คลาส: VASTAdsRequest

ผู้ผลิต

VastAdsRequest

ใหม่ VASTAdsRequest()

พร็อพเพอร์ตี้

adsResponse

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ระบุเอกสาร VAST ที่จะใช้เป็นการตอบกลับของโฆษณาแทนที่จะส่งคำขอผ่าน URL ของแท็กโฆษณา ซึ่งอาจมีประโยชน์สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องและสถานการณ์อื่นๆ ที่มีการตอบสนองด้วย VAST อยู่แล้ว

adTagUrl

(สตริงหรือไม่ระบุ)

URL สำหรับไฟล์ VAST