מחלקה: ApplicationData

יצרן

ApplicationData

חדש ApplicationData(name, iconUrl, groupName, isRemoteControl, isActiveGroupPlayback)

פרמטר

name

מחרוזת

iconUrl

מחרוזת

groupName

אופציונלי

מחרוזת

isRemoteControl

אופציונלי

boolean

isActiveGroupPlayback

אופציונלי

boolean

תכונות

groupName

מחרוזת

השם של קבוצת האודיו לאפליקציה להרצה.

iconUrl

מחרוזת

כתובת ה-URL של סמל האפליקציה.

isRemoteControl

boolean

האם האפליקציה פועלת כשלט רחוק למקלט הפעלה אחר.

name

מחרוזת

שם האפליקציה.