Sınıf: CredentialsData

Marka

CredentialsData

yeni CredentialsData(credentials, authenticationType) (Kimlik bilgileri, kimlik bilgileri türü)

Parametre

giriş bilgileri

dize

Kullanıcının kimlik bilgileri.

credentialsType

İsteğe bağlı

dize

Kimlik bilgilerinin hangi platformdan gönderildiğini gösteren kimlik bilgisi türü. Varsayılan olarak web'e ayarlanır veya özel olarak tanımlanabilir.

Özellikler

giriş bilgileri

dize

Kullanıcının kimlik bilgileri.

credentialsType

dize

Kimlik bilgilerinin hangi platformdan gönderildiğini gösteren kimlik bilgisi türü. Bu ayar varsayılan olarak web'e ayarlanır veya özel olarak tanımlanabilir.