Chương trình dùng thử cho nhà phát triển

Bạn có thể đăng ký tham gia Chương trình dùng thử cho nhà phát triển Google Workspace để có quyền truy cập sớm vào một số tính năng. Các tính năng trong bản dùng thử cho nhà phát triển đã hoàn tất giai đoạn phát triển sớm nên đã sẵn sàng để triển khai. Chương trình này mang đến cho bạn cơ hội định hình giai đoạn cuối cùng của quá trình phát triển tính năng thông qua ý kiến phản hồi, nhận hỗ trợ trước khi phát hành và chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình tích hợp để sử dụng công khai vào ngày phát hành.

Chúng tôi thường xuyên xem xét các ứng dụng mới để đảm bảo nhà phát triển đáp ứng các yêu cầu của chương trình. Những người đăng ký được phê duyệt sẽ nhận được thông báo xác nhận và thông tin bổ sung về cách bắt đầu phát triển.

Bản dùng thử đang hoạt động dành cho nhà phát triển

Dưới đây là danh sách các tính năng xem trước hiện tại, bao gồm cả đường liên kết đến tài liệu và Công cụ theo dõi lỗi để bạn có thể đề xuất các thay đổi về tính năng hoặc báo cáo lỗi. Bạn cần phải là thành viên trong chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển để hoạt động với các tính năng này.

  SỰ KIỆN TRÊN GOOGLE WORKSPACE    
  API Sự kiện của Google Workspace Tài liệu
  Đăng ký nhận thông tin về sự kiện trong Google Chat Tài liệu Gửi phản hồi
  Đăng ký tham gia sự kiện trong Google Meet Tài liệu Gửi phản hồi
  Tiện ích bổ sung    
  Đường liên kết xem trước cho Google Trang tính và Trang trình bày Tài liệu Gửi phản hồi
  Tạo tài nguyên của bên thứ ba từ trong Google Tài liệu Tài liệu Gửi phản hồi
  Các tiện ích bổ sung cho Google Workspace được tích hợp trong mọi thời gian chạy hiện đã được hỗ trợ trên iOS Gửi phản hồi
  Tiện ích bổ sung cho Google Workspace khi di chuyển CardService phiên bản 2 Gửi phản hồi
  TRÒ CHUYỆN    
  Trang chủ ứng dụng Tài liệu Gửi phản hồi
  Cập nhật gói thành viên Tài liệu Gửi phản hồi
  Nhập dữ liệu từ các nền tảng nhắn tin khác vào Google Chat Tài liệu Gửi phản hồi
  GẶP MẶT    
  API Google Meet Tài liệu Gửi phản hồi
  LỚP HỌC    
  Tiêu chí chấm điểm CRUD Tài liệu Gửi phản hồi

Xem bản dùng thử đã hoàn chỉnh cho nhà phát triển (hiện đã phát hành rộng rãi)

Đặt câu hỏi và yêu cầu cập nhật dự án

Thành viên của Chương trình dùng thử cho nhà phát triển sử dụng Công cụ theo dõi lỗi của Chương trình dùng thử cho nhà phát triển để đặt câu hỏi về chương trình, tham gia bản dùng thử mới cho nhà phát triển, yêu cầu cập nhật gói thành viên và thêm dự án Google Cloud vào danh sách cho phép. Nhóm của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi các vấn đề đã gửi bằng cách cung cấp thêm thông tin.

Để liên hệ với nhóm Chương trình dùng thử cho nhà phát triển, hãy sử dụng các mẫu vấn đề sau:

Đăng ký tham gia chương trình

Hãy gửi biểu mẫu bên dưới để gửi đơn đăng ký tham gia Chương trình dùng thử cho nhà phát triển Google Workspace.

Điều khoản Chương trình dùng thử dành cho nhà phát triển

(i) Tôi đồng ý để Google liên hệ với bạn về tất cả các tính năng hiện tại và tương lai của chương trình, bao gồm cả cơ hội tiếp thị và nghiên cứu.

(ii) Tôi hiểu rằng các tính năng của chương trình có thể không được đưa vào các ứng dụng công khai trước khi có thông báo về Giai đoạn phát hành rộng rãi (GA).

(iii) Bằng việc đăng ký tham gia Chương trình dùng thử cho nhà phát triển Google Workspace hoặc sử dụng API Google Workspace, các dịch vụ khác dành cho nhà phát triển và phần mềm liên kết (gọi chung là "API"), tôi đồng ý với Điều khoản dịch vụ API của Google.

(iv) Tôi hiểu rằng để thử nghiệm, tôi không được cấp quyền truy cập cho người dùng cuối (bên ngoài miền/công ty của tôi) cho nhà phát triển ứng dụng được tạo bằng API trước khi thông báo về GA ("API trước giai đoạn phát hành rộng rãi") ("API trước giai đoạn phát hành rộng rãi") trừ phi Google quy định cụ thể rằng tôi có thể yêu cầu quyền đó và quyền đó đã được cấp cho tài khoản Workspace của tôi. Khi quyền được cấp từ việc phát hành các API trước giai đoạn phát hành rộng rãi, (a) không có gì đảm bảo rằng các API trước giai đoạn phát hành rộng rãi đó sẽ trở thành GA, (b) các API trước giai đoạn phát hành rộng rãi như vậy có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng của nhà phát triển và (c) tôi hoàn toàn giả định rủi ro liên quan đến các phần (a) và (b) của đoạn này.

(v) Có thể có những trường hợp mà tôi có thể thử nghiệm một số tính năng nhất định của Google với tư cách là người dùng cuối. Tôi hiểu rằng trong mọi trường hợp như vậy, Điều khoản của các Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi nêu tại Mục 6 trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Google Workspace sẽ áp dụng khi tôi sử dụng các Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi đó.

(vi) Tôi hiểu rằng Google có thể sử dụng mọi dữ liệu được gửi, lưu trữ, gửi hoặc nhận qua bất kỳ API trước giai đoạn phát hành rộng rãi nào để cung cấp, kiểm thử, phân tích, phát triển và cải thiện các API đó theo luật hiện hành.

(vii) Tôi hiểu rằng nếu thay mặt một cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý (ngoại trừ các tổ chức giáo dục) sử dụng các API Pre-GA, tôi chỉ có thể sử dụng dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu thử nghiệm với các API Pre-GA và bị cấm sử dụng bất kỳ dữ liệu "trực tiếp" hoặc chính thức nào liên quan đến các API trước giai đoạn phát hành rộng rãi.

(viii) Tôi hiểu rằng các API TRƯỚC GIAI ĐOẠN PHÁT HÀNH RỘNG RÃI ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG ĐI KÈM BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM RÕ RÀNG/HAY SỰ CAM ĐOAN NÀO.

(ix) Tôi hiểu rằng tôi nên thỉnh thoảng kiểm tra đơn đăng ký này vì tôi bị ràng buộc bởi tất cả nội dung cập nhật, bao gồm cả các bản cập nhật cho TOS được kết hợp trong tài liệu này.