คลาส: AudiobookContainerMetadata

ผู้ผลิต

ข้อมูลเมตาของหนังสือเสียง

หนังสือเสียงใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

ผู้แต่ง

(อาร์เรย์ที่เป็น Null ของสตริงหรือไม่ระบุ)

ผู้แต่งหนังสือ

ผู้บรรยาย

(อาร์เรย์ที่เป็น Null ของสตริงหรือไม่ระบุ)

ผู้บรรยายหนังสือเสียง

ผู้เผยแพร่โฆษณา

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ผู้จัดพิมพ์หนังสือ

วันที่วางจําหน่าย

(สตริงหรือไม่ระบุ)

วันที่ ISO 8601 ที่เผยแพร่หนังสือ เช่น 2014-02-10