คลาส: CredentialsData

ผู้ผลิต

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

CredentialsData(ข้อมูลเข้าสู่ระบบ, ข้อมูลเข้าสู่ระบบประเภทใหม่)

พารามิเตอร์

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สตริง

ข้อมูลเข้าสู่ระบบสําหรับผู้ใช้

ประเภทข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ไม่บังคับ

สตริง

ประเภทข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ระบุว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบส่งมาจากแพลตฟอร์มใด ค่าเริ่มต้นของเว็บหรือจะกําหนดเองได้

พร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สตริง

ข้อมูลเข้าสู่ระบบสําหรับผู้ใช้

ประเภทข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สตริง

ประเภทข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บ่งบอกว่าแพลตฟอร์มส่งข้อมูลรับรองใด โดยค่าเริ่มต้นนี้กําหนดให้ใช้เว็บหรือกําหนดเองได้