คลาส: DialRequest

ผู้ผลิต

คําขอการโทร

new DialRequest(appName, launchParameters)

พารามิเตอร์

ชื่อแอป

สตริง

ชื่อแอป DIAL

เปิดใช้งานพารามิเตอร์

ไม่บังคับ

สตริง

พารามิเตอร์การเปิดตัว DIAL

พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อแอป

สตริง

ชื่อแอป DIAL

เปิดใช้งานพารามิเตอร์

สตริง Null

พารามิเตอร์การเปิดใช้งานจะส่งไปยัง URL ของแอปพลิเคชันผู้รับ DIAL เป็นข้อมูล POST