מחלקה: PlayerDataBinder

יצרן

PlayerDataBinder

new PlayerDataBinder(playerData)

פרמטר

playerData

(אובייקט לא ריק או לא ריק cast.framework.ui.PlayerData)

האובייקט לקישור למצב הנוכחי של הנגן. מאפייני האובייקט (לפרטים, אפשר לעיין בכתובת cast.framework.ui.PlayerData) כדי לשקף את מצב השחקן בלי להפעיל אירוע שינוי.

שיטות

addEventListener

addEventListener(type, listener)

הוספת מאזין לשינויים בנתוני הנגן.

פרמטר

סוג

cast.framework.ui.PlayerDataEventType

סוג האירוע. אפשר להשתמש בכתובת cast.framework.ui.PlayerDataEventType.ANY_CHANGE כדי לקבל התראות על שינויים.

הערך לא יכול להיות ריק.

listener

function(non-null cast.framework.ui.PlayerDataChangedEvent)

removeEventListener

removeEventListener(type, listener)

מסיר מאזין לשינויים בנתוני הנגן.

פרמטר

סוג

cast.framework.ui.PlayerDataEventType

סוג האירוע.

הערך לא יכול להיות ריק.

listener

function(non-null cast.framework.ui.PlayerDataChangedEvent)