ชั้นเรียน: DialRequest

ผู้ผลิต

DialRequest

ใหม่ DialRequest(appName, launchParameters)

พารามิเตอร์

appName

สตริง

ชื่อแอป DIAL

launchParameter

ไม่บังคับ

สตริง

พารามิเตอร์การเปิดแอป DIAL

พร็อพเพอร์ตี้

appName

สตริง

ชื่อแอป DIAL

launchParameter

สตริงที่เว้นว่างได้

พารามิเตอร์การเรียกใช้ที่จะส่งไปยัง URL ของแอปพลิเคชันตัวรับสัญญาณ DIAL ในฐานะข้อมูล POST