ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Cloud Search

Google Cloud Search ช่วยให้พนักงานของบริษัทสามารถค้นหาและเรียกข้อมูล เช่น เอกสารภายใน ช่องฐานข้อมูล และข้อมูล CRM จากที่เก็บข้อมูลภายในของบริษัท

ภาพรวมสถาปัตยกรรม

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบหลักทั้งหมดในการใช้งาน Google Cloud Search

ภาพรวมของสถาปัตยกรรม Google Cloud Search
รูปที่ 1 องค์ประกอบหลักของ Google Cloud Search

คําจํากัดความของคําศัพท์ที่สําคัญที่สุดจากรูปที่ 1 มีดังนี้

ที่เก็บ
ซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้เก็บข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลพนักงาน
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากที่เก็บที่ได้รับการจัดทําดัชนีและจัดเก็บไว้ใน Google Cloud Search
อินเทอร์เฟซ Search
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่พนักงานใช้ในการค้นหาแหล่งข้อมูล อินเทอร์เฟซการค้นหาสามารถพัฒนาเพื่อใช้ในอุปกรณ์ทุกประเภท ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิดเจ็ต Search ที่ Google มีให้เพื่อเปิดใช้การค้นหาภายในเว็บไซต์ภายในได้อีกด้วย รหัสแอปพลิเคชันการค้นหาจะรวมอยู่ในการค้นหาทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าบริบทของการค้นหานั้นๆ เช่น ภายในเครื่องมือของบริการลูกค้า เป็นที่รับรู้ เว็บไซต์ cloudsearch.google.com มีอินเทอร์เฟซการค้นหา
แอปพลิเคชันการค้นหา
กลุ่มการตั้งค่าที่เมื่อเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซการค้นหาจะให้ข้อมูลบริบทเกี่ยวกับการค้นหา ข้อมูลตามบริบทประกอบด้วยแหล่งข้อมูลและการจัดอันดับการค้นหาที่ควรใช้สําหรับการค้นหาโดยใช้อินเทอร์เฟซนั้น แอปพลิเคชันการค้นหายังมีกลไกในการกรองผลลัพธ์และเปิดใช้การรายงานในแหล่งข้อมูลด้วย เช่น จํานวนคําค้นหาภายในระยะเวลาหนึ่งๆ
สคีมา
โครงสร้างข้อมูลที่อธิบายวิธีที่ควรนําเสนอข้อมูลในที่เก็บขององค์กรสําหรับ Google Cloud Search สคีมาจะกําหนดประสบการณ์ของ Google Cloud Search สําหรับพนักงาน เช่น วิธีกรองและแสดงสิ่งต่างๆ
เครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหา
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ข้ามข้อมูลในที่เก็บขององค์กรและป้อนข้อมูลแหล่งข้อมูล
เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจําตัว
โปรแกรมซอฟต์แวร์ใช้เพื่อซิงค์ข้อมูลประจําตัวขององค์กร (ผู้ใช้และกลุ่ม) กับข้อมูลประจําตัวที่ Google Cloud Search ต้องการ

กรณีการใช้งานสําหรับ Google Cloud Search

ตัวอย่างกรณีการใช้งานที่ Google Cloud Search แก้ไขได้มีดังนี้

 • พนักงานจําเป็นต้องมีวิธีค้นหานโยบายของบริษัท เอกสาร และเนื้อหาที่พนักงานคนอื่นเขียน
 • สมาชิกทีมบริการลูกค้าต้องค้นหาเอกสารการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้ลูกค้า
 • พนักงานต้องค้นหาข้อมูลภายในเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ของบริษัท
 • ตัวแทนฝ่ายขายต้องการดูสถานะของปัญหาการสนับสนุนทั้งหมดสําหรับลูกค้าโดยเฉพาะ
 • พนักงานต้องการคําจํากัดความของคําศัพท์เฉพาะของบริษัท

ขั้นตอนแรกในการใช้งาน Google Cloud Search คือการระบุกรณีการใช้งานที่ Google Cloud Search แก้ไข

นํา Google Cloud Search ไปใช้

โดยค่าเริ่มต้น Google Cloud Search จะจัดทําดัชนีข้อมูล Google Workspace เช่น เอกสารและสเปรดชีตของ Google คุณไม่จําเป็นต้องใช้ Google Cloud Search สําหรับข้อมูล Google Workspace อย่างไรก็ตาม คุณต้องใช้ Google Cloud Search สําหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Google Workspace เช่น ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม ระบบไฟล์ เช่น Windows Fileshare, OneDrive หรือพอร์ทัลอินทราเน็ต เช่น Sharepoint ต้องมีขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ Google Cloud Search สําหรับองค์กร

 1. ระบุกรณีการใช้งานที่ Google Cloud Search ช่วยแก้ปัญหา
 2. ระบุที่เก็บข้อมูลที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งาน
 3. ระบุระบบข้อมูลประจําตัวที่บริษัทของคุณใช้เพื่อจัดการสิทธิ์ ในการเข้าถึงที่เก็บแต่ละรายการ
 4. กําหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search API
 5. เพิ่มแหล่งข้อมูลลงใน Google Cloud Search
 6. สร้างและลงทะเบียนสคีมาสําหรับแหล่งข้อมูลแต่ละรายการ
 7. พิจารณาว่าที่เก็บเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหาพร้อมใช้งานสําหรับที่เก็บของคุณหรือไม่ โปรดดูรายชื่อเครื่องมือเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าในไดเรกทอรีเครื่องมือเชื่อมต่อ Cloud Search หากมีเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหา ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 9
 8. สร้างเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหาเพื่อเข้าถึงข้อมูลในที่เก็บแต่ละรายการและจัดทําดัชนีไปยังแหล่งข้อมูล Cloud Search
 9. พิจารณาว่าจําเป็นต้องใช้เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจําตัวหรือไม่ หากไม่ต้องการเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจําตัว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 11
 10. สร้างเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจําตัวเพื่อแมปที่เก็บหรือข้อมูลประจําตัวขององค์กรกับข้อมูลประจําตัวของ Google
 11. ตั้งค่าแอปพลิเคชันการค้นหา
 12. สร้างอินเทอร์เฟซการค้นหาเพื่อแสดงคําค้นหา
 13. ทําให้เครื่องมือเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซการค้นหาใช้งานได้ หากคุณใช้เครื่องมือเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า ให้ทําตามวิธีการของเครื่องมือเชื่อมต่อเพื่อรับและทําให้เครื่องมือเชื่อมต่อใช้งานได้ เครื่องมือเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานจะแสดงอยู่ในไดเรกทอรีเครื่องมือเชื่อมต่อ Google Cloud Search

ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนถัดไปที่คุณสามารถทําได้มีดังนี้

 1. ลองใช้บทแนะนําการเริ่มต้นใช้งาน Google Cloud Search
 2. กําหนดกรณีการใช้งานที่คุณจะใช้ Google Cloud Search
 3. ระบุที่เก็บที่เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งานเหล่านี้
 4. ระบุระบบข้อมูลประจําตัวที่ที่เก็บใช้
 5. ไปที่กําหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search API