Wprowadzenie

Witamy w wersji testowej interfejsu Google Classroom Rubrics CRUD API dla programistów. Dziękujemy za czas poświęcony na pracę z nową funkcją i przekazanie opinii o niej.

Dokumentacja API

Interfejs API jest dostępny przez REST.

Podgląd dostępu do interfejsu API, bibliotek klienta i wykorzystania

Korzystanie z interfejsów API do wersji przedpremierowej wymaga wykonania dodatkowych czynności wykraczających poza typowe korzystanie z interfejsu Classroom API. Więcej informacji o konfiguracji znajdziesz w artykule na temat dostępu do interfejsów API podglądu. Zgodnie z opisem w harmonogramie funkcja CRUD oceny cząstkowej jest dostępna w wersji testowej V1_20231110_PREVIEW i nowszych.

Przewodniki

Zapoznaj się z wprowadzeniem, aby uzyskać ogólny przewodnik po operacjach interfejsu API CRUD.

Struktura ocen cząstkowych i znane ograniczenia

Warto zapoznać się ze strukturą i ograniczeniami ocen cząstkowych.

Prześlij opinię

Prześlij opinię w publicznym narzędziu do rejestrowania problemów.