Google Cloud Search'e giriş

Google Cloud Search, şirket çalışanlarının dahili belgeler, veritabanı alanları ve CRM verileri gibi bilgileri şirketin dahili veri depolarından aramasına ve almasına olanak tanır.

Mimariye genel bakış

Şekil 1'de, Google Cloud Search uygulamasının tüm temel bileşenleri gösterilmektedir:

Google Cloud Search mimarisine genel bakış
Şekil 1. Google Cloud Search'ün temel bileşenleri

Şekil 1'deki en önemli terimlerin tanımları aşağıda verilmiştir:

Depo
Bir kuruluşun verilerini saklamak için kullandığı yazılım (ör. çalışan bilgilerini depolamak için kullanılan veritabanı).
Veri kaynağı
Google Cloud Search'te dizine eklenmiş ve depolanan bir depodaki veriler.
Arama arayüzü
Çalışanların veri kaynağını aramak için kullandığı kullanıcı arayüzü. Arama arayüzü, cep telefonundan masaüstü bilgisayara kadar tüm cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilebilir. Google tarafından sağlanan arama widget'ı, dahili web sitelerinizde aramayı etkinleştirmek için de kullanılabilir. Arama uygulaması kimliği, arama bağlamının (ör. bir müşteri hizmetleri aracında olduğu gibi) bilindiğinden emin olmak için her aramaya eklenir. cloudsearch.google.com sitesinde bir arama arayüzü bulunur.
Arama uygulaması
Arama arayüzüyle ilişkilendirildiğinde, aramalarla ilgili bağlamsal bilgiler sağlayan bir ayar grubu. Bağlama dayalı bilgiler, bu arayüzü kullanarak arama yaparken kullanılması gereken veri kaynaklarını ve arama sıralamalarını içerir. Arama uygulamaları, sonuçları filtreleme ve belirli bir dönemde yapılan sorguların sayısı gibi veri kaynakları hakkında rapor oluşturmayı sağlayan mekanizmalar da içerir.
Şema
Bir kuruluşun deposundaki verilerin Google Cloud Search'te nasıl temsil edilmesi gerektiğini özetleyen bir veri yapısı. Şema, çalışanların Google Cloud Search deneyimini (ör. öğelerin filtrelenme ve görüntüleme şekli) tanımlar.
İçerik bağlayıcısı
Bir kuruluşun deposundaki verileri çekip bir veri kaynağını doldurmak için kullanılan yazılım programı.
Kimlik bağlayıcısı
Kurumsal kimlikleri (kullanıcılar ve gruplar) Google Cloud Search'ün gerektirdiği kimliklerle senkronize etmek için kullanılan bir yazılım programıdır.

Google Cloud Search kullanım alanları

Aşağıda, Google Cloud Search'ün çözebileceği bazı kullanım alanları verilmiştir:

 • Çalışanların kurumsal politikaları, dokümanları ve diğer çalışanlar tarafından yazılan içerikleri bulabilecekleri bir yönteme ihtiyacı vardır.
 • Müşteri hizmetleri ekibi üyeleri, müşterilere göndermek üzere ilgili sorun giderme belgelerini bulmalıdır.
 • Çalışanların şirket projeleriyle ilgili kurum içi bilgilere ulaşması gerekir.
 • Bir satış temsilcisi, belirli bir müşteriyle ilgili tüm destek sorunlarının durumunu görmek istiyor.
 • Çalışanlar, şirkete özgü bir terimin tanımını istiyor.

Google Cloud Search'ü uygulamanın ilk adımı, Google Cloud Search'ün çözümlediği kullanım alanlarını belirlemektir.

Google Cloud Search'ü uygulama

Google Cloud Search, varsayılan olarak Google dokümanları ve e-tabloları gibi Google Workspace verilerini dizine ekler. Google Workspace verileri için Google Cloud Search'ü uygulamanız gerekmez. Ancak üçüncü taraf veritabanında depolanan veriler, Windows Dosya Paylaşımı, OneDrive gibi dosya sistemleri veya Sharepoint gibi intranet portalları gibi Google Workspace dışı veriler için Google Cloud Search'ü uygulamanız gerekir. Google Cloud Search'ü kuruluşunuzda uygulamak için aşağıdaki adımların uygulanması gerekir.

 1. Google Cloud Search'ün yardımcı olacağı bir kullanım alanı belirleyin.
 2. Kullanım alanıyla ilgili verilerin depolandığı depoları tanımlayın.
 3. Her bir depodaki verilere erişimi yönetmek için şirketiniz tarafından kullanılan kimlik sistemlerini tanımlayın.
 4. Google Cloud Search API'ye erişimi yapılandırın.
 5. Google Cloud Search'e veri kaynağı ekleyin.
 6. Her bir veri kaynağı için bir şema oluşturun ve kaydedin.
 7. Deponuz için kullanılabilir bir içerik bağlayıcısı olup olmadığını belirleyin. Önceden oluşturulmuş bağlayıcıların listesi için Cloud Search bağlayıcı dizinine bakın. İçerik bağlayıcısı varsa 9. adıma geçin.
 8. Her bir depodaki verilere erişmek ve verileri bir Cloud Search veri kaynağında dizine eklemek için bir içerik bağlayıcısı oluşturun.
 9. Kimlik bağlayıcısına ihtiyacınız olup olmadığını belirleyin. Kimlik bağlayıcısına ihtiyacınız yoksa 11. adıma geçin.
 10. Depo veya kurumsal kimliklerinizi Google kimlikleriyle eşlemek için bir kimlik bağlayıcısı oluşturun.
 11. Arama uygulamalarını kurun.
 12. Arama sorguları gerçekleştirmek için bir arama arayüzü oluşturun.
 13. Bağlayıcılarınızı ve arama arayüzlerinizi dağıtın. Önceden oluşturulmuş bir bağlayıcı kullandıysanız bağlayıcıyı edinmek ve dağıtmak için bağlayıcının talimatlarını uygulayın. Kullanılabilir bağlayıcılar Google Cloud Search Bağlayıcı Dizini'nde listelenmiştir.

Sonraki adımlar

Atabileceğiniz sonraki adımlardan bazıları şunlardır:

 1. Google Cloud Search başlangıç eğitimini deneyin.
 2. Google Cloud Search'ü kullanacağınız kullanım alanlarını belirleyin.
 3. Bu kullanım alanlarıyla alakalı depoları belirleyin.
 4. Depolarınız tarafından kullanılan kimlik sistemlerini tanımlayın.
 5. Google Cloud Search API'ye erişimi yapılandırma bölümüne geçin.