub platformy Google, w tym:
  • Android
  • Angular
  • AR / VR
  • Google Cloud
   • Funkcje bezserwerowe
   • Kubernetes
   • Usługi systemów uczących się
   • Inżynieria danych
  • Firebase
  • Flutter
  • Google Analytics
  • Asystent Google
  • Google Maps Platform
  • Google Play
  • Systemy uczące się
  • Sieć
  • Google Pay
  • Portfel Google
  • Earth Engine
  • Google Workspace
  • inne usługi lub platformy Google (więcej informacji).
 • Może obejmować inne projekty open source, ale musisz wyjaśnić, gdzie ma to miejsce (wystarczy zrobić to w kodzie).
 • Może obejmować generatywną AI, ale musi wyjaśnić, gdzie ma to miejsce (wystarczy zrobić to w kodzie) i przestrzegać wymagań opisanych w tym artykule 5.
 • Żaden zespół nie może ponownie przesłać wcześniej przesłanego projektu.
 • Dołączyć film przesłany do YouTube jako niepubliczny, który nie trwa dłużej niż 120 sekund. Zgłoszenie wraz z filmem musi spełniać te kryteria:
  1. Treści nie mogą być uwłaczające, obraźliwe, groźne, zniesławiające, ubliżające ani oszczercze ani zawierać treści nieodpowiednich, nieprzyzwoitych, seksualnych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, tortur, oszczerczych, dyskryminujących w jakikolwiek sposób ani promujących nienawiść lub krzywdzenie jakiejkolwiek grupy czy osoby albo w inny sposób niezgodny z tematem i charakterem Konkursu.
  2. Film nie może zawierać treści, materiałów ani elementów, które są niezgodne z prawem lub w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa federalnego, stanowego, prowincjonalnego lub lokalnego albo przepisy obowiązujące w państwie, w którym film został utworzony.
  3. Nie może zawierać treści, materiałów ani elementów wyświetlających reklamy, slogany, logo lub znaki towarowe osób trzecich albo w inny sposób wskazujących sponsorowanie lub wsparcie przez osobę trzecią czy podmiot komercyjny, ani takich, które są niezgodne z charakterem Konkursu określonym przez Sponsora według własnego uznania.
  4. Musi to być oryginalny, nieopublikowany utwór, który nie zawiera, nie zawiera ani w żaden inny sposób nie wykorzystuje treści, materiałów ani elementów należących do osoby trzeciej lub podmiotu.
  5. Nie może zawierać żadnych treści, elementów ani materiałów naruszających prawa do rozpowszechniania, prywatności lub własności intelektualnej osoby trzeciej.
  6. Nie może być dłuższy niż 120 sekund. Jeśli długość przekroczy ten limit, jurorzy ocenią tylko pierwsze 120 sekund. Film musi być tworzony z prędkością 1 razy większą i nie można go regulować (przyspieszyć) zgodnie z wymaganiami dotyczącymi czasu trwania filmu demonstracyjnego. Dźwięk w filmie musi być w języku angielskim.
  7. Wersja demonstracyjna musi przedstawiać działającą aplikację. Musi też przedstawiać, jak użytkownik będzie korzystać z niestandardowego kodu utworzonego przez zespół korzystający z interfejsu użytkownika.

OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE JEDNEGO (1) ZGŁOSZENIA NA OSOBĘ. Kolejne zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenia do pierwszej rundy muszą zostać dostarczone do 22 lutego 2024 r. do godziny 23:59 (czasu pacyficznego). Zgłoszenia do drugiej rundy muszą zostać dostarczone do 5 maja 2024 r. do godz. 23:59 (czasu pacyficznego). Zgłoszenia zostaną uznane za nieważne, jeśli będą w całości lub w części nieczytelne, niekompletne, uszkodzone, zmienione, sfałszowane, uzyskane w wyniku oszustwa lub przesłane po czasie. Wszystkie zgłoszenia będą uznawane za dokonane przez upoważnionego właściciela konta e-mail podanego w momencie zgłoszenia. Potencjalny zwycięzca może zostać poproszony o udowodnienie, że jest upoważnionym właścicielem konta dla danego adresu e-mail. „Upoważniony właściciel konta” to osoba fizyczna przypisana do adresu e-mail przez dostawcę usług internetowych, dostawcę usług online lub inną organizację odpowiedzialną za przypisanie adresu e-mail do domeny.

Sponsor, jego przedstawiciele i/lub Jurorzy (zdefiniowani poniżej) ocenią każde Zgłoszenie, aby upewnić się, że spełnia Wymagania. Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania, według własnego uznania, każdego Uczestnika, który prześle Zgłoszenie, które nie spełnia Wymagań.6. OCENIANIE:

Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez panel ekspertów, którzy są pracownikami Sponsora lub zarejestrowanymi członkami Programu Google Developer Expert albo pracownikami UNICEF i/lub Organizacji Narodów Zjednoczonych („Jurorów”).

Zgłoszenie w 1. rundzie: uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia między 22 stycznia 2024 r. a 22 lutego 2024 r.

Ocena w pierwszej kolejności: w okresie od około 4 do 14 marca 2024 r. każde Zgłoszenie będzie ocenione przez Jurorów na podstawie poniższych kryteriów.

100 najlepszych zgłoszeń: spośród wszystkich pierwszych zgłoszeń z pierwszej rundy jurorzy wybiorą 100 najlepszych zgłoszeń. Zespoły, które nadesłają te 100 najlepszych zgłoszeń, będą mogły pod okiem ekspertów ulepszyć swoje rozwiązanie, a następnie ponownie przesłać swoje zgłoszenie do etapu 2.

Zgłoszenia w drugiej kolejności: uczestnicy spośród 100 najlepszych zgłoszeń muszą ponownie przesłać swoje zgłoszenia między 29 kwietnia 2024 r. a 5 maja 2024 r.

Ocena w drugiej rundzie: od około 8 maja 2024 r. do 15 maja 2024 r. każde zgłoszenie przesłane w drugiej turze będzie ponownie ocenione przez Jurorów na podstawie poniższych kryteriów.

10 najlepszych zgłoszeń: spośród wszystkich zgłoszeń do 2. runu jurorzy wybiorą 10 potencjalnych zwycięzców na podstawie poniższych kryteriów oceny. 10 potencjalnych zwycięzców zobaczy swoje zgłoszenia podczas wirtualnej transmisji na żywo Challenge Solution Challenge 2024.

3 najlepsze zgłoszenia:podczas transmisji na żywo jurorzy wybiorą 3 oficjalnych 3 potencjalnych zwycięzców w ramach wyzwania Rozwiązanie w 2024 roku na podstawie podanych niżej kryteriów oceny oraz zgłoszeń prezentowanych podczas transmisji na żywo podczas transmisji na żywo Challenge Challenge 2024.Kryteria oceny

Wpływ (25 punktów)

 • Czy zgłoszenie stanowi wyraźne wyzwanie i opis problemu? (5 punktów)
 • Czy organizacja jasno wyjaśnia, jakie cele ONZ dotyczące zrównoważonego rozwoju wybrała i dlaczego? (5 punktów)
 • Opinie użytkowników, testowanie i powtarzanie (5 punktów)
  • Czy zespół w jasny sposób przedstawia 3 punkty z opiniami otrzymanymi od rzeczywistych użytkowników i działania podjęte w celu ich przetestowania?
  • Czy istnieją dowody na to, czego nauczył się zespół i w jaki sposób na podstawie opinii użytkowników wprowadzono iterację?
 • Czy rozwiązanie zaspokaja wyzwanie (i problem) zidentyfikowane przez zespół? Czy zespół w odpowiedni sposób opisuje sukces swojego rozwiązania za pomocą wskaźników, celów i wyników? (5 punktów)
 • Czy są jakieś informacje na temat kolejnych kroków? Czy zespół ma jasny plan dalszego poszerzenia grona odbiorców, jeśli będzie kontynuować? (5 punktów)

Technologia (25 punktów)

 • Czy zespół wyraźnie opisuje architekturę, komponenty wysokiego poziomu, odpowiedzialność każdego z nich, konkretne usługi i wdrożoną platformę? Czy zespół dokładnie wyjaśnił, z jakiej technologii Google korzystał i dlaczego? (5 punktów)
 • Czy rozwiązanie zawiera wszystkie komponenty techniczne potrzebne do rozwiązania problemu? (5 punktów)
 • Testowanie i iteracja kodu (5 punktów)
  • Czy zespół wskazuje jedno z problemów, z którymi się zetknął podczas tworzenia kodu, jak go rozwiązał, a także wskazuje decyzje techniczne i wdrożenia, jakie trzeba było podjąć? Czy zespół zamieścił wskazówki dotyczące uruchamiania kodu?
 • Czy prezentowany film przedstawia działającą aplikację (nie podgląd) i sposób interakcji użytkownika z rozwiązaniem? Czy prezentacja pokazuje, jak rozwiązanie umożliwia efektywne i odpowiednie wykorzystanie funkcji wybranej technologii lub platformy Google? (5 punktów)
 • Czy rozwiązanie (w obecnej formie lub w obecnej formie) może obsługiwać większą liczbę użytkowników i na większą skalę? (5 punktów)

Konfiguracja projektu (10 punktów)

 • Czy zgłoszenie stanowi wyraźne wyzwanie przez określenie problemu? (5 punktów)
 • Czy wyjaśniono w jasny sposób, które cele ONZ dotyczące zrównoważonego rozwoju wybrała i dlaczego? (5 punktów)

Wdrożenie (10 punktów)

 • Czy zespół wyraźnie opisuje architekturę, komponenty wysokiego poziomu, odpowiedzialność każdego z nich, konkretne usługi i wdrożoną platformę? Czy zespół dokładnie wyjaśnił, z jakiej technologii Google korzystał i dlaczego? (5 punktów)
 • Czy rozwiązanie zawiera wszystkie komponenty techniczne potrzebne do rozwiązania problemu? (5 punktów)

Opinie / testowanie / iteracja (10 punktów)

 • Opinie użytkowników, testowanie i powtarzanie – czy zespół w jasny sposób opisuje 3 punkty z opiniami otrzymanymi od rzeczywistych użytkowników i czynności, jakie podjęli, aby je przetestować? Czy istnieją dowody na to, czego nauczył się zespół i w jaki sposób na podstawie opinii użytkowników wprowadzono iterację? (5 punktów)
 • Testowanie i iteracja kodu – czy zespół wyróżnia jedno z zadań, jakie napotykał podczas tworzenia kodu, jak go rozwiązał, a także jakie decyzje techniczne i implementacje musiały podejmować? Czy zespół zamieścił wskazówki dotyczące uruchamiania kodu? (5 punktów)

Sukces i ukończenie rozwiązania (10 punktów)

 • Czy rozwiązanie zaspokaja problem wskazany przez zespół? Czy zespół w odpowiedni sposób opisuje powodzenie danego rozwiązania za pomocą wskaźników, celów i wyników? (5 punktów)
 • Czy film demonstracyjny pokazuje działającą aplikację i sposób interakcji użytkownika z rozwiązaniem? Czy prezentacja pokazuje, w jaki sposób rozwiązanie umożliwia efektywne i właściwe korzystanie z funkcji wybranej usługi lub platformy Google? (5 punktów)

Skalowalność / kolejne kroki (10 punktów)

 • Czy są jakieś informacje na temat kolejnych kroków? Czy zespół ma jasny plan dalszego poszerzenia grona odbiorców, jeśli będzie kontynuować? (5 punktów)
 • Czy technologia (w obecnej formie lub w obecnej formie) może obsługiwać większą liczbę użytkowników, a większa skala jest często przypisywana sukcesu i rozwoju? (5 punktów)

Jury oceni każde Zgłoszenie i przypisze mu wynik punktowy na podstawie wyżej podanych kryteriów oceny. Spośród zgłoszeń w 1. rundzie wybierzemy 100 najlepszych zgłoszeń, które otrzymają najwyższe wyniki ogólne. 10 najlepszych zgłoszeń z najwyższymi wynikami ogólnymi wybierzemy na listę potencjalnych 10 potencjalnych zwycięzców. Spośród 10 potencjalnych zwycięzców jurorzy wybiorą oficjalnych 3 potencjalnych zwycięzców konkursu Solution Challenge 2024 na podstawie wyżej wymienionych kryteriów oceny oraz zgłoszeń prezentowanych podczas transmisji na żywo z Dnia demonstracyjnego Rozwiązanie 2024. Spośród 10 najlepszych zgłoszeń prezentowanych w ramach transmisji dnia demonstracyjnego Solution Challenge Challenge w 2024 roku wybierzemy 3 najlepsze zgłoszenia z najwyższymi wynikami ogólnymi, które zostaną wybrane jako 3 potencjalnych zwycięzców w ramach wyzwania Solution Challenge 2024. W przypadku remisu na jednego z potencjalnych zwycięzców zostanie wybrane Zgłoszenie, które otrzymało od jurorów wyższy wynik w kategorii „Opinie/testowanie/iteracja”. Jeśli potencjalny zwycięzca zostanie z jakiegokolwiek powodu zdyskwalifikowany, jego miejsce zajmie Zgłoszenie, które otrzymało następny najwyższy wynik.

Około 28 maja 2024 roku wyłonimy 10 potencjalnych zwycięzców, a następnie poinformujemy ich o tym telefonicznie lub e-mailem według uznania Sponsora. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie na powiadomienie w ciągu 5 dni od pierwszej próby powiadomienia, taki potencjalny zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany, a ze wszystkich otrzymanych zgłoszeń zostanie wyłoniony inny potencjalny zwycięzca na podstawie opisanych w niniejszym dokumencie kryteriów oceniania. W przypadku powiadomienia telefonicznego zostanie ono uznane za dostarczone, gdy potencjalny zwycięzca odbędzie rozmowę na żywo ze Sponsorem lub gdy Sponsor zostawi wiadomość w usłudze poczty głosowej potencjalnego zwycięzcy lub na automatycznej sekretarce, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. O ile nie zabrania tego prawo, każdy potencjalny zwycięzca może zostać poproszony o podpisanie i zwrot Oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych, zwolnieniu z odpowiedzialności i zgodzie na wykorzystanie wizerunku oraz o podanie wszelkich dodatkowych informacji, których może wymagać Sponsor. W razie potrzeby potencjalni zwycięzcy muszą odesłać wszystkie wymagane dokumenty w ciągu 21 dni od powiadomienia, jeśli tego nie zrobią. W przeciwnym razie zostanie uznane, że zwycięzca zrezygnował z nagrody, a następny zwycięzca zostanie wybrany na podstawie opisanych w niniejszych kryteriach oceniania. W przypadku gdy potencjalny zwycięzca jest niepełnoletni, dokumenty muszą podpisać i odesłać rodzic lub opiekun prawny w sposób opisany w tym dokumencie. Wszystkie wymagania dotyczące powiadomień oraz inne wymagania opisane w Regulaminie będą ściśle przestrzegane.

Jeśli nie zostaną przesłane żadne zgłoszenia, nagrody nie zostaną przyznane. Decyzje jurorów są ostateczne i wiążące.7. NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU:

 • 100 najpopularniejszych wpisów: otrzyma koszulki z logo marki (ARV: 15 USD). Po jednym na ucznia w każdej drużynie kwalifikującej się do udziału w programie. Wszystkie kwalifikujące się drużyny otrzymają Certyfikat.
 • 10 najlepszych zgłoszeń (maksymalnie 4 uczestników na zgłoszenie): przysługuje możliwość zaprezentowania swoich prac pracownikom Google i deweloperom z całego świata w trakcie wirtualnego Dnia Prezentacji w ramach wyzwania Rozwiązanie 2024 oraz wirtualnych mentorów ze strony pracowników Google i GDE, w tym pudełek z gadżetami (z markowymi produktami: koszulką, naklejkami, plecakiem itp.; ARV: 250 USD).
  • Finaliści konkursu (maksymalnie 4 uczestnicy na Zgłoszenie): każda osoba z dodatkowych 7 uznanych zespołów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 USD na ucznia. Wartość wygranych każdej kwalifikującej się drużyny nie przekroczy 4000 USD.
  • 3 najlepsze zgłoszenia (maksymalnie 4 uczestników na Zgłoszenie): każda osoba z 3 zwycięskich zespołów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 USD. Wartość wygranych każdej kwalifikującej się drużyny nie przekroczy 12 000 USD.

Ponadto Zwycięskie zespoły będą prezentowane na kanałach Google Developers,aby ich historie opublikowane i udostępnione odpowiednim odbiorcom.

Szanse na zdobycie nagrody zależą od liczby kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych do godziny 23:59 (czasu pacyficznego) 22 lutego 2024 roku oraz od umiejętności Uczestników. Nagrody zostaną przyznane w ciągu około 10-12 tygodni od otrzymania przez Sponsora dokumentów potrzebnych do zatwierdzenia głównej nagrody. Przeniesienie nagrody, jej zamiana lub wyrównanie w gotówce nie jest możliwe, chyba że Sponsor zadecyduje inaczej. Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody, w całości lub w części, inną nagrodą o takiej samej lub większej wartości pieniężnej, jeśli z dowolnego powodu nie będzie można w całości lub w części przekazać finalistom Konkursu nagrody przewidzianej w Regulaminie. Wartość nagrody może się różnić w zależności od warunków rynkowych. Różnica pomiędzy rzeczywistą wartością rynkową a ARV nie zostanie zwrócona. Nagroda może podlegać ograniczeniom lub licencjom, a korzystanie z niej może wymagać dodatkowego sprzętu, oprogramowania, obsługi lub konserwacji. Zdobywca nagrody jest odpowiedzialny za korzystanie z nagrody zgodnie z wszelkimi warunkami nałożonymi przez producenta, a także za wszelkie dodatkowe koszty związane z jej użytkowaniem, obsługą i konserwacją. Podmioty związane z konkursem nie dokonały ich, a Podmioty związane z konkursem nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za żadne gwarancje, rękojmie, oświadczenia ani gwarancje, wyraźnych lub dorozumianych w rzeczywistości, w odniesieniu do ich wykorzystania, wartości i sposobu korzystania z nagrody, w tym w szczególności ich jakości, stanu mechanicznego, wartości handlowej i przydatności do konkretnego celu, z wyjątkiem wszelkich standardowych gwarancji i rękojmi producenta.

Nagrody pieniężne. Nagrody pieniężne będą przyznawane w dolarach amerykańskich i mogą zostać dostarczone w formie gotówki, karty podarunkowej lub innego jej odpowiednika. Google może współpracować z upoważnionym podmiotem zewnętrznym, aby przeliczać nagrody pieniężne na walutę lokalną. Przyjmujesz do wiadomości, że Google może wybrać kurs wymiany walut, który ma być zastosowany w celu przeliczenia nagrody pieniężnej na walutę inną niż dolar amerykański.8. POzostali Zwycięzcy:

Jeden użytkownik mógł publicznie głosować jako ulubiony Wpis (każdy, w tym uczestnicy, uczniowie, znajomi i członkowie rodziny uczestników, widzowie biorący udział w Dniu demonstracyjnym Solution Challenge 2024 mogą zagłosować na swoje ulubione zgłoszenie spośród 10 najlepszych zgłoszeń). Zgłoszenie, które otrzyma najwięcej głosów od widzów publicznych podczas Dnia pokazu rozwiązań w ramach wyzwania Rozwiązanie w 2024 roku, zostanie wybrane na listę ulubionych potencjalnych zwycięzców. Osoby, które zagłosują publicznie jako potencjalni zwycięzcy, otrzymają dodatkowy spersonalizowany zestaw gadżetów (ARV: 129 USD).9. PODATKI:

PŁATNOŚCI DLA POTENCJALNYCH ZWYCIĘZCÓW PODLEGĄ WYRAŹNEJ WYMAGANIA PRZESŁANIA PRZEZ GOOGLE WSZYSTKICH DOKUMENTACJI, KTÓRYCH POTRZEBUJEM GOOGLE, O DOZWOLENIE OD WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH WSZYSTKICH OBOWIĄZKÓW STANOWYCH, FEDERALNYCH, LOKALNYCH I PRZYCHODZĄCYCH (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI) WSZYSTKIE NAGRODY OBCIĄŻĄ SIĘ OD WSZYSTKICH PODATKÓW, KTÓRYCH GOOGLE JEST WYMAGANE PRZEZ PRAWO DO POtrącenia. WSZYSTKIE PODATKI DO NAGRODY PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWYCIĘZCÓW. Aby umożliwić wręczenie nagrody potencjalni zwycięzcy muszą przedstawić Google lub właściwemu urzędowi podatkowemu dokumentację podatkową wymaganą przez Google lub właściwy organ podatkowy, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, w stosownych przypadkach, także prawem obowiązującym w kraju zamieszkania potencjalnego zwycięzcy. Potencjalni zwycięzcy powinni upewnić się, że spełniają wszystkie wymagania w zakresie stosownych przepisów podatkowych i obowiązków sprawozdawczych. Jeżeli potencjalny zwycięzca nie przedstawi dokumentacji lub nie zastosuje się do właściwych przepisów, nagroda może ulec przepadkowi, a Google może według własnego uznania podjąć decyzję o przyznaniu jej innej osobie.10. WARUNKI OGÓLNE:

Obowiązują wszystkie przepisy i regulacje federalne, stanowe, prowincjonalne i lokalne. Firma Google zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu, jeśli, według własnego uznania Google, ma uzasadnione powody, aby sądzić, że Uczestnik próbował naruszyć legalne przeprowadzenie Konkursu przez oszustwo, oszustwo lub inne nieuczciwe praktyki, albo denerwuje, wykorzystuje, grozi lub nęka innych Uczestników, Google lub Jurorów.11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

Przesyłając Zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik oświadcza i oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do Zgłoszenia lub ma prawo do korzystania z własności intelektualnej na jego potrzeby. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na to, że jeśli jakakolwiek część Wpisu zostanie uznana za należącą do Uczestnika, jako warunek jego udziału udzieli Google wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na używanie, reprodukowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i utworzenie dzieła pochodnego, wyświetlanie i utworzenie dzieła pochodnego, wyświetlanie oraz prezentowanie i wyświetlanie Uczestnika w inny sposób, w celu promowania i przekazywania Uczestnika na potrzeby testowania oraz promowania i dzielenia się nim wyłącznie w celach związanych z przekazywaniem przez Uczestnika wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji. Uczestnik wyraźnie wyraża zgodę na to, że Google ma prawo do wykorzystywania, reprodukowania, publicznego wykonywania i publicznego prezentowania Zgłoszenia w związku z reklamowaniem i promowaniem Konkursu za pomocą publicznej komunikacji lub innym grupom, w tym między innymi prawa do tworzenia zrzutów ekranu, animacji i klipów wideo do celów promocyjnych.12. PRYWATNOŚĆ:

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Google może gromadzić, przechowywać, udostępniać lub w inny sposób wykorzystywać informacje umożliwiające identyfikację podane podczas rejestracji i Konkursu, w tym między innymi imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail. Firma Google będzie używać tych informacji zgodnie ze swoją Polityką prywatności (http://www.google.com/policies/privacy/), m.in. w celu administrowania Konkursem i weryfikacji tożsamości, adresu pocztowego i numeru telefonu Uczestnika w przypadku, gdy zgłoszenie zakwalifikuje się do otrzymania nagrody.

Dane Uczestnika mogą zostać przekazane również do krajów innych niż jego kraj zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych. Kraje, do których mogą zostać przekazane dane, mogą nie dysponować przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności podobnymi do tych w kraju zamieszkania Uczestnika.

W przypadku gdy Uczestnik nie przekaże wymaganych danych wymaganych podczas rejestracji, Google zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Zgłoszenia.

Uczestnik ma prawo zażądać dostępu do wszelkich danych osobowych przechowywanych przez Google w związku z Konkursem oraz do ich sprawdzenia, poprawienia lub usunięcia, pisząc do Google na adres e-mail developerstudentclubs-support@google.com.13. PUBLICZNOŚĆ:

Akceptując nagrodę, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, wizerunku i Zgłoszenia przez Sponsora i jego przedstawicieli w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że zabrania tego prawo.14.GWARANCJA, ODSZKODOWANIE I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Uczestnicy zapewniają, że ich Zgłoszenia są ich własną pracą, a w związku z tym są wyłącznymi właścicielami i posiadaczami praw do nadesłanego Zgłoszenia, a także mają prawo do zgłoszenia swojego Zgłoszenia na Konkurs i udzielenia wymaganych licencji. Każdy Uczestnik zgadza się nie przesyłać Zgłoszenia, które (1) narusza jakiekolwiek prawa własności, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa osobiste lub osobiste bądź inne prawa, w tym w stopniu nieograniczonym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prywatność, wizerunek lub zachowanie poufności, lub (2) w inny sposób narusza obowiązujące prawo stanowe lub federalne.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo każdy Uczestnik zwalnia Organizatorów konkursu z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, roszczenia, żądania, straty, szkody, koszty i wydatki wynikające z dowolnego działania, zaniechania, zaniedbania ze strony Uczestnika i/lub naruszenia pobocznych warunków umowy określonych w tym Regulaminie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo każdy Uczestnik zgadza się bronić (w tym Uczestniku Konkursu) w związku z własnością publiczną, używać ich w związku z własnością publiczną, chronić bądź zabezpieczać Podmioty konkursowe przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, pozwami i postępowaniami, a także przed wszelkimi roszczeniami, pozwami i postępowaniami, a także wszelkimi stratami, roszczeniami, kosztami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami postępowania, odpowiedzialnością handlową) wynikającymi z udziału w przesłaniu lub innym materiale wynikającym z udziału w testach lub innych treściach przesłanych lub przekazanych w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z udziału w konkursie lub innym.

Uczestnik zwalnia firmę Google z wszelkiej odpowiedzialności związanej z: (a) nieprawidłowymi funkcjami lub innymi problemami z Witryną Konkursu; (b) błędami w gromadzeniu, przetwarzaniu lub przechowywaniu informacji dotyczących zgłoszenia; lub (c) błędami typograficznymi bądź innymi w druku, oferowaniu lub ogłoszeniu nagrody lub zwycięzcy.15. ELIMINACJA:

Podanie przez Uczestnika jakichkolwiek fałszywych informacji w kontekście Konkursu co do tożsamości, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail, własności praw, nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu lub podobne mogą doprowadzić do natychmiastowego usunięcia Uczestnika z Konkursu.16. INTERNET:

Podmioty telekomunikacyjne nie ponosi odpowiedzialności za żadne awarie całej Witryny Konkursu, żadne spóźnione, utracone, uszkodzone, błędnie skierowane, niekompletne, nieczytelne, niemożliwe do dostarczenia lub zniszczone Wpisy ani materiały wejściowe z powodu błędów systemu, awarii, niekompletnych lub uszkodzonych w działaniu telekomunikacyjnym, awarii sprzętu lub oprogramowania, awarii sprzętu lub oprogramowania, przerw w działaniu sieci telekomunikacyjnych, przerwach w działaniu sieci telekomunikacyjnych, przerwach w dostępie do sieci kablowej, awarii sieci telekomunikacyjnych, awarii sieci telekomunikacyjnych, awarii sieci telekomunikacyjnych, awarii sieci telekomunikacyjnej, awarii sieci telekomunikacyjnych lub problemów typograficznych bądź związanych z dostępnością.17. PRAWO DO ANULOWANIA, ZMIANY LUB DYSKWALIFIKACJI:

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będzie można przeprowadzić Konkursu zgodnie z planem, w tym infekcją wirusem komputerowym, błędami, ingerencją, nieautoryzowaną interwencją, oszustwem, awariami technicznymi lub innymi przyczynami, które zakłócą lub wpłyną na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub właściwe przeprowadzenie Konkursu, Google zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Konkursu według własnego uznania. Ponadto Google zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, który ingeruje w proces przesyłania zgłoszeń, inną część Konkursu lub w Witrynę konkursową. Każda próba dokonania przez Uczestnika celowego uszkodzenia dowolnej witryny, w tym Witryny konkursu, lub zakłócenia prawidłowego przebiegu Konkursu, stanowi naruszenie prawa karnego lub cywilnego i w przypadku podjęcia takiej próby. Google zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od takiego Uczestnika w najszerszym zakresie obowiązującego prawa.18. NIE JEST to OFERTA ANI UMOWA O PRACĘ:

W żadnym wypadku przesłanie zgłoszenia na Konkurs, przyznanie nagrody ani jakiekolwiek postanowienie w niniejszym Regulaminie nie stanowi oferty pracy ani umowy o pracę oferowanej przez Google lub Organizatorów Konkursu. Uczestnik potwierdza, że przesyła swoją pracę dobrowolnie, a nie w zaufaniu lub zaufaniu. Uczestnik potwierdza, że nie łączą go żadne poufne, powiernicze, agencyjne lub inne relacje z Google lub Organizatorami konkursu, ani nie podpisał z nimi umowy, oraz że poprzez przesłanie Zgłoszenia na mocy niniejszego Regulaminu nie zostaje nawiązana żadna taka relacja.19. SĄD I ODWOŁANIE DO PROCEDURY SĄDOWEGO:

Regulamin podlega przepisom prawa stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych i będzie interpretowany zgodnie z nimi, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyklucza się prawo do wszczęcia procesu sądowego, zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub w inny sposób poddania sprawy pod rozstrzygnięcie na drodze postępowania sądowego lub innego w przypadku sporów lub roszczeń wynikających z Konkursu lub w związku z nim. Wszyscy Uczestnicy wyraźnie zrzekają się takich praw.20. ARBITRAŻ:

Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że wszelkie spory, roszczenia lub żądania związane w jakikolwiek sposób z Konkursem będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a firmą Google wynikające z niniejszego Regulaminu będą zgłaszane firmie Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. („JAMS”) w celu przeprowadzenia wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym czasie w San Jose w Kalifornii (USA) przed jednym arbitra, na którego obie strony wyrażą zgodę. Strony wyrażają zgodę na pokrycie kosztów postępowania arbitrażowego po równo.21. LISTA ZWYCIĘZCÓW:

Po 1 lipca 2024 r., ale przed 1 kwietnia 2025 r., możesz poprosić o listę zwycięzców. W tym celu wyślij zaadresowaną do siebie kopertę z pieczęcią na adres:

Google LLC
1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Mieszkańcy Vermont nie muszą płacić przesyłki.