Sınıf: MovieMediaMetadata

Marka

MovieMediaMetadata

yeni MovieMediaMetadata()

Özellikler

görseller

(null olmayan chrome.cast.Image dizisi veya tanımsız)

İçerik resimleri. Kapak resmi veya oynatılan medyanın küçük resmi buna örnek olarak gösterilebilir.

releaseDate

(dize veya tanımsız)

Filmin yayınlandığı ISO 8601 tarihi, ör. 2014-02-10.

releaseYear

(sayı veya tanımsız)

İçeriğin yayınlandığı tam sayı.

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine publishDate'i kullanın.

stüdyo

(dize veya tanımsız)

Film stüdyosu.

alt başlık

(dize veya tanımsız)

Film alt başlığı.

başlık

(dize veya tanımsız)

Film adı.