ชั้นเรียน: หมดเวลา

ผู้ผลิต

หมดเวลา

หมดเวลา() ใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

รับDialAppInfo

number

ค่าระยะหมดเวลา getDialAppInfo เริ่มต้นเป็นมิลลิวินาที

ออกจากเซสชัน

number

ค่าระยะหมดเวลาของเซสชันตามค่าเริ่มต้นเป็นมิลลิวินาที

เซสชันคําขอ

number

ค่าระยะหมดเวลาของเซสชันที่เป็นค่าเริ่มต้นในหน่วยมิลลิวินาที

ส่งข้อความที่กําหนดเอง

number

ค่าระยะหมดเวลาของ sendMessage (ข้อความที่กําหนดเอง) ตามค่าเริ่มต้น หน่วยเป็นมิลลิวินาที

ตั้งระดับเสียงผู้รับ

number

ค่าระยะหมดเวลา setRecipientrVolume เริ่มต้นเป็นมิลลิวินาที

หยุดเซสชัน

number

ค่าระยะหมดเวลาของเซสชันเริ่มต้นในหน่วยมิลลิวินาที