คลาส: EditTracksInfoRequest

ผู้ผลิต

EditTracksInfoRequest

ใหม่ EditTracksInfoRequest(activeTrackIds, textTrackStyle)

พารามิเตอร์

activeTrackIds

ไม่บังคับ

อาร์เรย์ของตัวเลข

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

textTrackStyle

ไม่บังคับ

chrome.cast.media.TextTrackStyle

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

activeTrackIds

อาร์เรย์ของตัวเลขเป็นค่าว่าง

อาร์เรย์ของ TrackIds ที่ควรใช้งานอยู่ หากไม่ระบุ แทร็กที่กำลังใช้งานจะไม่เปลี่ยนแปลง หากอาร์เรย์ว่างเปล่า แทร็กจะไม่ทำงาน

requestId

ตัวเลข

textTrackStyle

ไม่มีข้อมูล chrome.cast.media.TextTrackStyle

รูปแบบแทร็กข้อความที่ขอ หากไม่ได้ระบุ ระบบจะใช้สไตล์ที่มีอยู่