סכימות ידועות

בנוסף לסכימות מותאמות אישית, הסכימות הידועות הבאות מוגדרות לשימושך.

ערכים במילון

פריטים מסוג _dictionaryEntry יכולים לכלול את המאפיינים הבאים:

נכס סוג תיאור חובה?
_term string המונח להגדרה. ערכים מומלצים אינם מילים לא מקובלות או ביטויים ללא סימני פיסוק. נדרש
_synonym מחרוזת (חוזרת) יש לכלול מונחים חלופיים בשאילתות התואמות למחרוזת שהוגדרה ב_term. נדרש
_onlyApplicableForattachedSearchApplications boolean מאפשר לקבץ מילים נרדפות לפי מקור נתונים ואפליקציית חיפוש. למידע נוסף, ראה הגדרת מילים נרדפות ספציפיות למקור נתונים. אופציונלי