คลาส: EditTracksInfoRequest

ผู้ผลิต

แก้ไขแทร็กข้อมูล

แทร็ก EditsInfoRequest(activeTrackIds, textTrackStyle) ใหม่

พารามิเตอร์

รหัสติดตามที่ใช้งานอยู่

ไม่บังคับ

อาร์เรย์ของตัวเลข

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

รูปแบบการติดตามข้อความ

ไม่บังคับ

chrome.cast.media.TextTrackStyle

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

รหัสติดตามที่ใช้งานอยู่

อาร์เรย์ของค่าว่าง

อาร์เรย์ของtrackIds ที่ควรทํางาน หากไม่ได้ระบุ แทร็กที่ใช้งานอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง หากอาร์เรย์ว่างเปล่า ไม่มีแทร็กที่ใช้งานอยู่

รหัสคําขอ

number

รูปแบบการติดตามข้อความ

chrome.cast.media.TextTrackStyle ที่ไม่มีข้อมูล

รูปแบบแทร็กข้อความที่ขอ หากไม่ได้ระบุ ระบบจะใช้สไตล์ที่มีอยู่