กำหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search API

คุณต้องกำหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search API ก่อนจึงจะใช้ API นี้โดยตรงหรือผ่าน SDK ได้ เอกสารนี้ครอบคลุมขั้นตอนที่จำเป็นในการใช้ REST API ของ Google Cloud Search API

1. สร้างโปรเจ็กต์ API

หากต้องการเปิดใช้ API คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud ก่อน โปรเจ็กต์นี้เป็นพื้นฐานในการสร้าง เปิดใช้ และใช้บริการ Google Cloud ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการจัดการ API การเปิดใช้การเรียกเก็บเงิน การเพิ่มและการนำผู้ทำงานร่วมกันออก และการจัดการสิทธิ์

 1. เปิดคอนโซล Google Cloud

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ทางด้านขวาของ "Google Cloud Console" กล่องโต้ตอบที่แสดง โปรเจ็กต์ปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

 3. คลิกโครงการใหม่ หน้าจอ "โครงการใหม่" จะปรากฏขึ้น

 4. ป้อนชื่อโครงการในช่องชื่อโครงการ

 5. (ไม่บังคับ) คลิกแก้ไขเพื่อแก้ไขรหัสโปรเจ็กต์ คุณจะเปลี่ยนรหัสโปรเจ็กต์ไม่ได้หลังจากสร้างโปรเจ็กต์แล้ว ดังนั้นโปรดเลือกรหัสที่ตรงกับความต้องการตลอดอายุการใช้งานของโปรเจ็กต์

 6. หากต้องการเรียกดูตำแหน่งสำหรับโครงการ ให้คลิกเรียกดู

 7. คลิกตำแหน่งของโครงการแล้วคลิกเลือก

 8. คลิกสร้าง คอนโซลจะนำทางไปยังหน้าแดชบอร์ด โปรเจ็กต์จะสร้างขึ้นภายในไม่กี่นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการโปรเจ็กต์ได้ที่การสร้างและจัดการโปรเจ็กต์

2. เปิดใช้ API

คุณต้องเปิดใช้ Google Cloud Search API และสร้างบัญชีบริการเพื่อเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 1. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโปรเจ็กต์ที่สร้างใหม่ ให้คลิกไอคอน ที่ด้านขวาของแบนเนอร์คอนโซล Google Cloud แล้วเลือกโปรเจ็กต์ที่สร้างขึ้นใหม่
 2. คลิกเปิดใช้ API และบริการ หน้า "ยินดีต้อนรับสู่ไลบรารี API" จะปรากฏขึ้น
 3. ไปที่ Google Cloud Search API
 4. คลิกเปิดใช้ หน้า "ภาพรวม" จะปรากฏขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้และปิดใช้ API ได้ที่จัดการ API ในคอนโซล Google Cloud

3. สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีบริการ

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้คลิกข้อมูลเข้าสู่ระบบในการนําทางด้านซ้าย หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น
 2. จากรายการแบบเลื่อนลงสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้เลือกบัญชีบริการ หน้า "สร้างบัญชีบริการ" จะปรากฏขึ้น
 3. ป้อนชื่อในช่องชื่อบัญชีบริการ
 4. (ไม่บังคับ) แก้ไขรหัสบัญชีบริการ
 5. คลิกสร้าง หน้าจอ "สิทธิ์ของบัญชีบริการ" จะปรากฏขึ้น
 6. คลิกต่อไป หน้าจอ "ให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงบัญชีบริการนี้" จะปรากฏขึ้น
 7. คลิกสร้างคีย์ แล้วคลิกเสร็จสิ้น กล่องโต้ตอบ "คีย์ส่วนตัวที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์" จะปรากฏขึ้นและสำเนาการดาวน์โหลดคีย์ส่วนตัวลงในคอมพิวเตอร์
 8. คลิกปิด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีบริการได้ที่บัญชีบริการ เว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

4. ระบุอีเมล

 1. จากคอนโซล Google Cloud ให้เลือกโปรเจ็กต์ที่คุณสร้างที่ด้านบนของหน้า
 2. คลิกเมนูการนำทางทางด้านซ้ายของแบนเนอร์คอนโซล Google Cloud
 3. คลิก IAM และผู้ดูแลระบบ > บัญชีบริการ
 4. ในรายการในส่วน "รหัสบัญชีบริการ" ให้จดบันทึกอีเมลที่สร้างขึ้นซึ่งระบุบัญชีบริการที่คุณกำหนดค่าไว้ ระบบจะใช้อีเมลนี้เมื่อเพิ่มแหล่งข้อมูลลงใน Cloud Search

5. เริ่มต้นการสนับสนุนของบุคคลที่สาม

ก่อนที่จะเรียกใช้ Cloud Search API อื่นๆ ได้ คุณต้องเริ่มการสนับสนุนบุคคลที่สามสำหรับ Google Cloud Search ก่อน

วิธีเริ่มต้นการสนับสนุนบุคคลที่สามสำหรับ Cloud Search

 1. โปรเจ็กต์แพลตฟอร์ม Cloud Search มีข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีบริการ อย่างไรก็ตาม คุณต้องสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการเริ่มต้นการสนับสนุนของบุคคลที่สาม ดูวิธีสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันได้ที่สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ เมื่อทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว คุณควรมีรหัสไคลเอ็นต์และไฟล์รหัสลับไคลเอ็นต์

 2. ใช้สนามเด็กเล่น OAuth 2 ของ Google เพื่อรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึง

  1. คลิกการตั้งค่าและทำเครื่องหมายที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบในการตรวจสอบสิทธิ์ของคุณเอง
  2. ป้อนรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์จากขั้นตอนที่ 1
  3. คลิกปิด
  4. ในช่องขอบเขต ให้พิมพ์ https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings แล้วคลิกให้สิทธิ์ สนามเด็กเล่น OAuth 2 จะแสดงรหัสการให้สิทธิ์
  5. คลิกรหัสการให้สิทธิ์ของ Exchange สำหรับโทเค็น ระบบจะแสดงผลโทเค็น
 3. หากต้องการเริ่มต้นการสนับสนุนของบุคคลที่สามสำหรับ Cloud Search ให้ใช้คำสั่ง curl ต่อไปนี้ อย่าลืมแทนที่ [YOUR_ACCESS_TOKEN] ด้วยโทเค็นที่ได้ในขั้นตอนที่ 2

  curl --request POST \
  'https://cloudsearch.googleapis.com/v1:initializeCustomer' \
   --header 'Authorization: Bearer [YOUR_ACCESS_TOKEN]' \
   --header 'Accept: application/json' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --data '{}' \
   --compressed
  

  หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ operation ตัวอย่างเช่น

  {
  name: "operations/customers/01b3fqdm/lro/AOIL6eBv7fEfiZ_hUSpm8KQDt1Mnd6dj5Ru3MXf-jri4xK6Pyb2-Lwfn8vQKg74pgxlxjrY"
  }
  

  หากไม่สำเร็จ ให้ติดต่อทีมสนับสนุนของ Cloud Search

 4. ใช้ operations.get เพื่อยืนยันว่ามีการเริ่มต้นการสนับสนุนของบุคคลที่สามแล้ว

  curl \
  'https://cloudsearch.googleapis.com/v1/operations/customers/01b3fqdm/lro/AOIL6eBv7fEfiZ_hUSpm8KQDt1Mnd6dj5Ru3MXf-jri4xK6Pyb2-Lwfn8vQKg74pgxlxjrY?key=
  [YOUR_API_KEY]' \
  --header 'Authorization: Bearer [YOUR_ACCESS_TOKEN]' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --compressed
  

  เมื่อการเริ่มต้นของบุคคลที่สามเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีช่อง done ที่ตั้งค่าเป็น true เช่น

  {
  name: "operations/customers/01b3fqdm/lro/AOIL6eBv7fEfiZ_hUSpm8KQDt1Mnd6dj5Ru3MXf-jri4xK6Pyb2-Lwfn8vQKg74pgxlxjrY"
  done: true
  }
  

ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนถัดไปที่คุณอาจดำเนินการมีดังนี้

 1. หากวางแผนที่จะใช้ Google Cloud Search กับที่เก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Google เช่น Microsoft® SharePoint® คุณต้องสร้างแหล่งข้อมูล สำหรับวิธีการเพิ่มแหล่งข้อมูล โปรดดูเพิ่มแหล่งข้อมูลเพื่อค้นหา

 2. เมื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูลแล้ว คุณจะสร้างและลงทะเบียนสคีมาเพื่อระบุวิธีที่ Google Cloud Search ควรแสดงถึงข้อมูลในที่เก็บได้