Informacje o wersji Google Workspace dla deweloperów

Ta strona zawiera informacje o wersjach funkcji i aktualizacjach umożliwiające deweloperom Google Workspace. Zalecamy, aby deweloperzy Workspace okresowo sprawdzali tę listę pod kątem nowych ogłoszeń.