Method: spaces.members.patch

Aktualizuje subskrypcję. Informacje na ten temat znajdziesz na przykład w artykule Aktualizowanie członkostwa użytkownika w pokoju.

Wymaga uwierzytelniania użytkownika.

Żądanie HTTP

PATCH https://chat.googleapis.com/v1/{membership.name=spaces/*/members/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
membership.name

string

Nazwa zasobu subskrypcji przypisana przez serwer.

Format: spaces/{space}/members/{member}

Parametry zapytania

Parametry
updateMask

string (FieldMask format)

Wymagane. Ścieżki pól do zaktualizowania. Poszczególne wartości rozdziel przecinkami lub użyj funkcji *, aby zaktualizować ścieżki wszystkich pól.

Obecnie obsługiwane ścieżki pól:

  • role

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Membership.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Membership.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.