ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Cloud Search

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Google Cloud Search ช่วยให้พนักงานของบริษัทค้นหาและดึงข้อมูล เช่น เอกสารภายใน ช่องฐานข้อมูล และข้อมูล CRM จากที่เก็บข้อมูลภายในของบริษัทได้

ภาพรวมสถาปัตยกรรม

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบหลักทั้งหมดของการติดตั้งใช้งาน Google Cloud Search

ภาพรวมของสถาปัตยกรรม Google Cloud Search
รูปที่ 1 องค์ประกอบหลักของ Google Cloud Search

คําจํากัดความของคําศัพท์ที่สําคัญที่สุดจากรูปที่ 1 มีดังนี้

ที่เก็บ
ซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลพนักงาน
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากที่เก็บที่มีการจัดทําดัชนีและจัดเก็บไว้ใน Google Cloud Search
อินเทอร์เฟซการค้นหา
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่พนักงานใช้เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูล อินเทอร์เฟซการค้นหาสามารถพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานในอุปกรณ์ทุกประเภท ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และสามารถใช้วิดเจ็ตการค้นหาที่ Google จัดเตรียมไว้ให้เพื่อเปิดใช้การค้นหาภายในเว็บไซต์ได้ด้วย ระบบจะรวมรหัสแอปพลิเคชันการค้นหากับทุกการค้นหาเพื่อให้ทราบถึงบริบทของการค้นหานั้น เช่น ภายในเครื่องมือบริการลูกค้า เว็บไซต์ cloudsearch.google.com มีอินเทอร์เฟซการค้นหา
แอปพลิเคชันการค้นหา
กลุ่มการตั้งค่าที่เมื่อเชื่อมโยงกับอินเทอร์เฟซการค้นหาแล้ว จะให้ข้อมูลตามบริบทเกี่ยวกับการค้นหา ข้อมูลตามบริบทรวมถึงแหล่งข้อมูลและการจัดอันดับการค้นหาที่ควรใช้สําหรับการค้นหาโดยใช้อินเทอร์เฟซดังกล่าว แอปพลิเคชันการค้นหายังรวมกลไกในการกรองผลลัพธ์และเปิดใช้การรายงานแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จํานวนการค้นหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ
สคีมา
โครงสร้างข้อมูลซึ่งระบุวิธีแสดงข้อมูลในที่เก็บขององค์กรสําหรับ Google Cloud Search สคีมากําหนดประสบการณ์การใช้งาน Google Cloud Search ของพนักงาน เช่น วิธีกรองและแสดงสิ่งต่างๆ
เครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหา
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ข้ามข้อมูลในที่เก็บข้อมูลขององค์กรและป้อนข้อมูลแหล่งข้อมูล
เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจําตัว
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ซิงค์ข้อมูลประจําตัวขององค์กร (ผู้ใช้และกลุ่ม) กับข้อมูลประจําตัวที่ Google Cloud Search ต้องใช้

กรณีการใช้งานสําหรับ Google Cloud Search

ต่อไปนี้คือกรณีการใช้งานบางอย่างที่อาจได้รับการแก้ไขโดย Google Cloud Search

 • พนักงานต้องมีวิธีค้นหานโยบายองค์กร เอกสาร และเนื้อหาที่พนักงานคนอื่นๆ เป็นไว้
 • สมาชิกในทีมบริการลูกค้าจึงต้องหาเอกสารการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้ลูกค้า
 • พนักงานต้องค้นหาข้อมูลภายในเกี่ยวกับโครงการบริษัท
 • ตัวแทนฝ่ายขายต้องการดูสถานะของปัญหาการสนับสนุนทั้งหมดสําหรับลูกค้าโดยเฉพาะ
 • พนักงานต้องการคําจํากัดความของคําเฉพาะบริษัท

ขั้นตอนแรกในการใช้ Google Cloud Search คือระบุกรณีการใช้งานที่ Google Cloud Search แก้ไข

โดยค่าเริ่มต้น Google Cloud Search จะจัดทําดัชนีข้อมูล Google Workspace เช่น เอกสารและสเปรดชีตของ Google คุณไม่จําเป็นต้องใช้การค้นหา Google Cloud สําหรับข้อมูล Google Workspace อย่างไรก็ตาม คุณต้องใช้ Google Cloud Search เพื่อดูข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Google Workspace เช่น ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม ระบบไฟล์ เช่น Windows Fileshare, OneDrive หรือพอร์ทัลอินทราเน็ต เช่น Sharepoint ต้องทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้งาน Google Cloud Search สําหรับองค์กร

 1. ระบุกรณีการใช้งานที่ Google Cloud Search ช่วยแก้ปัญหาได้
 2. ระบุที่เก็บที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งาน
 3. ระบุระบบข้อมูลประจําตัวที่บริษัทของคุณใช้จัดการการเข้าถึงข้อมูลในที่เก็บแต่ละแห่ง
 4. กําหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search REST API
 5. เพิ่มแหล่งข้อมูลลงใน Google Cloud Search
 6. สร้างและลงทะเบียนสคีมาสําหรับแหล่งข้อมูลแต่ละรายการ
 7. ดูว่ามีเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหาสําหรับที่เก็บของคุณหรือไม่ สําหรับรายการเครื่องมือเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า โปรดดูไดเรกทอรีเครื่องมือเชื่อมต่อ Cloud Search หากมีเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหา ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 9
 8. สร้างเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหาเพื่อเข้าถึงข้อมูลในที่เก็บแต่ละรายการและจัดทําดัชนีไปยังแหล่งข้อมูลของ Cloud Search
 9. พิจารณาว่าจําเป็นต้องใช้เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจําตัวหรือไม่ หากไม่ต้องการเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจําตัว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 11
 10. สร้างเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจําตัวเพื่อแมปที่เก็บของ Google หรือข้อมูลประจําตัวขององค์กรกับข้อมูลประจําตัวของ Google
 11. ตั้งค่าแอปพลิเคชันการค้นหา
 12. สร้างอินเทอร์เฟซการค้นหา เพื่อแสดงคําค้นหา
 13. ทําให้เครื่องมือเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซการค้นหาใช้งานได้ หากคุณใช้เครื่องมือเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า ให้ทําตามคําแนะนําของเครื่องมือเชื่อมต่อเพื่อรับและทําให้เครื่องมือเชื่อมต่อใช้งานได้ เครื่องมือเชื่อมต่อที่ใช้ได้จะอยู่ในไดเรกทอรีเครื่องมือเชื่อมต่อ Google Cloud Search

ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนถัดไปที่คุณอาจได้รับมีดังนี้

 1. ลองใช้บทแนะนําการเริ่มต้นใช้งาน Google Cloud Search
 2. ระบุกรณีการใช้งานที่คุณจะใช้ Google Cloud Search
 3. ระบุที่เก็บที่เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งานเหล่านี้
 4. ระบุระบบข้อมูลประจําตัวที่ที่เก็บใช้
 5. ไปที่กําหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search API