Kimlik bağlayıcı oluşturma

Varsayılan olarak Google Cloud Search, yalnızca Google Cloud Directory'de depolanan Google kimliklerini (kullanıcılar ve gruplar) tanır. Kimlik bağlayıcıları, kuruluşunuzun kimliklerini Google Cloud Search tarafından kullanılan Google kimlikleri ile senkronize etmek için kullanılır.

Google, kimlik bağlayıcıları geliştirmek için aşağıdaki seçenekleri sunar:

 • Identity Connector SDK'sı. Bu seçenek, Java programlama dilinde programlama yapan geliştiriciler içindir. Identity Connector SDK, REST API'yi çevreleyen bir sarmalayıcıdır. Bu şekilde bağlayıcıları hızlıca oluşturabilirsiniz. SDK'yı kullanarak kimlik bağlayıcı oluşturmak için Identity Connector SDK'sını kullanarak kimlik bağlayıcı oluşturma bölümüne bakın.

 • Alt düzey REST API ve API kitaplıkları. Bu seçenekler, Java'da programlama olmayabilecek veya kod tabanı REST API'yi veya kütüphaneyi daha iyi destekleyen geliştiriciler içindir. REST API'yi kullanarak kimlik bağlayıcı oluşturmak için kullanıcıları eşleme hakkında bilgi edinmek için Directory API: Kullanıcı Hesapları sayfasına, eşleme gruplarıyla ilgili bilgi içinse Cloud Identity Belgeleri'ne göz atın.

Identity Connector SDK'sını kullanarak kimlik bağlayıcı oluşturma

Tipik bir kimlik bağlayıcı aşağıdaki görevleri gerçekleştirir:

 1. Bağlayıcıyı yapılandırın.
 2. Kurumsal kimlik sisteminizden tüm kullanıcıları alın ve Google kimlikleriyle senkronize edilmeleri için Google'a gönderin.
 3. Kurumsal kimlik sisteminizden tüm grupları alın ve Google kimlikleriyle senkronize edilmesi için Google'a gönderin.

Bağımlılıkları ayarlama

SDK'yı kullanmak için derleme dosyanıza belirli bağımlılıkları eklemeniz gerekir. Derleme ortamınızın bağımlılıklarını görüntülemek için aşağıdaki sekmelerden birini tıklayın:

Maven

<dependency>
<groupId>com.google.enterprise.cloudsearch</groupId>
<artifactId>google-cloudsearch-identity-connector-sdk</artifactId>
<version>v1-0.0.3</version>
</dependency>

Gradle

 compile group: 'com.google.enterprise.cloudsearch',
     name: 'google-cloudsearch-identity-connector-sdk',
     version: 'v1-0.0.3'

Bağlayıcı yapılandırmanızı oluşturun

Her bağlayıcının, bağlayıcı tarafından kullanılan parametreleri (ör. deponuzun kimliği) içeren bir yapılandırma dosyası vardır. Parametreler, api.sourceId=1234567890abcdef gibi anahtar/değer çiftleri olarak tanımlanır.

Google Cloud Search SDK'da, tüm bağlayıcılar tarafından kullanılan, Google'ın sağladığı çeşitli yapılandırma parametreleri bulunur. Yapılandırma dosyanızda Google tarafından sağlanan aşağıdaki parametreleri beyan etmeniz gerekir:

 • İçerik bağlayıcısı için api.sourceId ve api.serviceAccountPrivateKeyFile değerlerini bildirmeniz gerekir. Bu parametreler deponuzun konumunu ve depoya erişmek için gereken özel anahtarı tanımlar.
 • Bu parametre harici kimlik kaynağınızın konumunu tanımladığından, kimlik bağlayıcısı için api.identitySourceId bildirmeniz gerekir. Kullanıcıları senkronize ediyorsanız kuruluşunuzun Google Workspace hesabı için api.customerId benzersiz kimlik olarak da beyan etmeniz gerekir.

Google tarafından sağlanan diğer parametrelerin varsayılan değerlerini geçersiz kılmak istemiyorsanız bunları yapılandırma dosyanızda bildirmeniz gerekmez. Google'ın sağladığı yapılandırma parametreleri hakkında, belirli kimlikleri ve anahtarların nasıl oluşturulacağı gibi ek bilgiler için Google'ın sağladığı yapılandırma parametrelerine bakın.

Yapılandırma dosyanızda kullanmak üzere depoya özel parametrelerinizi de tanımlayabilirsiniz.

Yapılandırma dosyasını bağlayıcıya

Yapılandırma dosyasını bağlayıcınıza iletecek şekilde config sistem özelliğini ayarlayın. Bağlayıcıyı başlatırken -D bağımsız değişkenini kullanarak özelliği ayarlayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki komut bağlayıcıyı MyConfig.properties yapılandırma dosyasıyla başlatır:

java -classpath myconnector.jar;... -Dconfig=MyConfig.properties MyConnector

Bu bağımsız değişken eksikse SDK, connector-config.properties adlı varsayılan yapılandırma dosyasına erişmeye çalışır.

Şablon sınıfı kullanarak tam senkronizasyon kimliği bağlayıcısı oluşturma

Identity Connector SDK'sı, kimlik deposundaki tüm kullanıcı ve grupları Google kimlikleriyle senkronize etmek için kullanabileceğiniz bir FullSyncIdentityConnector şablon sınıfı içerir. Bu bölümde, Google dışı bir kimlik deposunda kullanıcıların ve grupların tam senkronizasyonunu gerçekleştirmek için FullSyncIdentityConnector şablonunun nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Belgelerin bu bölümünde IdentityConnecorSample.java örneğindeki kod snippet'leri anlatılmıştır. Bu örnek, iki CSV dosyasındaki kullanıcı ve grup kimliklerini okur ve Google kimlikleriyle senkronize eder.

Bağlayıcının giriş noktasını uygulayın

Bağlayıcıya giriş noktası main() yöntemidir. Bu yöntemin birincil görevi, Application sınıfının bir örneğini oluşturmak ve bağlayıcıyı çalıştırmak için ilgili start() yöntemini çağırmaktır.

application.start() yöntemini çağırmadan önce FullSyncIdentityConnector şablonunu örneklendirmek için IdentityApplication.Builder sınıfını kullanın. FullSyncIdentityConnector, yöntemlerini uygulayacağınız bir Repository nesnesini kabul eder. Aşağıdaki kod snippet'i, main() yönteminin nasıl uygulanacağını gösterir:

IdentityConnectorSample.java
/**
 * This sample connector uses the Cloud Search SDK template class for a full
 * sync connector. In the full sync case, the repository is responsible
 * for providing a snapshot of the complete identity mappings and
 * group rosters. This is then reconciled against the current set
 * of mappings and groups in Cloud Directory.
 *
 * @param args program command line arguments
 * @throws InterruptedException thrown if an abort is issued during initialization
 */
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
 Repository repository = new CsvRepository();
 IdentityConnector connector = new FullSyncIdentityConnector(repository);
 IdentityApplication application = new IdentityApplication.Builder(connector, args).build();
 application.start();
}

Arka planda SDK, bağlayıcınızın main() yöntemi çağrısından sonra Application.build initConfig() yöntemini çağırır. initConfig() yöntemi aşağıdaki görevleri gerçekleştirir:

 1. Configuration özelliğinin başlatılmadığından emin olmak için Configuation.isInitialized() yöntemini çağırır.
 2. Google'ın sağladığı anahtar/değer çiftleriyle bir Configuration nesnesini başlatır. Her bir anahtar/değer çifti, Configuration nesnesinin içindeki bir ConfigValue nesnesinde depolanır.

Repository arayüzünü uygulama

Repository nesnesinin tek amacı, depo kimliklerinin Google kimlikleri ile senkronize edilmesini gerçekleştirmektir. Şablon kullanırken kimlik bağlayıcısı oluşturmak için Repository arayüzünde yalnızca belirli yöntemleri geçersiz kılmanız gerekir. FullTraversalConnector için muhtemelen aşağıdaki yöntemleri geçersiz kılarsınız:

 • init() yöntemi. Kimlik deposu kurulumunu ve başlatmasını gerçekleştirmek için "init()" yöntemini geçersiz kılın.

 • listUsers() yöntemi. Kimlik deposundaki tüm kullanıcıları Google kullanıcılarıyla senkronize etmek için listUsers() yöntemini geçersiz kılın.

 • listGroups() yöntemi. Kimlik deposundaki tüm grupları Google Gruplar ile senkronize etmek için listGroups() yöntemini geçersiz kılın.

 • (isteğe bağlı) close() yöntemi. Depo temizliği gerçekleştirmeniz gerekirse close() yöntemini geçersiz kılın. Bu yöntem, bağlayıcının kapatılması sırasında bir kez çağrılır.

Özel yapılandırma parametrelerini alma

Bağlayıcınızın yapılandırmasını işlemenin bir parçası olarak, Configuration nesnesinden tüm özel parametreleri almanız gerekir. Bu görev genellikle bir Repository sınıfının init() yönteminde gerçekleştirilir.

Configuration sınıfı, bir yapılandırmadan farklı veri türlerini almak için çeşitli yöntemler sunar. Her yöntem bir ConfigValue nesnesi döndürür. Daha sonra, gerçek değeri almak için ConfigValue nesnesinin get() yöntemini kullanırsınız. Aşağıdaki snippet'te bir Configuration nesnesinden userMappingCsvPath ve groupMappingCsvPath değerinin nasıl alınacağı gösterilmektedir:

IdentityConnectorSample.java
/**
 * Initializes the repository once the SDK is initialized.
 *
 * @param context Injected context, contains convenienve methods
 *        for building users & groups
 * @throws IOException if unable to initialize.
 */
@Override
public void init(RepositoryContext context) throws IOException {
 log.info("Initializing repository");
 this.context = context;
 userMappingCsvPath = Configuration.getString(
   "sample.usersFile", "users.csv").get().trim();
 groupMappingCsvPath = Configuration.getString(
   "sample.groupsFile", "groups.csv").get().trim();
}

Birden fazla değer içeren bir parametreyi almak ve ayrıştırmak için Configuration sınıfı tür ayrıştırıcılardan birini kullanarak verileri ayrı parçalara ayırın. Eğitim bağlayıcısındaki aşağıdaki snippet, GitHub deposu adlarının listesini almak için getMultiValue yöntemini kullanır:

GithubRepository.java
ConfigValue<List<String>> repos = Configuration.getMultiValue(
  "github.repos",
  Collections.emptyList(),
  Configuration.STRING_PARSER);

Tüm kullanıcılar için eşlemeyi alma

Kimlik deponuzdan tüm kullanıcıların eşlemesini almak için listUsers() değerini geçersiz kılın. listUsers() yöntemi, senkronize edilecek son kimliği temsil eden bir kontrol noktasını kabul eder. İşlemin kesintiye uğraması durumunda senkronizasyonu devam ettirmek için kontrol noktası kullanılabilir. Deponuzdaki her kullanıcı için listUsers() yönteminde şu adımları uygularsınız:

 1. Google kimliğini ve ilişkili harici kimliği içeren bir eşleme alın.
 2. Çifti, listUsers() yöntemi tarafından döndürülen bir yinelemede paketleyin.

Kullanıcı eşlemesi alma

Aşağıdaki kod snippet'i, bir CSV dosyasında depolanan kimlik eşlemelerinin nasıl alınacağını gösterir:

IdentityConnectorSample.java
/**
 * Retrieves all user identity mappings for the identity source. For the
 * full sync connector, the repository must provide a complete snapshot
 * of the mappings. This is reconciled against the current mappings
 * in Cloud Directory. All identity mappings returned here are
 * set in Cloud Directory. Any previously mapped users that are omitted
 * are unmapped.
 *
 * The connector does not create new users. All users are assumed to
 * exist in Cloud Directory.
 *
 * @param checkpoint Saved state if paging over large result sets. Not used
 *          for this sample.
 * @return Iterator of user identity mappings
 * @throws IOException if unable to read user identity mappings
 */
@Override
public CheckpointCloseableIterable<IdentityUser> listUsers(byte[] checkpoint)
  throws IOException {
 List<IdentityUser> users = new ArrayList<>();
 try (Reader in = new FileReader(userMappingCsvPath)) {
  // Read user mappings from CSV file
  CSVParser parser = CSVFormat.RFC4180
    .withIgnoreSurroundingSpaces()
    .withIgnoreEmptyLines()
    .withCommentMarker('#')
    .parse(in);
  for (CSVRecord record : parser.getRecords()) {
   // Each record is in form: "primary_email", "external_id"
   String primaryEmailAddress = record.get(0);
   String externalId = record.get(1);
   if (primaryEmailAddress.isEmpty() || externalId.isEmpty()) {
    // Skip any malformed mappings
    continue;
   }
   log.info(() -> String.format("Adding user %s/%s",
     primaryEmailAddress, externalId));

   // Add the identity mapping
   IdentityUser user = context.buildIdentityUser(
     primaryEmailAddress, externalId);
   users.add(user);
  }
 }
 // ...
}

Kullanıcı eşlemesini yineleyici olarak paketleme

listUsers() yöntemi, IdentityUser nesneden bir Iterator, özellikle de CheckpointCloseableIterable döndürür. Bir yineleyici oluşturmak ve döndürmek için CheckpointClosableIterableImpl.Builder sınıfını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod snippet'i, her eşlemenin liste halinde nasıl paketleneceğini ve söz konusu listeden yineleyiciyi nasıl oluşturacağını göstermektedir:

IdentityConnectorSample.java
CheckpointCloseableIterable<IdentityUser> iterator =
 new CheckpointCloseableIterableImpl.Builder<IdentityUser>(users)
   .setHasMore(false)
   .setCheckpoint((byte[])null)
   .build();

Grup edinin

Kimlik deponuzdan tüm grupları ve üyelerini almak için listGroups() değerini geçersiz kılın. listGroups() yöntemi, senkronize edilecek son kimliği temsil eden bir kontrol noktasını kabul eder. İşlemin kesintiye uğraması durumunda senkronizasyonu devam ettirmek için kontrol noktası kullanılabilir. Deponuzdaki her kullanıcı için listGroups() yönteminde şu adımları uygularsınız:

 1. Grubu ve üyelerini alma.
 2. Her grubu ve üyeleri, listGroups() yöntemi tarafından döndürülen bir yinelemede paketleyin.

Grup kimliğini alma

Aşağıdaki kod snippet'i, bir CSV dosyasında depolanan grupların ve üyelerin nasıl alınacağını gösterir:

IdentityConnectorSample.java
/**
 * Retrieves all group rosters for the identity source. For the
 * full sync connector, the repository must provide a complete snapshot
 * of the rosters. This is reconciled against the current rosters
 * in Cloud Directory. All groups and members returned here are
 * set in Cloud Directory. Any previously created groups or members
 * that are omitted are removed.
 *
 * @param checkpoint Saved state if paging over large result sets. Not used
 *          for this sample.
 * @return Iterator of group rosters
 * @throws IOException if unable to read groups
 */  @Override
public CheckpointCloseableIterable<IdentityGroup> listGroups(byte[] checkpoint)
  throws IOException {
 List<IdentityGroup> groups = new ArrayList<>();
 try (Reader in = new FileReader(groupMappingCsvPath)) {
  // Read group rosters from CSV
  CSVParser parser = CSVFormat.RFC4180
    .withIgnoreSurroundingSpaces()
    .withIgnoreEmptyLines()
    .withCommentMarker('#')
    .parse(in);
  for (CSVRecord record : parser.getRecords()) {
   // Each record is in form: "group_id", "member"[, ..., "memberN"]
   String groupName = record.get(0);
   log.info(() -> String.format("Adding group %s", groupName));
   // Parse the remaining columns as group memberships
   Supplier<Set<Membership>> members = new MembershipsSupplier(record);
   IdentityGroup group = context.buildIdentityGroup(groupName, members);
   groups.add(group);
  }
 }
 // ...

}

Grubu ve üyeleri bir yinelemede paketleyin

listGroups() yöntemi, IdentityGroup nesneden bir Iterator, özellikle de CheckpointCloseableIterable döndürür. Bir yineleyici oluşturmak ve döndürmek için CheckpointClosableIterableImpl.Builder sınıfını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod snippet'i her bir grup ve üyenin nasıl bir liste halinde paketleneceğini ve bu listeden yineleyicinin nasıl oluşturulacağını gösterir:

IdentityConnectorSample.java
CheckpointCloseableIterable<IdentityGroup> iterator =
  new CheckpointCloseableIterableImpl.Builder<IdentityGroup>(groups)
   .setHasMore(false)
   .setCheckpoint((byte[])null)
   .build();

Sonraki adımlar

Atabileceğiniz sonraki adımlardan bazıları şunlardır: