Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với bản dùng thử dành cho nhà phát triển của API CRUD của Google Lớp học. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tìm hiểu tính năng mới này và đưa ra ý kiến phản hồi.

Tài liệu tham khảo API

API này được cung cấp thông qua REST.

Quyền truy cập API xem trước, thư viện ứng dụng và mức sử dụng

Để sử dụng API Bản xem trước, bạn cần thực hiện thêm một số bước ngoài cách sử dụng API Lớp học thông thường. Xem Truy cập API xem trước để biết thêm thông tin về cách thiết lập và cấu hình. Như mô tả trong lộ trình, tính năng Rubrics CRUD có trong bản xem trước phiên bản V1_20231110_PREVIEW trở lên.

Hướng dẫn

Hãy xem phần bắt đầu để biết hướng dẫn từng bước ở cấp cao về các hoạt động API CRUD.

Cấu trúc tiêu chí chấm điểm và các hạn chế đã biết

Bạn nên tìm hiểu cấu trúc và giới hạn của tiêu chí chấm điểm.

Ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi qua công cụ theo dõi lỗi công khai.