W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych stworzyła 17 celów zrównoważonego rozwoju i chciała osiągnąć je do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ uzgodniły te cele dotyczące wyeliminowania ubóstwa, dobrobytu i ochrony naszej planety.

W ramach wyzwania Solution Challenge (2024) Twoim zadaniem jest stworzenie projektu, który przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego z 17 celów zrównoważonego rozwoju przy użyciu technologii Google.

UN17 Zrównoważony rozwój ONZ:
Brak ubóstwa | Zero Hunger | Dobre zdrowie i dobre samopoczucie | Edukacja wysokiej jakości | Równość płci | Dostęp do czystej wody i sanitarny | Decent Work and Privacy Growth |

Zwalczać ubóstwo we wszystkich formach i wszędzie.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Wyeliminuj głód, zadbaj o bezpieczeństwo żywności i poprawę żywienia oraz promuj zrównoważone rolnictwo.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Dbaj o zdrowie i dobre samopoczucie osób w każdym wieku.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Zadbaj o integrację społeczną oraz równy dostęp do edukacji i promuj możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Wspieramy równość płci i zwiększaj możliwości wszystkich kobiet i dziewcząt.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Zadbaj o dostępność i zrównoważone zarządzanie wodą i historiami dla wszystkich.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Propagowanie trwałego, promującego integrację społeczną i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Buduj odporną infrastrukturę, wspieraj integrację społeczną i zrównoważoną przemysłową przemysłową oraz wspieraj innowacyjność.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Ograniczaj nierówności w różnych krajach i w różnych krajach.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Zadbaj o to, aby miasta i osady były przyjazne, bezpieczne, odporne i zrównoważone.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Zadbaj o zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Podejmuj pilne działania, aby zwalczać zmiany klimatu i ich skutki.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Wzmocnić sposoby wdrażania i ożywić globalną współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Ochrona i zrównoważony rozwój oceanów, mórz i zasobów morskich.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
  • Brak
  • Możesz się zgłosić do tej kategorii i pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu.
Ochrona, przywracanie i promowanie zrównoważonego wykorzystania ekosystemów lądowych, zarządzanie lasami, walka z pustynnieniem i utratą bioróżnorodności oraz wstrzymanie i odwracanie degradacji gleby.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
  • Brak
  • Możesz się zgłosić do tej kategorii i pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu.
Promujemy pokojowe i promujące integrację społeczną społeczeństwo na potrzeby zrównoważonego rozwoju, zapewniamy dostęp do sprawiedliwości wszystkim oraz twórz skuteczne, odpowiedzialne i promujące integrację społeczną instytucje.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
  • Brak
  • Możesz się zgłosić do tej kategorii i pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu.
Zapewnij wszystkim dostęp do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii.


PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
  • Brak
  • Możesz się zgłosić do tej kategorii i pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu.