Program testowania aktualizacji dla programistów

Możesz zgłosić się do udziału w programie testowania aktualizacji Google Workspace dla programistów, aby uzyskać wcześniejszy dostęp do niektórych funkcji. Funkcje dostępne w wersji przedpremierowej dla programistów są już na wczesnym etapie rozwoju, więc są gotowe do wdrożenia. Dzięki temu programowi możesz kształtować końcowe etapy opracowywania funkcji na podstawie opinii, uzyskać pomoc przedpremierową oraz przygotować integrację do publicznego użytku w dniu premiery.

Regularnie sprawdzamy nowe aplikacje, by mieć pewność, że deweloperzy spełniają wymagania programu. Zatwierdzeni kandydaci otrzymują potwierdzenie i dodatkowe informacje o tym, jak zacząć tworzyć aplikacje.

Aktywne wersje przedpremierowe dla programistów

Poniżej znajdziesz listę bieżących funkcji w wersji testowej, w tym linki do dokumentacji oraz narzędzie do śledzenia problemów, w którym możesz zaproponować zmiany w funkcjach i zgłosić błędy. Aby móc korzystać z tych funkcji, musisz wziąć udział w Programie wersji przedpremierowej dla programistów.

  WYDARZENIA W GOOGLE WORKSPACE    
  Interfejs Google Workspace Events API Dokumentacja
  Subskrybowanie wydarzeń w Google Chat Dokumentacja Przesyłanie opinii
  Subskrybowanie wydarzeń w Google Meet Dokumentacja Przesyłanie opinii
  DODATKI    
  Podgląd linków w Arkuszach i Prezentacjach Google Dokumentacja Przesyłanie opinii
  Tworzenie zasobów innych firm z poziomu Dokumentów Google Dokumentacja Przesyłanie opinii
  Dodatki do Google Workspace wbudowane w każde środowisko wykonawcze są teraz obsługiwane w systemie iOS Przesyłanie opinii
  Dodatki do Google Workspace z migracją CardService w wersji 2 Przesyłanie opinii
  CZAT    
  Strona główna aplikacji Dokumentacja Przesyłanie opinii
  Zaktualizuj subskrypcje Dokumentacja Przesyłanie opinii
  Importowanie do Google Chat danych z innych platform do obsługi wiadomości Dokumentacja Przesyłanie opinii
  MEET    
  Interfejs Google Meet API Dokumentacja Przesyłanie opinii
  CLASSROOM    
  CRUD – oceny cząstkowe Dokumentacja Przesyłanie opinii

Zobacz pełne wersje przedpremierowe dla programistów, które są już ogólnie dostępne

Zadawanie pytań i prośby o aktualizacje projektu

Uczestnicy Programu testowania aktualizacji dla deweloperów korzystają z narzędzia do śledzenia problemów z Programem podglądu dla deweloperów, aby zadawać pytania na temat programu, dołączać do nowych wersji przedpremierowych dla programistów, prosić o aktualizacje członkostwa i dodawać projekty Google Cloud do listy dozwolonych. Nasz zespół rozpatruje zgłaszane problemy, przekazując dodatkowe informacje, kierując się możliwie najlepszymi zasadami.

Aby komunikować się z zespołem Programu podglądu dla deweloperów, skorzystaj z tych szablonów problemów:

Zgłoś się do programu

Prześlij poniższy formularz, aby przesłać zgłoszenie do Programu testowania aktualizacji Google Workspace dla programistów.

Warunki programu podglądu dla deweloperów

(i) Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Google w sprawie wszystkich obecnych i przyszłych funkcji programu, w tym możliwości marketingowych i badawczych.

(ii) Rozumiem, że funkcje programu mogą nie być udostępniane w aplikacjach publicznych przed ogłoszeniem ogólnej dostępności.

(iii) Rejestrując się w Programie testowania aktualizacji Google Workspace dla programistów lub korzystając z interfejsów API Google Workspace, innych usług dla deweloperów i powiązanego oprogramowania (nazywanych razem „interfejsami API”), akceptuję Warunki korzystania z interfejsów API Google.

(iv) Rozumiem, że na potrzeby testów nie mogę przyznawać użytkownikom spoza mojej domeny/firmy dostępu do aplikacji deweloperskich, które zostały utworzone przy użyciu interfejsów API przed ogłoszeniem powiadomienia o usłudze GA („Interfejsy API przed GA”), chyba że Google wyraźnie określi, że mogę poprosić o takie uprawnienia i moje konto Workspace zostało przyznane w związku z tą funkcją. W przypadku uzyskania zgody na publikację interfejsów API przed GA: (a) nie ma gwarancji, że takie interfejsy API staną się Google Analytics, (b) takie interfejsy mogą wpływać na wydajność aplikacji dewelopera oraz (c) w pełni biorę na siebie ryzyko związane z postanowieniami sekcji (a) i (b) tego akapitu.

(v) W niektórych przypadkach mogę przetestować określone funkcje Google jako użytkownik końcowy. Rozumiem, że w każdym z tych przypadków korzystanie z tych Ofert przed GA podlega Warunkom korzystania z Ofert, które nie są ogólnodostępne, z artykułu 6 Szczegółowych warunków korzystania z usługi Google Workspace.

(vi) Rozumiem, że Google może wykorzystywać wszelkie dane przesyłane, przechowywane, wysyłane lub odbierane za pomocą dowolnych interfejsów API przed GA w celu udostępniania, testowania, analizowania, opracowywania i ulepszania tych interfejsów API zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

(vii) Rozumiem, że jeśli używam interfejsów API przed GA w imieniu instytucji państwowej lub regulacyjnej (z wyjątkiem instytucji edukacyjnych), mogę używać tylko danych testowych lub eksperymentalnych powiązanych z interfejsami API przed GA i nie mam możliwości używania żadnych „aktywnych” ani produkcyjnych danych z tymi interfejsami.

(viii) Rozumiem, że interfejsy API PRZED GA SĄ DOSTARCZANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ” BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI ANI OŚWIADCZEŃ.

(ix) Przyjmuję do wiadomości, że muszę od czasu do czasu sprawdzać tę aplikację, ponieważ jestem zobowiązana do wszelkich aktualizacji, w tym aktualizacji zawartych w niej Warunków korzystania z usługi.