ชั้นเรียน: หมดเวลา

ผู้ผลิต

หมดเวลา

new Timeout()

พร็อพเพอร์ตี้

getDialAppInfo

ตัวเลข

ค่าระยะหมดเวลา getDialAppInfo เริ่มต้นเป็นมิลลิวินาที

leaveSession

ตัวเลข

ค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นของ Session.leave ในหน่วยมิลลิวินาที

requestSession

ตัวเลข

ค่าระยะหมดเวลาของ requestSession เริ่มต้นเป็นมิลลิวินาที

sendCustomMessage

ตัวเลข

ค่าระยะหมดเวลาของ sendMessage (ข้อความที่กำหนดเอง) เริ่มต้นในหน่วยมิลลิวินาที

setReceiverVolume

ตัวเลข

ค่าระยะหมดเวลา setReceiverVolume เริ่มต้นเป็นมิลลิวินาที

stopSession

ตัวเลข

ค่าระยะหมดเวลาของเซสชัน Session.stop เริ่มต้นเป็นมิลลิวินาที