คลาส: RemotePlayerChangedEvent

ผู้ผลิต

RemotePlayerChangedEvent

เหตุการณ์ RemotePlayerChangedEvent(ประเภท ช่อง ค่า) ใหม่

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.RemotePlayerEventType

ประเภทของกิจกรรม

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พื้นที่

สตริง

ชื่อช่องที่เปลี่ยนแปลง

value

ประเภทใดก็ได้

ค่าของช่องใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

พื้นที่

สตริง

ชื่อช่องที่มีการเปลี่ยนแปลง

value

ประเภทใดก็ได้

ค่าของช่องใหม่