Sınıf: Numara Çevirme İsteği

Marka

DialRequest

yeni TransRequest(appName, launchParametresi)

Parametre

appName

dize

DIAL uygulaması adı.

launchParameter

İsteğe bağlı

dize

DIAL uygulama başlatma parametresi.

Özellikler

appName

dize

DIAL uygulaması adı.

launchParameter

boş değer atanabilir dize

DIAL alıcı uygulama URL'sine POST verileri olarak iletilecek başlatma parametresi.