Sınıf: AudiobookContainerMetadata

Marka

AudiobookContainerMetadata

yeni AudiobookContainerMetadata()

Özellikler

yazarlar

(null olmayan dize dizisi veya tanımsız)

Kitap yazarları.

anlatıcılar

(null olmayan dize dizisi veya tanımsız)

Sesli kitap anlatıcıları.

yayıncı

(dize veya tanımsız)

Kitap yayıncısı.

releaseDate

(dize veya tanımsız)

Kitabın yayınlandığı ISO 8601 tarihi, ör. 2014-02-10.